Klient: OKQ8

Gemensam lösning för budget och rapportering

Om OKQ8

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Det är ett svenskt aktiebolag med cirka 1 500 anställda, ett stationsnätverk med ca 700 stationer och ytterligare drygt 70 anläggningar för tung trafik.

Bakgrund

OKQ8 har slagit samman sin verksamhet i Sverige och Danmark. I samband med detta behövde de skaffa gemensamma IT system. De valde Microsoft AX Dynamics som affärssystem, IBM Cognos TM1 för budget och IBM Cognos BI för rapportering.

Utmaning

Innan sammanslagningen hade man tre olika rapporteringslösningar och allt sammanställdes sedan i Excel. Dessutom skedde allt i olika ekonomisystem. ”-Arbetsättet tidigare var mycket tidskrävande. Det var även svårt att få alla att arbeta på samma sätt” säger Carl Ljung, BI ansvarig på OKQ8

Lösning

OKQ8 valde att tillsammans med Advectas bygga en gemensam lösning i IBM Cognos TM1 för budget och IBM Cognos BI för rapportering.
”-Samarbetet med Advectas har fungerat mycket bra. De har god affärsmoral, vilket vi anser är viktigt. Och det märks att de tycker det de gör är roligt”, säger Carl vidare.

Resultat

Idag har vi automatiserat större delar av vår process och arbetssättet är mindre tidskrävande. Vi har idag dessutom en bättre förståelse för vår verksamhet och förändringar”, säger Carl. ”-Vi kan verkligen rekommendera Advectas konsulter, de är engagerade och ytterst kompetenta” avslutar Carl