Kostnadsfri utbildning i Alteryx

Alteryx är utsedd till en av marknadens bästa verktyg för datapreparering och avancerad analys (Gartner 2017). Preparering som tidigare tog dagar kan med Alteryx göras på timmar eller minuter!

Dagens teknik medför nya möjligheter att koppla samman en rad olika datakällor på ett revolutionerande enkelt sätt. Att förbereda och hantera stora mängder data från olika källor inför själva analysarbetet kan vara både tids- och resurskrävande och många företag gör detta fortfarande i Excel eller liknande. Alteryx är en ledande programvara för Data Blending och Advanced Analytics. Genom Alteryx kan man enkelt foga samman olika datakällor – både interna och externa och tvätta samt bearbeta data på ett strukturerat sätt innan analys i ett BI-verktyg eller Excel.

Välkommen till en kostnadsfri workshop i Göteborg. Du kommer få en inblick i hur verktyget fungerar och hur enkelt det kan vara. Dessutom kommer du kunna fortsätta använda Alteryx i två veckor efter workshopen.

 

Anmälan till utbildning i Alteryx

Packhusplatsen 3, Gothenburg, Sweden

Datum/tid 12 december 2017 - 12 december 2017

13:00 - 16:00

Plats Advectas kontor i Göteborg

Kategori Workshop

Advectas startar schemalagda utbildningar på de främsta BI-plattformarna

Läs mer om Advectas Academy!