Digital (iXBRL) och tryckt årsredovisning

Vi vill önska dig varmt välkommen till ett seminarium om Digital (iXBRL) och tryckt årsredovisning– Systemstöd som både skapar årsredovisning enligt iXBRL och hjälper till att automatisera rapporteringsprocessen. 

Hur ser systemlösningar ut för att optimera framtagningen av årsredovisningen både i form av ESEF-rapportering i iXBRL och den tryckta rapporten?

Företag och organisationer är idag ofta bra på att ta fram och kvalitetssäkra sina bokslut fram till och med konsolideringen av siffrorna, men när det sedan skall produceras rapporter i form av t.ex. månads- kvartals- och årsbokslut så brister det. Då bryts ofta den kontrollerade kedjan av dataflöden och istället så klipps och klistras det fram och tillbaka och ändras manuellt i Word och Excel. Till detta kommer de nya EU-kraven fr o m 2020, då noterade bolag måste rapportera en digital årsredovisning i till Finansinspektionen i iXBRL-format (ESEF).

Vi på Advectas har bjudit in tre leverantörer inom området ”Disclosure Management” till ett halvdagsseminarium där de får visa på hur de tänker lösa både iXBRL-rapporteringen till Finansinspektionen och den ordinarie framtagandet av kvartals- och årsredovisningar.

Anmäl dig redan idag för att få den kunskap du behöver inför de nya EU-kraven.

Anmäl dig till seminariet

 

Agenda

08:30-09:00 Frukost

09:00-09:10 Välkomna

09:10-09:40 CtrlPrint

09:40-09:50 Paus

09:50-10:20 Certent

10:20-10:30 Paus

10:30-11:00 SAP

11:00-11:15 Paus

11:15-11:45 Frågestund med leverantörerna. Här ges du möjlighet att ställa dina frågor till varje enskild leverantör.

11:45-13:00 Lunch

Vasagatan 11, Stockholm, Sverige

Datum/tid 12 september 2019

08:30 - 11:45

Plats Norra Latin Stockholm City Conference - Drottninggatan 71b

Kategori Seminarium Stockholm