Klient: KGH Customs

Gemensam uppföljning och analys länkar samman KGH

Om KGH Customs

KGH Customs är ett av Europas ledande företag inom tullområdet. Med över 14000 kunder och verksamhet i mer än 10 länder verkar de i en dynamisk och mångfacetterad miljö. KGH är en ”one stop shop” för tullverksamhet och erbjuder allt från löpande tulldeklarationer till konsulting inom komplexa tullupplägg och programvaror för tullhantering. Företaget befinner sig i en kraftig expansionsfas och ägs av ett investmentbolag.

Svårt att få ihop och analysera gemensam data

KGH hade tidigare problem att få ihop all relevant data för analys. Med alla sina bolag i olika länder som arbetade i olika system tog det lång tid att få ihop rapporteringen, dessutom var analysen tidskrävande och innehöll ofta fel. Management rapporteringen till högsta ledningen skedde i stor utsträckning manuellt genom användning av Excel.

Efter en utvärdering av olika alternativ och i samarbete med Advectas bestämde man sig för en lösning som vilade på tre fundament, ett nytt datalager baserat på Microsoft, Qlikview för rapportering och analys samt IBM Cognos controller för konsolidering.

Automatiserade processer och relevant data för analys

Beslutstödsplattformen har hjälpt KGH att realisera sin tillväxtstrategi och har även haft flera andra  positiva effekter på bl.a. managementrapportering och analysmöjligheter. Nu finns en helt automatiserad process för rapportering från dotterbolagen ända till ett konsoliderat resultat och vidare till management-rapportering. En organisation för utveckling och förvaltning av BI finns på plats och många nya uppföljningsområden realiseras efter hand.