Klient: Skandia

Business Intelligence på Skandia

Om Skandia
Skandia är ett anrikt försäkringsbolag, som idag primärt fokuserar på pensionssparande. Bolaget grundades redan år 1855 och 139 år senare öppnades dörrarna till Skandiabanken, som då var Sveriges första renodlade telefonbank. I dag är Skandia ett stort pensionsförsäkringsbolag som dessutom har en bank som erbjuder bolån och sparande.

Skandia startade för cirka sex år sedan ett Business Intelligence Competency Center (BICC) som skulle jobba med tre olika delar. Dels befintliga Data Warehouse, men även Data Governance som handlar om hur man ska säkerställa kvalitet och informationsägande. Den tredje delen var Front End med fokus på hur man kan få ut modernare dashboards snabbare. Men även hur man skulle få fler att jobba med data och på så sätt bli mer datadrivna och göra bättre analyser.

Peter Mejlvang, ansvarig för Analytics på Skandia, berättar:
– Vi behövde snyggare och mer relevanta visualiseringar, kunna göra analys på data snabbare och bättre samt göra det tillgängligt för fler personer. Jag fokuserade på det här tredje benet – Front End-delen; hur man ska kunna få ut bra visualiseringar i verksamheten, det som kallas Self Service BI (SSBI). Med moderna verktyg behöver man inte vända sig till IT-avdelningen för att bygga en snygg och relevant rapport, det är något man ska kunna göra själv. En av våra stora utmaningar (troligen den största) är att vi inte har ett enda Data Warehouse att hämta data ifrån utan ett flertal, och även andra datakällor. Detta gör att vi har ett stort behov av att sammanfoga data från olika datakällor och således ett behov av även ”Self Service data preparation”.

HR Analytics

Bättre dashboards, analyser och visualiseringar med rätt data
Med en ny BICC-grupp med tydliga mål bestämde de sig för att göra åtta stycken mindre prototyper inom SSBI. Till en början var Advectas involverade i fyra av dem och hjälpte bland annat till med att förstå verksamhetsbehovet. Därtill med att få tag på rätt data och sammanfoga den samt förädla data. Med rätt data har Skandia haft möjligheten att bygga bättre dashboards, visualiseringar och analyser med programvaran Tableau.

 

”Advectas har hjälpt oss med otroligt smarta lösningar som vi själva antagligen
aldrig hade lyckats lösa”

Peter Mejlvang,
Head of Analytics, Skandia

BI-studien

– Det blev otroligt lyckade prototyper och vi var väldigt nöjda med de konsulter vi hade från Advectas. Väldigt bra personligheter, otroligt bra kunskap inom de här verktygen och väldigt flexibla och enkla att ha och göra med, så jag har varit otroligt nöjd med samarbetet, säger Peter Mejlvang på Skandia.

Under fyra års samarbete har Advectas hjälpt Skandia att bygga olika lösningar i drygt 20 gemensamma uppdrag inom Business Intelligence. Kontentan är att Skandia byggt bort och blivit av med många jobbiga, krångliga och svårförståeliga Excel-dataflöden och istället lyckats automatisera mycket datainsamling. Dessutom har de byggt åtskilliga typer av dashboards och visualiseringar som många personer kan ta del av. Detta har inte bara gjort att de sparat tid, utan också att de faktiskt fått ut högre datakvalitet.

– I dag har alla på Skandia tillgång till att använda Tableau-dashboards, men naturligtvis är inte alla dashboards publika utan de flesta har hård behörighetsstyrning. Vi har haft en årlig ökning av användare med cirka 50% de senaste tre åren och i stort sett varje avdelning har någon egen dashboard.

Vi har nu intensifierat arbetet med att se över hela informationsförsörjningen och Data Governance (processen för att hantera tillgängligheten, användbarheten, integriteten och säkerheten för data i företagssystem) vilket kommer bli mycket intressanta projekt som kommer pågå i många år. Alteryx hjälper oss att hantera nuläget i väntan på en kommande bättre lösning, säger Peter Mejlvang på Skandia.

En grundpelare har varit att det inte ska vara så IT-tungt, utan möjliggöra självbetjäning och något som verksamheten ska kunna bygga, förvalta och vidareutveckla på egen hand. I dag kan många i organisationen lägga tid på att få ut insikter från data istället för att jaga IT-avdelningen eller försöka förklara vad de behöver. Det krävs inte heller att man är en IT-expert.

– Man kan göra vissa enkla saker, som nästan vem som helst kan klara av men man kan även göra väldigt avancerade saker. Advectas har hjälpt oss med otroligt smarta lösningar som vi själva antagligen aldrig hade lyckats lösa, säger Peter Mejlvang.

Det är ett långsiktigt samarbete
De gemensamma uppdragen mellan Advectas och Skandia har varit framgångsrika. Från att tidigare jobbat på ett väldigt traditionellt sätt gällande samarbetet mellan IT och verksamhet, har Skandia blivit mer effektiva och smartare. Advectas har hjälpt Skandia bygga olika lösningar så att de kan ta fram och förädla data men även använda den data på ett bra sätt. Det har inneburit att fler på Skandia, utanför IT-avdelningen, har blivit mer datadrivna. Med större och bättre kunskap inom området har Skandia även kunnat vidga sina vyer och nya affärsområden har dykt upp där Advectas kunnat hjälpa till.

– Vi vill fortsätta jobba med Advectas för att de bidrar med erfarenhet från andra kunder och jobbar man på ett bolag så ser man bara sitt eget. Det är bra att få in personer med andra ögon som har gjort det här tidigare eller stött på problemen i ett annat sammanhang. Så det är ett långsiktigt samarbete som ger oss mycket framåt, avslutar Peter Mejlvang.