TALARNA

Kul att du är nyfiken på årets talare!

 

Precis som tidigare år har vi engagerat många kvalificerade personer från branschen som presenterar både relevanta och intressanta ämnen under dagen. Du kommer inte att bli besviken.

(Klicka gärna på de röda pilarna under bilderna för att lära känna dem lite bättre.)

Jackie Kothbauer

Jackie Kothbauer

Datadriven affärsstrateg och expert inom digitalisering
Jackie Kothbauer ger dig framtidskunskap och verktyg för att skapa morgondagens kundupplevelse och bygga ny affärer med AI och nätsmarta medarbetare. Hon tillhör Sveriges 100 populäraste föreläsare och har för tredje gången utnämnts som en av världens 150 främsta futurister och till en av Sveriges tio främsta experter på digital strategi. Författare till tre böcker om nätsmart affärsutveckling.
Joakim Ebervik, Ansvarig processutveckling, Outokumpu

Joakim Ebervik

Ansvarig processutveckling, Outokumpu
Joakim har arbetat inom Outokumpu Avesta Works med processutveckling av kall- och varmvalsning av rostfritt stål i 14 år . Han har ett starkt intresse för processdataanalys och har varit bidragande till användningen av de analysverktyg som varmbandverket använder för att dagligen förbättra verksamheten. Joakim har en civilingenjörsexamen inom materialteknik med bearbetningsinriktning.

Patrik Bråkenhielm

CFO och ansvarig för Brand Innovation, Skincity
Patrik Bråkenhielm är CFO på Skincity sedan 2018. Närmast dessförinnan arbetade Patrik med affärsutveckling på Axel Johnson AB, Skincitys huvudägare sedan december 2017.
Robert Casselbrant, CFO, Göteborg Energi

Robert Casselbrant

CFO, Göteborg Energi
Robert är CFO i Göteborg Energi koncernen och medlem av koncernledningen sedan drygt sex år tillbaka. Robert är också styrelseordförande i koncernens Stadsnätsbolag GothNet AB. Innan dess arbetade Robert inom telekombranschen i 16 år där han tidigt började arbeta med datadriven analys och BI frågor. Den insikt och kunskap han då byggde upp inom området har han sedan haft med sig i hela sin karriär inom ekonomiområdet. Under sin tid på Göteborg Energi har han arbetat med att driva förändringsfrågor med utgångspunkt från digitaliseringens möjligheter.
Johan Myhr, Göteborg Energi

Johan Myhr

Chef Business Control, Göteborg Energi
Johan Myhr är chef för Business Control. Han är även styrelseledamot i Göteborg Energi Gothnet AB (Stadsfiber) och Göteborg Energi Nät AB (Elnät). Johan, som har en dubbel examen från Chalmers och Handels i Göteborg har arbetat både med IT och ekonomi i ledande befattningar. På Göteborg Energi är Johan funktionsansvarig för koncernens BI-lösning och bedriver tillsammans med sina kollegor ett aktivt arbete för att öka företagets analysförmåga och stärka teknisk funktionalitet.

Peter Mejlvang

Funktionsansvarig BICC, Skandia
Peter har en finansiell bakgrund som controller och systemekonom. Har de senaste 15 åren jobba med olika planerings, styrkorts och BI lösningar både hos systemleverantörer och på användarsidan. Har de senaste 5 åren varit med och starta BICC på Skandia samt jobbat som Business Analyst, Projektledare och evengelist för ”Self service BI”. Är nu funktionsansvarig för Skandias BICC.

Annica Wallenbro Stojcevski

Microsoft
Annica leder Microsoft Cloud & AI verksamheten i Sverige, med fokus på att skapa plattformar för datadrivna innovationer och AI-lösningar. Annica är mycket engagerad i hur tekniken kan göra vardagen enklare, liksom att hitta lösningar på de stora utmaningar vi ställs inför i vår tid.

Peter Jönsson

Tableau
Peter är en visualiserings- och analysexpert med över 15 års erfarenhet i programvaru- och konsultbranschen. I sin roll som på Tableau specialiserar sig Peter på lösningsarkitektur, och förespråkar fördelarna med Self Service Data BI. Han är passionerad i att hjälpa människor att se och förstå sin data och besvara frågor man inte ens visste man kunde ställa!

Jordan Barker

Alteryx
Jordan Barker jobbar som lösningsexpert på Alteryx. I botten har han en Master inom Energi- och miljöanalys. På Alteryx är Jordan ansvarig för att bygga upp team som driver Alteryxs kundlösningar. Han har jobbat med support och då även byggt branschspecifika lösningar till kunder. Han brinner för att stärka Alteryx community och för att hjälpa organisationer att få ut värdefulla insikter ur sin data på rätt sätt.

Petter Ringblom

VD, Advectas
Petter Ringblom är VD på Advectas AB och kommer agera moderator under dagen.

Thomas Svahn

Vice VD, Advectas
Thomas Svahn är senior managementkonsult och Vice VD på Advectas AB. Förutom att vara med och driva Advectas agerar Thomas rådgivare åt Advectas kunder i frågor som rör strategier inom Analytics.

Elin Ax

Senior Managementkonsult, Advectas
Elin Ax är ansvarig för kompetensområdet ”Business Consulting” och arbetar som managementkonsult på Advectas. Hon har sin bakgrund inom akademin och tog sin ekonomie doktorsexamen i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hennes specialistområde är ekonomi- och verksamhetsstyrning och i sitt dagliga arbete brinner hon för att hjälpa kunder att anpassa nuvarande och framtida Analytics-lösningar utifrån verksamhetens målsättningar och förutsättningar.
AndreasHagberg

Andreas Hagberg

Team Lead Management Consulting, Advectas
Ekonomie doktor med lång erfarenhet av affärs- och strategiutveckling i många olika branscher. Andreas har arbetat som managementkonsult i över 10 år med erfarenhet av både privat näringsliv och offentlig verksamhet. Genom sin mångåriga erfarenhet har Andreas Hagberg en förmåga att se samband, finna lösningar och tänka nytt. Med sin forskarbakgrund har Andreas Hagberg en stor analytisk förmåga och kan på ett systematiskt sätt angripa komplexa problemställningar.
AnnaStråle

Anna Stråle

Ansvarig Management Consulting, Stockholm, Advectas
Anna har lång erfarenhet av att coacha chefer och medarbetare genom stora och små förändringsprocesser. Hon har jobbat mycket med att både bygga upp och effektivisera IT-verksamheter, säkra att alla känner till vilket spelsystem som ska köras, vilken roll man själv förväntas axla och hur man ska samverka med andra. Fokusområden är verksamhetsstyrning och förändringsledning, framförallt att säkra den mänskliga dimensionen vid utveckling och införande av nya tekniska lösningar. Av erfarenhet vet hon att om någon effekt ska uppnås, så är det människorna som behöver agera på nya sätt med hjälp av nya tekniska möjligheter.
Om Den Svenska Business Intelligence & Data Science-studien

Jonas Klingberg

Senior Managementkonsult, Advectas
Jonas Klingberg arbetar som senior managementkonsult på Advectas. Som ekonom med fokus på strategi och verksamhetsstyrning är tekniken väldigt viktig för honom, men appliceringen av densamma för att skapa värde för hans kunder alltid det centrala. Enligt Jonas är det bästa som finns är att hitta nya, smartare sätt att göra saker och ting på, för att sedan tillsammans med kunden se detta realiseras.
Victor Bäckman Data Science Advectas

Victor Bäckman

Data Scientist, Advectas
Victor Bäckman jobbar som Data Scientist på Advectas. Han har studerat teknisk fysik på Chalmers. På Advectas har han haft flera spännande projekt, bland annat inom prediktiv analys (ex. prognoser) och textanalys på svenska. Utöver sin roll på Advectas har han även lite av en entreprenöriell sida och har drivit ett eget företag i många år.

Karin Wessberg

Konsultchef och Senior konsult, Advectas
Karin är konsultchef och senior konsult på Advectas med en bakgrund som bland annat Business Controller och kommersiell chef inom media, samt möbelbranschen. Karin har alltid haft ett brinnande intresse för verksamhetsstyrning och Business Intelligence.

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan