Elin Ax, Managementkonsult

Elin Ax om rollen som managementkonsult 

”Skillnaden mellan traditionell management consulting och management consulting på Advectas är att vi får vara med hela vägen med att realisera de planer och lösningar som föreslås. Det gör det hela väldigt tillfredsställande och roligt. Det är också positivt att arbeta med management consulting i ett BI-sammanhang då våra kunder ofta har väldigt positiva erfarenheter av BI – att det skapar ett enormt värde för verksamheten. Jag gillar att vi på Advectas har möjlighet att jobba med ett helhetsperspektiv kring dessa frågor, detta är det allra mest triggande med mitt arbete!”

Berätta om din bakgrund?
De senaste tre åren har jag arbetat som Managementkonsult på Advectas. Innan dess höll jag till på Handelshögskolan i Göteborg, i rollen som forskare och lärare i ekonomistyrning. Jag disputerade inom företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning och ca ett år efter att jag var klar med min avhandling började jag arbeta på Advectas.

Under tiden jag höll på med undervisning kom jag i kontakt med olika Business Intelligence-leverantörer. Något som jag under en längre tid hade haft på känn fick jag bekräftat under denna tid. Nämligen att det är svårt att frikoppla ekonomistyrning från teknik och data. Vi pratar ofta om länken mellan ekonomistyrning, människor och processer, men det finns ytterligare pusselbitar som krävs för att bli en vass ekonomistyrare idag. Jag ville få hela bilden klar för mig, så min påbörjade resa på Handels tog mig sedan vidare uti praktiken som konsult. Min drivkraft har hela tiden varit att veta mer, att få ihop alla delarna i pusslet och jobba med dessa spännande frågor fullt ut.

Vad brinner du för i ditt arbete?
Styrning ligger i min bakgrund och jag gillar realisering och utveckling av styrmodeller, men i arbetet med detta finns det så många olika faktorer som spelar in med alltifrån framtagandet av datadrivna insikter, nya processer till företagskultur och människorna bakom. Det är när vi får möjlighet att jobba med alla dessa delar som det är som allra mest givande och roligt.

I mitt arbete handlar det om att förstå kundernas mognad kring BI-frågor och hur vi hanterar organisationer och individer med olika utgångslägen. Ofta är jag med på hela resan från att träffa en kund som ger uttryck för ett behov till att tillsammans arbeta igenom en förändring. Det som är roligt är att vi är mer än en projektledare.  Vi får vara med i det visionära och konceptuella och översätta det konkreta och tekniska till något verksamhetsnära. Det ligger både mycket fotarbete och tankearbete bakom och det är detta som särskiljer en renodlad projektledare från en Managementkonsult på Advectas.

Hur tror du att analytics-området kommer att utvecklas de kommande åren?

Det kommer att krävas fler datakällor och fler typer av data än vad som traditionellt används inom BI idag för att få ihop helheten av insikter, och framförallt sambanden mellan insikterna. Detta börjar vi arbeta med alltmer. Fler kunder ser det som nödvändigt idag för att fatta rätt beslut och behålla eller stärka sin position på marknaden. Rent konkret handlar det om ett mer tvärfunktionellt perspektiv i datat, med alltifrån marknad till traditionell controlling och att få ihop tvärfunktionella stories.

Det är också viktigt att väva in den nutida och framtida medarbetaren i analytics-frågan. För många är det en självklarhet idag att man arbetar på moderna sätt med data och anpassade, mobila och visuellt attraktiva lösningar, vilket är lågt hängande frukter med dagens analytics-verktyg. Fler väger in detta som ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, när man fattar beslut om att göra analytics-resor i ett bolag.

Vilka utmaningar möter du hos kunder just nu?
Business Intelligence har funnits länge, men vi stöter ofta på kunder där vi får förklara och beskriva vad området är och ringa in det för dem. När vi sedan kopplar på analytics i stort, Data Science och alla de nya teknikerna som finns ute nu så är det ännu fler som inte har med sig begreppen. Att tidigt sortera ut det som är relevant och sätta det i rätt sammanhang är ett viktigt steg. Det krävs en del pedagogik och kommunikation för att lyckas med det..

För de som vill göra hela resan med analytics och den insiktsdrivna organisationen behövs ett stort åtagande. Förståelsen för förändringen som krävs varierar dock ofta. Det är en sak att få verktyg på plats och att arbeta fram lösningarna. När dessa är på plats krävs dock en ny resa, som med fördel påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt. Både interna och externa resurser krävs för att det ska fungera.