Klient: ESS Group

Bättre insikt i kundernas beteenden har lett till skräddarsydda upplevelser

ESS hade ett behov av att bli bättre på att erbjuda sina kunder vad de efterfrågade, men även att få bättre kontroll på sin interna data. Med en ny BI plattform på plats, en sk Data lake för datasammanställning och fokus på kundanalys, kan ESS Group nu erbjuda skräddarsydda kundupplevelse och har idag med en gemensam datamodell möjlighet till bättre beslutsunderlag.

Om ESS Group

ESS Group verkar inom hotell-, restaurang och konceptutveckling. Från Ystad i Söder till Funäsdalen i norr driver ESS idag ett stort antal unika varumärken med stor personlig touch. Grunden till allt är destinationsutveckling och ett starkt engagemang hos både ägare och medarbetare med målsättningen att skapa upplevelser bortom det vanliga.

Kunddataperspektivet i fokus

ESS Groups satsning på Business Intelligence och Data Science grundar sig i att de befinner sig i en kraftig expansionsfas och det är primärt två huvudsakliga behov som gjorde att ESS tog beslutet att samarbeta med Advectas för att etablera en BI- och Data Science plattform. För att fortsätta växa på ett lönsamt sätt behöver de kunna följa upp sin verksamhet på ett strukturerat sätt och för att fortsätta vara innovativa och erbjuda personliga upplevelser behöver de även kunna analysera kundernas beteenden. I båda fallen är behovet av att göra data tillgängligt centralt för att lyckas.

För att tillgängliggöra data för både BI-system, nyckelpersoner, experiment och mer avancerad analys gavs Advectas uppdraget att utveckla en Data Lake. Valet föll på IBM DB2 on Cloud för lagring av data, IBM Data Stage för ETL (data preparering) och Cognos Analytics för BI rapporter. För att kunna hantera stora datamängder och olika typer av format användes Hadoop och Spark som ramverk för utvecklingen.

Idag har de ersatt det manuella arbetet med att hämta data från olika system och sammanställa detta i Excel med BI-rapporter som automatiserat rullas ut i organisationen varje morgon. Vidare har ESS idag tvättat en mycket stor del av sin kunddatabas och dessa kunder kan de nu bearbeta med riktade kampanjer ch erbjudanden.

Den nya dataregleringslagen GDPR medför stora krav men dessa är ESS väl rustade för tack vare en dedikerad kunddatabas som ger dom stenkoll på sina kunder och de gallrar kontinuerligt bland sina personas.

Öar av information skulle samlas

Ledningen hos ESS Group har god förståelse för vikten av att förstå data. Det finns många öar av data och de insåg behovet av att samla det någonstans för att få till en övergripande bild. Enligt dem sitter alla företag i samma båt, de är medveten om att det är viktigt men de vet inte var de ska börja. Hotell- och restaurangbranschen ligger enligt ESS Group inte i framkant även om många i branschen lägger mycket pengar på olika system, oftast är det föråldrade bokningssystem som krånglar till det.

Valet föll på en Datalake och Cognos dashboard

Valet av BI-verktyg föll på Cognos Analytics, helt enkelt för att det var det enda verktyg som kunde göra både rapporter, djupare analys och dashboards. Uträkningar görs inuti verktyget så därför var det inte tänkbart att satsa på ett enklare visualiseringsverktyg. ”Vi är nöjda med Cognos Analytics som är gediget och har mycket funktionalitet men startsträckan för att komma igång har varit relativt lång då det inte är det mest lättanvända verktyget. – Citat ESS Group

Ett starkt och sammansvetsat team bakom projektet

I projektet finns representanter från ledning, marknad, ekonomi och framförallt de som jobbar med revenue. personer som bestämmer kampanjer och är därför i stort behov av en bra och tillförlitlig kundanalys. En dataanalytiker är projektledare och jobbar tätt ihop med ekonomiansvarig.

Utmaningarna längs med vägen

Förändra interna processer: En av de största utmaningarna har varit få alla medvetna om att ändrar man på data på ett ställe påverkar det i alla led. Det är svårt att se hur data rör sig i de olika systemen och ändringar på individnivå kan påverka andra i organisationen, det är därför nödvändigt med rutiner och processer. Det syns mycket tydligare idag om något inte stämmer vilket gör att de kan korrigera fel mycket tidigare än innan.

Strukturera data: En annan utmaning som i så många andra projekt, är att det tar tid att strukturera upp data från början och det är naturligtvis tråkiga pengar där och då men vi vet att det är en nödvändig investering inför framtiden.

Projektledning: För att driva ett så här stort projekt framgångsrikt krävs en stark projektledning internt annars tenderar konsulterna att få väldigt många frågor och önskemål. Det gäller att bestämma en kanal i bolaget för alla processer, så att det inte spretar. Det är också viktigt att viljan till förändring finns internt och att våga samt vilja testa nytt.

Framgångsfaktorerna och lärdomarna de tagit med sig

En av de största framgångsfaktorerna enligt ESS själva är att de har fått bra rådgivning av duktiga konsulter från Advectas. De har förklarat hur man strukturerar ihop de olika systemen på ett pedagogiskt och greppbart sätt samt hur man visualiserar data för beslutsfattare. ESS har haft tillgång till en dedikerad konsult som kan verksamheten och det är enligt dem en styrka. Detta i kombination med dedikerad person gör att de lyckades få till ett bra samarbete med korta avstämningsmöten med berörda konsulter varje vecka för att se vart de stod i projektet.

Utbildning internt är enligt ESS A och O, för att skapa intresse och kunskap för nya verktyg och ge alla en bra grund att jobba vidare med.

Betydligt bättre koll på sina kunder idag

Idag kan ESS Group göra analyser på mer än en datakälla, detta innebär att de har bättre koll på sina kunder och deras beteenden, det har varit den direkta effekten. Framöver vill de koppla på ytterligare datakällor med målet att bli ännu mer träffsäkra i sina kundanalyser. Idag äger de sitt data och har tillgång till det på ett helt annat sätt. Data Laken skapade förutsättningarna att kunna tvätta data, tillgängliggöra det och göra bättre kundanalys, i stället för att gå in i varje enskild ö och agera detektiv.

Nu blickar de framåt

Enligt ESS Group kommer det aldrig bli något avslut på satsningen på att förstå sina kunder och vara relevanta och personliga. Det är ett ständigt pågående arbete där Advectas har kommit att bli en naturlig del.  Framöver ser de framemot att arbeta mer med Data Science och insikter via SPSS. De strävar ständigt efter att arbeta mer digitaliserat och att göra rätt marknadsaktiviteter mot rätt kund.

Enligt dem själva kommer GDPR att hjälpa dem att hålla sig på tårna då det inte kommer gå att använda irrelevant data längre. De kommer istället få handskas med mindre datavolym fast med bättre och mer träffsäkert resultat. Men innan lagen träder i kraft återstår mycket att göra, den info man får lagra utan samtycke för att kunna göra analyser håller de just nu på att arbeta med. ESS Group känner sig nu redo och ser med spänning framemot att jobba ännu mer digitaliserat i framtiden.

Ess Group, hotell, säng
Ess group, hotell
Ess Group, Hotell, Tjej