Paneldiskussion – datadriven organisation och Self Service BI

Våren 2020 blev långt ifrån vad många av oss hade tänkt oss. Många har både fått ställa in och ställa om, och detta webinar är ett sätt för oss på Advectas att försöka ställa om. Utifrån önskemål från våra kunder hade vi en ambition att dra igång ett kundnätverk kring Self Service BI, men så kom COVID-19 och begränsade våra möjligheter till fysiska träffar. Vi tror dock att behovet av att diskutera och utbyta tankar och utmaningar är minst lika stort nu, och när en del initiativ har skjutits på framtiden så är detta ett ypperligt tillfälle att samla på sig mer kunskap och planera framåt.

I detta webinar kommer vi summera insikterna från tidigare webinar ”De vanligaste fallgroparna när organisationer ska bli datadrivna” och ”Self Service BI – vad är det och hur lyckas man?”. Vi kommer även att bjuda in några av våra kunder till en Paneldiskussion där de delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar kring Self Service BI. Via chattfunktionen kommer deltagarna ha möjlighet att ställa frågor till Panelmedlemmarna eller dela med sig av sina egna tankar och reflektioner kring området. Med oss vid samtliga webinar är våra forskarvänner från Högskolan i Skövde med expertis på området.

Vårt mål är att du ska gå ifrån webinariet med ny inspiration, nya idéer och vår förhoppning är även att du ska ha knutit nya värdefulla kontakter som du kan ha nytta av i ditt fortsatta arbete mot att bli datadriven.

Anmäl dig här

Datum/tid 02 juni 2020

10:00 - 10:40

Plats

Kategori Management Consulting Webinar

BI- & Data Science Day - i år digitalt och helt kostnadsfritt!

Mer info & anmälan