Business intelligence day 2018

Missa inte Business Intelligence Day i Stockholm

För fjärde året i rad bjuder vi in till Business Intelligence Day. DEN 10:E APRIL ÖPPNAR VI ÅTERIGEN UPP DÖRRARNA TILL DENNA HELDAGSKONFERENS SOM BJUDER PÅ DET SENASTE INOM BI-OMRÅDET.   

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

VÄLKOMMEN TILL
BUSINESS INTELLIGENCE DAY

Analytics – vägen till den datadrivna verksamheten

Företag och organisationer som fattar datadrivna beslut är mer framgångsrika än andra, temat för årets konferens är ”Analytics – vägen till den datadrivna verksamheten”. Vid årets Business Intelligence Day kommer du få konkreta tips och råd kring hur ni lyckas med era analytics-satsningar med målet att bli ett mer datadrivet företag.

På plats kommer inspirerande kundtalare, gästföreläsare och experter inom Business Intelligence-området att bjuda på presentationer med rubriker som ”Så skapar man en digital roadmap” och ”Så lyckas ni med utrullningen av Self Service BI.”  På scenen kommer bl.a. IKEA, If skadeförsäkring och Lindex att berätta om sina Analytics-satsningar och de erfarenheter, utmaningar och framgångsfaktorer de har tagit med sig längs vägen.

Hur hjärnforskning förvandlar data till insikter 

Erik Modig – Professor på Handelshögskolan i Stockholm

Hur hjärnforskning förvandlar data till insikter – utifrån modern hjärnforskning förklarar forskaren Erik Modig varför vi måste förstå hjärnan för att vi inte ska drunkna i oanvändbar data. Digitaliseringen öppnar upp nya dörrar men det är bara de som förstår hur man kan omvandla data till att påverka människor som kommer att få en konkurrensfördel. Erik inspirerar och ger praktiska tips hur vi måste förhålla oss till samt utnyttja den värld där mer och mer mäts och analyseras.

Den Svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2018

Advectas har tagit temperaturen på den svenska Analytics-marknaden

För fjärde året i rad kommer vi att presentera resultatet från ”Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien”, där vi tagit temperaturen på den svenska marknaden och de trender och utmaningar som råder just nu. Under dagen kommer vi att presentera höjdpunkterna ifrån årets studie, detta ger er en unik möjlighet att jämföra hur ni står er med era Analytics-satsningar i jämförelse med företag med liknande förutsättningar. Studien kommer även att jämföras med förgående års resultat och med internationella studier som exempelvis ”Gartners Magic Quadrant”. Årets studie har nått ut till fler än någonsin och har betydligt fler respondenter än framstående studier som exempelvis Gartner och Barc. 

Hela 98% var nöjda eller mycket nöjda med konferensen 2017 

Vid Business Intelligence Day 2017 deltog över 250 deltagare med roller som CFO, CIO, CMO, BI-chef, CRM-analytiker och Controller. På plats fanns beslutsfattare från bland andra Spotify, Sveriges Radio, MTR, Vattenfall, SJ, ICA, KTH, Ler­nia, Lantmännen, Systembolaget, IKEA, H&M och Apoteket Hjärtat. Hela 98% var nöjda eller mycket nöjda med dagen som helhet, vilket vi är stolta över. Nu satsar vi  på att göra årets konferens ännu mer innehållsrik och vass!

Talare

Business Intelligence Day 2018 kommer att bjuda på kundtalare ifrån bland andra IKEA, IF Skadeförsäkring och Lindex. Agendan kommer även att bjuda på inspirerande gästföreläsare och experter inom Business Intelligence-området som liksom oss på Advectas brinner för beslutsstöd. 

Kristi Sweitzer

Solution Team Lead Optimize Business Performance, IKEA Group
Kristi Sweitzer har en djup och bred erfarenhet av att leda internationella organisationers satsningar inom Business Intelligence. Idag leder Kristi BI- och Analytics-teamet på IKEA som ansvarar för satsningen på avancerade analytiska lösningar för att öka kunskapen om IKEAs kundupplevelser . Innan hon började på IKEA var Kristi bl.a. global IT chef på Diaverum, en internationell organisation med verksamhet i över 10 länder.

Pontus Sandgren

Expert inom Self Service Business Intelligence, If Skadeförsäkringar
Pontus Sandgren arbetar som expert inom Self Service BI på If Skadeförsäkringar sedan våren 2016. Han har snart 20 års erfarenhet av olika BI-lösningar och har jobbat för leverantörer, partners och kunder i olika befattningar men alltid med eller nära beslutsstödsystemen. Pontus tror att öppenhet, tillgänglighet och kunskapsdelning är framgångsfaktorer när det kommer till få verksamheten att ta ägarskap, vilket i sin tur är nyckelordet för ett lyckat införande av Self Service BI.

Erik Modig

Professor, Handelshögskolan i Stockholm
Erik Modig är doktor på marknadskommunikation och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är författare och senaste boken Bang for the buck blev utsedd till Årets Marknadsföringsbok 2017. Erik är en populär föreläsare på ämnena marknadsföring, kundpsykologi och varumärkestillväxt. På scen blandar han senaste forskningen med omvärldsanalys och praktiska tips för att skapa kommunikation som verkligen skapar resultat.

Christian Renlund

Business Process Responsible - Analytics, AB Lindex
I sin roll som Business Process Responsible för Analytics på Lindex IT ansvarar Christian Renlund för att hålla ihop analysinitiativ och de IT-resurser som krävs för att realisera dem. Han ägnar dagarna åt att lägga pusslet som den snabba utvecklingen av datakällor, analysverktyg och förändrade behov för med sig, på ett sätt som passar och rustar Lindex. Christian arbetade tidigare som Qlik-konsult och tycker att data är bäst när den används.

Niklas Lindén

Senior Analyst & Team lead, Customer Insights & Analytics, AB Lindex
Niklas har över 15 års erfarenhet inom Retail och Business Intelligence. Idag är han ansvarig för att driva och utveckla Lindex kapabilitet inom kundinsikt och analys. Lindex navigerar på en marknad i snabb förändring till stor del driven av digitalisering och nya kontaktytor mellan företag och kund. Att erbjuda en relevant kundupplevelse i den växande matrisen av kontaktytor och kundresor ställer stora krav på insikt i kundens drivkrafter, preferenser och beteende. , Detta leder i sin tur till krav på insamling av en stor mängd kundrelaterat data, optimerade lagringslösningar och avancerade analysmetoder.

Fredrik Gunmalm

VD, Capio Närsjukvård AB
Fredrik Gunmalm är en passionerad ledare med stort intresse för förändringsarbete. Efter sin examen på Handelshögskolan har Fredrik under de senaste 15 åren haft olika ledande roller där han jobbat med att effektivisera och optimera verksamheter. I sin nya roll som VD för Capio Närsjukvård AB står han inte bara inför utmaningen att styra och förvalta en stor expansiv verksamhet, utan också utmaningen med den digitaliseringsvåg som sköljer över vården

Mikael Berndtsson

Lektor i datavetenskap, Högskolan Skövde
Mikael Berndtsson disputerade 1998 i Computer Science vid University of Exeter, U.K. Idag är han lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Han bedriver bedriver forskning och undervisning inom Business Intelligence och hur organisationer kan etablera en datadriven kultur.

Thomas Svahn

Vice VD, Advectas AB
Thomas Svahn arbetar som Vice VD och senior verksamhetskonsult på Advectas AB. Han har mångårig erfarenhet som konsult och projektledare inom Performance Management, Business Intelligence och Analytics samt är en erfaren rådgivare och Business Intelligence-strateg. Tidigare har han arbetat som bl.a. BI- och ekonomiansvarig i olika organisationer. Han är även föreläsare och skribent inom Business Intelligence-området i olika sammanhang. Thomas brinner för BI och Analytics i alla dess former och håller sig alltid uppdaterad på det allra senaste inom området!

Elin Ax

Senior verksamhets- och Business Intelligence-konsult, Advectas
Elin Ax är ansvarig för kompetensområdet ”Business Consulting” och arbetar som senior verksamhets- och Business Intelligence-konsult på Advectas. Hon har sin bakgrund inom akademin och tog sin ekonomie doktorsexamen i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes specialistområde är ekonomi- och verksamhetsstyrning och i sitt dagliga arbete brinner hon för att hjälpa kunder att anpassa nuvarande och framtida Business Intelligence-lösningar utifrån verksamhetens målsättningar. Med erfarenheter i Qlik samt ett allmänt intresse för logik och teknik så tar hon sig gärna an uppgiften att själv utveckla lösningarna.

Fredrik Prien

Business Development Manager, Advectas
Fredrik Prien har arbetat med lösningar för beslutstöd i över 30 år. Han har bland annat etablerat Cognos på den nordiska marknaden samt under de senaste åren etablerat och drivit RAV Sverige som fokuserat på att etablera Tableau och Alteryx i Sverige. 2017 förvärvades RAV Sverige AB av Advectas som Fredrik nu är verksam hos.

Shakir Bohari

Senior verksamhets- och Business Intelligence-konsult, Advectas
Shakir Bohari är senior verksamhets- och Business Intelligence-konsult på Advectas. Denna man ser sig själv som en mångsysslare men fokuserar nu främst på projektledning i olika former med en gedigen bakgrund i att bygga Business Intelligence-lösningar. Han brinner för att hjälpa kunder att få ut maximalt ur sina BI-lösningar genom att förstå verksamheten och dess verklighet. Shakir’s filosofi är att vägen till ett lyckat projekt sker genom en god teknisklösning, verksamhetsförståelse och en riktigt bra governance-modell.

Fredrik Stranne

CEO och grundare, Coreworkers
Fredrik Stranne grundade Coreworkers i Stockholm för 11 år sedan. Coreworkers är nu ett av de ledande bolagen inom Employer Branding och jobbar med att hjälpa både privata och offentliga företag att bli attraktivare som arbetsgivare. Fredrik har en Magisterexamen i Human Resources management vid Umeå Universitet och är idag en ofta anlitad föreläsare. I sin tidigare karriär arbetade han som ansvarig för frågor som berörda HR och Employer Branding på Arla Foods.

Programöversikt

Gemensam förmiddag

08:30 - 09:00
Registrering och frukost
09:00 - 09:30
Introduktion till dagens agenda och highlights ifrån ”Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2018”
09:30 - 09:50
"IKEA:s satsning på Advanced Analytics har lett till bättre kundinsikt" - Kristi Sweitzer, Solution Team Lead Optimize Business Performance, IKEA Group
09:50 - 10:10
"Lindex sätter kunden i centrum – Analytics roll i en insiktsdriven organisation" - presentationen hålls av Niklas Lindén och Christian Renlund från Lindex.
10:10 - 10:40
Expertpanelen diskuterar framtidens Business Intelligence, panelen består av representanter från Advectas samarbetspartners på plats.
10:40 - 11:10
Fika och tid för samtal
11:10 - 12:00
Hur hjärnforskning förvandlar data till insikter

Utifrån modern hjärnforskning förklarar forskaren Erik Modig varför vi måste förstå hjärnan för att vi inte ska drunkna i oanvändbar data. Digitaliseringen öppnar upp nya dörrar men det är bara de som förstår hur man kan omvandla data till att påverka människor som kommer att få en konkurrensfördel. Erik inspirerar och ger praktiskt tips hur vi måste förhålla oss till samt utnyttja den värld där mer och mer mäts och analyseras. - Erik Modig, Ekonomiedoktor på Handelshögskolan i Stockholm.

12:00 - 13:00
Lunch

IT- och verksamhetsspår 13.00 - 15.00

Under eftermiddagen erbjuder vi två parallella spår, ett IT-spår med fokus på teknik och ett verksamhetsspår med fokus på styrning och strategi. Vid anmälan får man ange ett av alternativen. Våra partners kommer att leda de olika IT-passen.

Verksamhetsspåret

13:00 - 13:45
Så här skapar man en Analytics Roadmap

Nya funktionaliteter och tekniker kopplat till Analytics (Business Intelligence och Data Science) introduceras på löpande band och i en allt snabbare takt. Hur kan organisationer orientera sig bland alla möjligheter som finns tillgängliga? En Analytics Roadmap ringar in vilka satsningar som blir relevanta och skapar värde för just din verksamhet samt hur vägen dit kan se ut. Under detta pass delar Shakir Bohari (Business Management Konsult på Advectas) med sig av sin mångåriga erfarenhet kring att hjälpa företag med att förena verksamhetens strategi med en strategi för Analytics.

13:45 - 14:00
Paus
14:00 - 14:45
Vilka hinder och möjligheter finns det med att skapa en datadriven kultur?

Organisationer har idag tillgång till närmast oändliga mängder data. Denna data borde betraktas som en tillgång precis som vilken annan tillgång som helst. Därmed borde vi ställa krav på att nyttja data på samma sätt som vi skulle ställa krav på att nyttja en maskin eller en fastighet. För att få igång ett större nyttjande av data räcker det inte med att köpa in ett Self Service BI-verktyg som Tableau, Qlik eller Power BI. Nej, för att garantera att data nyttjas och alla möjligheter utvecklas krävs att organisationer också arbetar för att skapa en datadriven kultur.

14:45 - 15:15
Fika och tid för samtal

IT-spåret

13:00 - 13:45
Pass 1 - Framtidens Business Intelligence, välj mellan olika presentationer som Advectas partners håller i.
13:45 - 14:00
Paus
14:00 - 14:45
Pass 2 - Framtidens Business Intelligence, välj mellan olika presentationer som Advectas partners håller i.
14:45 - 15:15
Fika och tid för samtal

Gemensam avslutning - alla samlas i stora salen igen

15:15 - 15:35
"Hur lyckades if Skadeförsäkring med sin stora satsning på Self Service BI?" - presentationen hålls av Pontus Sandgren, Expert inom Self Service Business Intelligence, If Skadeförsäkringar.
15:35 - 16:00
Så lyckas ni med utrullning av Self Service Business Intelligence i er organisation!

Self Service BI är en av marknadens hetaste trender just nu. På Advectas har vi börjat samla på oss erfarenheter om hur de företag som verkligen lyckas med detta gör för att komma igång på bred front i organisationen. Under 25 minuter delar vi med oss av tips kring t.ex. nödvändigt teknikstöd, processer, governance, coachning och utbildning. Vi delar även med oss av erfarenheter och refererar till verkliga kundexempel.

16:00 - 16:20
”Varför mäter vi inte vår största tillgång? Hur använder ni personaldata för att öka kundlojaliteten och lönsamheten?” - Presentationen hålls av Fredrik Stranne grundare av Coreworker, ett av de ledande bolagen inom Employer Branding i Sverige.
16:20 - 16:50
"Business Intelligence som förändringskatalysator – Digitaliseringen inom vården driver förändringar" - Presentationen hålls av Fredrik Gunmalm, VD på Capio Närsjukvård AB.

Under denna presentation kommer du att få ta del av de utmaningar Capio och många andra vårdbolag står inför när det kommer till att anpassa långt decentralicerade verksamheter till en allt mer föränderlig omvärld och krav på digitalisering i form av ny teknik och nya arbetssätt. Digitaliseringen har även bidragit till att Capio idag kan erbjuda sina patienter nya möjligheter att få kontakt med vården utan att behöva flytta sig fysiskt. Capio har som ensam privat aktör också möjlighet att utveckla ett digifysiskt erbjudande tack vare sin nationella kedja av vårdcentraler med 3500 medarbetare samt möjligheter att skapa vårdkedjor. I denna presentation ger Capios VD Fredrik Gunmalm dig nya insikter i hur BI kan vara den katalysator som behövs för att initiera och driva förändringarna inom en organisation.

16:50 - 17:00
Avrundning

Våra partners

Advectas är ”preferred partner” till de ledande Business Intelligence-plattformarna på marknaden. Vår kunskap och trovärdighet uppskattas av såväl kunder som partners.

Varför ska du komma till Business Intelligence Day 2018?

Dagen kommer att bjuda på de senaste trenderna inom BI-området och hur företag ska förhålla sig till detta nu och i framtiden. Målet med dagen är att du ska bli inspirerad, få koll på det senaste inom Business Intelligence-området och få med dig konkreta tips. Framstående talare kommer bl.a. att berätta om hur ni lyckas skapa en datadriven företagskultur, upprättar en digital roadmap och rullar ut Self Service BI i er organisation. Detta är bara lite av vad dagen kommer erbjuda, det kommer även finnas tid och möjlighet att nätverka med andra spännande bolag och experter från de ledande BI-leverantörerna på marknaden.

Kort om dagen

Datum: Den 10:e april
Tid: 08.30-17.00
Plats: Konferenslokal 7A Odenplan på Norrtullsgatan 6 i centrala Stockholm
Vid frågor kontakta: emma.karlsson@advectas.se, tel 073 231 63 81

Pris

Biljettpris: 1200 SEK exkl moms, betalning sker med kort eller via faktura vid anmälan.

Anmäl dig här

Nu räknar vi ner dagarna till årets event inom Business Intelligence, tipsa gärna kollegor och säkra era platser idag!

Vid anmälan anger du om du har en specialbiljett, vilket spår du önskar delta i under eftermiddagen och om du vill vara med på After Conference på Advectas kontor.

Anmäl dig nu

Business Intelligence Day 2018, den 10:e april i Stockholm.

Mer information om konferensen