BI Modernization – Hur undviker man de vanligaste fallgroparna?

Det har skett en otrolig teknisk utveckling när det kommer till Business Intelligence-verktyg de senaste fem åren. Alltfler organisationer överväger eller är i gång med att implementera ett modernare analysverktyg. I detta Webinar kommer vi att titta närmare på hur man genomför en migrering, de vanligaste fallgroparna och hur man undviker dem!

Marknaden för BI-verktyg har förändrats radikalt de senaste åren. När det kommer till utbudet har marknaden präglats av konsolidering och de stora aktörerna erbjuder allt mer innovativa, användarvänliga och förpaketerade lösningar. Vad gäller efterfrågan har dagens organisationer nya och allt högre krav på sina BI-verktyg. De måste täcka ett allt större behov i takt med att användarna och användningsområdena blir fler, de ska även kunna hantera ökande mängder data och vara användarvänliga.

I detta Webinar kommer du att få tips om hur ni framgångsrikt uppgraderar ett föråldrat BI-verktyg och hur ni undviker de vanligaste fallgroparna. Du kommer att få ta del av ett intressant kundcase, där vi nyligen genomförde en lyckad Power BI-migration. Det kommer även att finnas tid till frågor och diskussioner.

Webinaret hålls på norska.

P.S. Har du inte möjlighet att vara med vid live-sändningen? Inga problem, anmäl dig så skickar vi inspelningen till dig efteråt!

Anmäl dig här

Datum/tid 17 november 2020

10:00 - 10:40

Plats Vid din dator.

Kategori Business Intelligence Microsoft Webinar

BI- & Data Science Day - i år digitalt och helt kostnadsfritt!

Mer info & anmälan