Klient: Cramo

Uthyrningsspecialisten Cramo rullar ut gemensam BI-lösning.

Uthyrningsspecialisten Cramo rullar ut gemensam BI-lösning och satsar på Self Service

Cramo började hyra ut anläggningsmaskiner redan 1953, då efterfrågan på dessa var stor under uppbyggnadsarbetet efter andra världskriget. Idag är Cramo störst i Sverige och näst störst i Europa på främst maskinuthyrning. Men numera är det inte brist på utrustning som är kärnan i affärsidén, utan fokus har flyttat till hållbarhet och en enklare vardag för kunden.

Verksamma i femton länder

Cramo bedriver verksamhet i femton länder i Norden samt Central- och Östeuropa, genom ca 2 600 anställda fördelade på ca 320 depåer. Detta ställer stora krav på samordning av ekonomistyrning och gemensamma verktyg för att driva och följa upp verksamheten.

Ansvaret för koncernens Business Intelligence-arbete ligger hos ekonomiavdelning, Group Business Control. Det är annars ganska vanligt att BI sorteras in under IT eftersom teknik är en så stor komponent i BI. Men på Cramo anser man att det handlar om att stötta verksamheten genom att skapa systemlösningar som slutanvändarna kan använda utan stök och bök, så att de kan fokusera på att hjälpa kunden på bästa sätt. Därför ligger ansvaret för kravställning och design av systemen på ekonomifunktionen, med ekonomidirektören som ”ägare” av BI-lösningen.

Långt framme i BI-arbetet

Cramo var tidigt ute och har idag kommit långt på BI-området. Eftersom företaget vuxit och numera är verksamma även utanför Norden, fanns det tidigare flera olika systemlösningar. Redan 2012 pågick därför ett harmoniseringsarbete, dvs en genomlysning av behoven och beslut kring vilka ERP-lösningar som Cramo skulle satsa på. I samband med detta framkom även att det behövdes ett omtag på koncernens befintliga BI-lösningar.

Val av teknisk plattform styrs dels av historik, dvs vilka system och leverantörer som man redan investerat i, dels av vilka aktörer som är aktiva och ligger i teknikens framkant. I denna balansgång har Cramo valt att bygga sina lösningar på Microsoft SQL och ett order- och lagerhanteringssystem från Iptor (f.d. IBS). Detta har kompletterats med en särskild applikation för uthyrning som Cramo utvecklat i samarbete med dåvarande IBS. För att skapa användarvänliga gränssnitt till slutanvändarna, vilket är omkring hälften av alla anställda i koncernen, valde man verktyget Cognos från IBM.

 

 

God hjälp av Advectas

I arbetat med att designa gränssnitt har Cramo haft god hjälp konsulter från Advectas. Målet har varit att bygga systemen så att de passar slutanvändarnas behov, designade till de olika rollerna. Det finns många olika roller och mer än hälften av alla anställda använder systemen, men de flesta klarar sig med standardrapporter. Advectas har även levererat sin egenutvecklade produkt – Xencian DWA – som är en standardiserad och förpaketerad datalagerlösning som hjälper till att mappa informationen från datakällan (ERP-systemet) så att BI-lösningen kan hantera den.

Self Service och IoT

Idag finns således en gemensam ERP- och BI-lösning för uppföljning av finansiella och operativa data som det varit stort fokus på att rulla ut i organisationen. Nästa stora utmaningar handlar om Self Service och IoT, Internet of Things.

I takt med att organisationen blir komfortabel med de befintliga systemen, växer efterfrågan på detaljer. Vissa användargrupper, exempelvis controllers, vill själva leta information från källsystemet. BI-teamets uppgift är att hjälpa dem att förstå vilken information de kan få fram men samtidigt inte styra dem, eftersom det kan bidra till att styra beslut.

Cramo har även börjat förbereda för Internet of Things, dvs att allt fler maskiner och utrustningar är uppkopplade till internet och kan skicka information om till exempel drifttid, akut service- eller reparationsbehov eller larma om misstänkt felanvändning. Detta stöttar Cramos arbetssätt och är till nytta för kunderna.

kund till Advectas Cramo
Business intelligence