Program

Om årets program

 

Programmet var i år uppdelat i tre delar. Först ett gemensamt förmiddagspass. Efter lunch var det dags för ”Breakout Sessions” där deltagarna valde mellan Datadriven affärsutveckling eller Data Management. Sen blev det återigen gemensamma föreläsningar. Dagen avrundades med mingel och After Conference.

09:00-12:15 Gemensam agenda

08:30 - 09:00
Registrering och frukost
09:00 - 09:30
Introduktion

Introduktion till dagens agenda samt highlights från ”Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2019"

09:30 - 09:50
AI - Från hype till affärsmöjligheter, Microsoft

Att driva innovation, skapa tillväxt och utnyttja teknikutvecklingen är nyckeln till ditt företags framgång. AI, bortom hypen, ger dig helt nya möjligheter att i grunden förändra ditt sätt att arbeta, kommunicera och skapa nya produkter och tjänster. Men hur når ni dit? Annica delar sina insikter kring området och vad som händer på marknaden.

09:50 - 10:20
Kundcase, Göteborg Energi: Affärsnytta med BI inom energisektorn

Robert Casselbrant och Johan Myhr från Göteborg Energi berättar hur det kommunala energibolaget arbetar långsiktigt med datadriven analys för att öka affärsnyttan inom ett antal av organisationens verksamhetsområden. Verksamheter som sinsemellan är väldigt olika.

10:20 - 10:50
Fika och tid för samtal
10:50 - 11:20
Skapa en intelligent verksamhet med hjälp av Analytics och automatiserad Machine Learning, SAP

Hur tar man affärsprocesserna till nästa nivå och hur uppnår man proaktiv effektivitet genom att utnyttja s.k. ”Citizen Data Scientists”? Under detta pass visas ett exempel på hur en inkommande faktura matchas mot kund genom att använda Machine learning, helt baserat på en plug-and-play lösning! Utöver detta visas även hur man kan skapa en kundunik Analytics och Machine Learning-lösning utifrån ett ad hoc scenario.

11:20 - 12:00
Hållbar och Etisk AI - Handfasta råd

Victor Bäckman och Jonas Klingberg från Advectas diskuterar konsekvenser kring användandet av AI och Machine Learning för insikter, beslut och verksamhetsutveckling. Vilka faror och risker står svenska organisationer inför när AI blir en integrerad del av våra verksamheter? Vilka frågeställningar måste vi hantera, och vilka lösningar finns det?

12:00 - 13:15
Lunch och tid för samtal

13:15-14:40 Breakout Sessions, två spår

13:15 - 13:55
Spår 1 - Data Management

Data Management befinner sig i en kraftig transformering, driven dels ur ett tekniskt perspektiv, med cloudifiering och nya komponenter såsom Data Lakes och IoT-hubbar som stöd för ostrukturerad och strömmande data, dels från ett verksamhetsperspektiv med ivern att skapa värdefulla insikter. Ur detta uppkommer en rad frågor. Hur kan datavirtualisering och Self-Service Data Preparation hjälpa till att överbrygga gapet mellan IT och verksamhet? Hur undviks anarki? Varför är Data Governance så aktuellt just nu och varför är det viktigt med en data-strategi i linje med den övergripande verksamhetsstrategin? Karin Wessberg från Advectas reder ut det som brukar kallas Data Management Confusion.

13:55 - 14:15
Spår 1 - Förbättrade globala levnadsvillkor – en visuell analys, Tableau

"En bild säger mer än tusen ord" – Ingen gav detta epitet större innebörd än Hans Rosling, som med visuell analys kunde förmedla storslagna budskap om global hälsa och förbättrade levnadsvillkor. Med ny data från världshälsoorganisationen WHO kommer Peter Jönsson från Tableau att återskapa Hans Roslings analys och odödliga bubbel-diagram från de berömda TED Talks med lite Self Service Data Preparation och några visuella penseldrag.

13:15 - 13:55
Spår 2 - Datadriven Affärsutveckling

Digitalisering och användning av AI står på allt fler företags strategiska agenda. Tekniska lösningar, resurser och kompetens är några delar som måste vara på plats för att fullt ut utnyttja möjligheterna i sin affär- och verksamhetsutveckling. Men hur får man organisationen att bli fullt ut datadriven och realisera det fulla värdet av sin data? Det kan kräva förändringar i kultur och beteende, ledarskap och organisering. Anna Stråle och Andreas Hagberg frrån Advectas belyser dessa förändringar och hur de bör hanteras.

13:55 - 14:15
Spår 2 - Datadriv i kulturell motvind. AI som exponentiell katalysator, IBM

Artificiell Intelligens, AI, har potentialen att radikalt förändra i princip samtliga aspekter av vår samtid. Organisationers processer och funktioner kommer att förändras i grunden. Nya ekosystem kommer att skapas och nya relationer etableras. Begrepp som kund, konsument, producent, leverantör, partner kommer att få nya definitioner. Allt detta har redan börjat ske och kommer oundvikligen att drivas till sin spets. Det som kommer att avgöra hur fort denna förändringsprocess kommer att ske, vilken riktning den kommer att ta och vilka som kommer att vara framgångsrika på kort och lång sikt kommer till stor del att styras av hur AI nyttjas som en exponentiell katalysator och av vilka. Så vad krävs för att lyckas göra AI till en datadriven exponentiell katalysator & accelerator? (Spoiler: Förståelse!)

14:15 - 14:40
Fika och tid för samtal

14:40-17:00 Gemensam Agenda

14:40 - 15:00
Kundcase, Outokumpu: Ökad kvalitet genom Machine Learning-driven processanalys

Joakim Ebervik från Outokumpu delar med sig av företagets erfarenheter av att använda ny teknologi i förbättringsarbetet inom en traditionell industri. På anläggningen i Avesta används Machine Learning för att hitta nya mönster och förstå komplexa samband, med syfte att förbättra kvalitetsutfallet vid tillverkning av rostfritt stål.

15:00 - 15:20
Intervju med Svenska Spels chef för BI & Analytics, Daniel Soors

Spelmarknaden i Sverige är inne i en stor förändringsprocess där nuvarande strukturer utmanas och konkurrensutsätts i samband med nya lagar och regler. Svenska Spel satsar stort på data och analys som drivkraft för ökad konkurrenskraft. De har investerat i en modern analysmiljö som möjliggör såväl realtidsrapportering som avancerad utforskande analys med stöd av AI, för att hitta dolda mönster och samband i syfte att kunna förutse framtida kundbeteenden. I denna intervju får du höra Daniel Soors berätta hur Svenska Spel arbetar med sin analys, hur de har byggt upp sin organisation och vad deras recept för ett proaktivt analysarbete ser ut.

15:20 - 15:40
Hur får vi ihop det osammanhängande? Alteryx

Data från olika källor flyter omkring för sig själv och i takt med att mängden ökar så blir sprickorna allt större. Silos av data avseende kunder, personal, produkter etc finns idag ofta utspridda runt om i organisationer, få vet vad som ska göras och utmaningen blir allt mer kritisk. Under detta passet diskuteras utmaningen och hur man kan hitta färdigheterna och lösningar i syfte att skapa en förändring.

15:40 - 15:50
Kortare paus
15:50 - 16:35
The Future NOW – Lär dig förstå hur AI förändrar din värld - Jackie Kothbauer

E-handeln, startups och digitaliseringen ritar om kartan i många branscher. Nu kommer AI på bred front vilket innebär nya hot och möjligheter. Kunderna inom både B2C och B2B påverkas av ett allt snabbare flöde av nyheter, produkter och aktörer. Hur kan vi använda vår data, våra relationer och vår kompetens för att skapa oss själva på nytt? Jackie Kothbauer, en av Sveriges ledande experter inom datadriven affärsutveckling och AI, ger sin syn på saken.

16:35 - 16:55
Kundcase, Skandia: Databaserat beslutsfattande i en föränderlig värld

En inblick i resan som Skandia påbörjat mot att bli en modern datadriven organisation i en allt mer snabbföränderlig miljö. Peter Mejlvang från Skandia går igenom hur deras nya analysplattform stödjer Skandia på denna resa och vilka erfarenheter och utmaningar de har haft.

16:55 - 17:00
Avrundning av dagen

After Conference!

17:00 - 20:00
Rock’n’roll bar – mat & dryck, mingel och musik

Välkommen att stanna kvar och mingla under angenäma former. I Rock'n'roll-baren bjuder vi på dryck och enklare tilltugg i kombination med skön musik. Ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter eller bara småprata kring intrycken från dagens föreläsningar.

Vill du veta mer om affärsutveckling och verksamhetsoptimering med Data Science?

Läs vår broschyr ”Från BI till AI”.