Klient: Apoteket AB

Apoteket fick Sänkta kostnader och bättre beslut med Self service BI

Bakgrund

Apoteket AB är Sveriges största apotekskedja och har 3 200 anställda i sina 390 butiker och online-verksamhet. För att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar och skapa en företagsövergripande analysplattform, bestämde sig Apoteket för att satsa på Self Service Business Intelligence. Efter utvärderingar av olika alternativ föll valet på Tableau.

Resultat

Idag kan säljorganisationen ta mer exakta och strategiska beslut för sina försäljningsaktiviteter i butik och marknadsavdelningen kan analysera och dela försäljningsdata med olika avdelningar. Som en följd av sin Self Service satsning har Apoteket både ökat sin effektivitet inom försäljningen och förhindrat kostsamma misstag.

ROI för Apoteket:

  • Snabbare och mer underbyggda beslut
  • Sänkta reklamkostnader genom bättre försäljningsanalyser
  • Minskande kostsamma fel genom ökad transparens av data

Bättre analys med Tableau

Apoteket har som Sveriges största läkemedelsdistributör ett brett spektrum av data som involverar partners, marknadsföringsaktiviteter och försäljningsanalyser. Men företaget hade inte en gemensam standardplattform för dataanalys, vilket ledde till missade affärsmöjligheter och insikter.

”Ju mer vi tittade desto mer fann vi att viktig data lagrades på lokal nivå, vilket gjorde det svårt att fatta beslut som var till gagn för hela organisationen, förklarar Mats Mälhammar, Business Intelligence arkitekt på Apoteket. ”Detta hindrade inte bara den dagliga verksamheten att fatta beslut, det innebar även att viktiga beslut fattades utan att all relevant information fanns tillgänglig.”

Mats började undersöka problemet och såg behovet av ett analytiskt Self Service-verktyg. Mats upptäckte att flera controllers sparade mycket av sin data på sin PC eller på en lokal server som bara var tillgänglig för ett fåtal kollegor, vilket ledde till att mycket informationen hanterades separat i olika silos. Vilket i sin tur var en potential för kostsamma felbeslut, såsom att inte kunna jämföra och gruppera gemensam data.

Efter en omfattande utvärdering av olika alternativ valde Apoteket till slut Tableau.

Uppföljning  i realtid

Apoteket arbetar tätt tillsammans med ett nätverk av läke- och hälsomedelstillverkare och distributörer för att erbjuda deras produkter genom sina fysiska butiker och näthandel.

Innan man använde Tableau, hade Apotekets marknadsavdelning svårt att följa upp vilka marknadsaktiviteter som genererade värde och vilka partners produktkampanjer som man därmed borde satsa mer på.

Idag är relevant data tillgänglig för alla beslutsfattare, vilket har ökat samarbetet mellan olika grupper såsom försäljning, marknad och affärscontrollers.

Marknadsavdelningen använder idag Tableau för att analysera sina marknadsaktiviteter och ser vilka kampanjer som levererar värde och vilka man därmed skall satsa ytterligare på. Det har lett till minskade marknadsföringskostnader och möjlighet att fokusera på de kampanjer som ger högst ROI. Genom automatisk rapportering kan man nu i realtid följa onlineförsäljningen, vilket är en styrka i den konkurrensutsatta och snabbrörliga läkemedelsindustrin.

Mats team kan nu snabbt sammanställa information från hela bolaget och är idag mer precisa i sina analyser.

”Med Tableau har vi nu alltid en ny typ av analys tillgänglig inom ett antal timmar”, säger Mats. ”Det har ändrat vårt sätt att arbeta inom vår BI-grupp och har samtidigt inspirerat andra avdelningar att bli mer proaktiva med sin dataanalys.”

Mer tid för strategisk analys med self service

Tidigare brist på ett enkelt och kraftfullt BI-verktyg var en hämmande faktor för produktiviteten på Apotekets BI-avdelning. Då många interna användare inte själva kunde skapa och analysera sin data kom många till Mats och hans kolleger på BI-avdelningen för hjälp. Det tog inte bara upp en stor del av avdelningens tid, det innebar även att det tog tid från möjligheten för BI-avdelningen att arbeta med mer affärskritiskaanalyser.

Användadet av Self Service BI inom Apoteket har snabbt lett till mer kreativt användande av data och ökat analyser som går tvärs över olika avdelningar.

”Tableau har fundamentalt ändrat sättet som vi ser och använder vår data på, en dag-till-dag nivå” sammanfattar Mats. ”Analysen är nu så snabb och enkel att göra att det inte finns någon ursäkt för någon att inte göra den”

Skiftet har minskat trycket på BI-avdelningen som en rapportfabrik för hela bolaget, vilket sparar många timmar varje dag, tid som nu kan användas till mer djupare och mer affärskritiskanalys.

Advectas kund apoteket, sköterska
Apoteket, advectas
Tableau apoteket entre