Åland Analytics Day

Välkommen till Analytics Day på Åland, kom och lyssna till hur Paf idag tar datadrivna och bättre beslut.

Den 20 november har du möjlighet att kostnadsfritt delta på Analytics Day i Mariehamn arrangerat av Advectas tillsammans med Paf. Det kommer bli en halvdag med fullt fokus på Data Analytics och beslutsstöd. Du kommer få reda på vilka trender som råder inom Analytics-branschen, varför man inte kan vänta med sin Analytics-satsning och hur man går tillväga för att lättast komma igång.

Vi kommer beröra alltifrån hur man jobbar med verksamhetsstyrning och Data Management till avancerad dataanalys. Du ges även en inblick i de nya Analytics-verktyg som finns på marknaden genom inspirerande demonstrationer av verktygen.

Slutligen kommer du att få ta del av ett intressant case där Paf presenterar hur de gått tillväga för att jobba med avancerad dataanalys och vilka erfarenheter de har fått längs med vägen.

Vår förhoppning är att du kommer få massor med ny inspiration och kunskap till att komma igång med er Analytics-satsning.

 Anmäl dig redan idag!

 

Agenda:

09:00 – 09:05 Paf hälsar välkomna

09:05 – 09:30 Introduktion till Analytics. Hur kommer man igång?
Varför är det viktigt att komma igång och vilka trender råder på marknaden?

09:30 – 09:50 Kort demonstration av olika Analytics-verktyg och presentation kring
hur man jobbar med proaktiv verksamhetsstyrning.

09:50 – 10:00 Kaffepaus

10:00 – 10-20 Hur ser den moderna plattformen för Data-Management ut?

10:20 – 11:00 Möjligheterna med avancerad analys och kort demo av en sådan lösning.

11:00 – 11:30 Mats Adamczak presenterar erfarenheter av att ha jobbat med avancerad dataanalys på Paf.

11:30 Vi avslutar med gemensam lunch där vi ges tid för reflektion och diskussion.

Datum/tid 20 november 2019

09:00 - 11:30

Plats På Paf vid Maxinge i Mariehamn

Kategori Seminarium