Program

Om årets program

 

Programmet är i år uppdelat i tre delar. Först ett gemensamt förmiddagspass. Efter lunch blir det ”Breakout Sessions” där du väljer mellan Datadriven affärsutveckling eller Data Management. Sen blir det återigen gemensamma föreläsningar. Dagen rundas till sist av med mingel och After Conference.

09:00-12:15 Gemensam agenda

08:30 - 09:00
Registrering och frukost
09:00 - 09:30
Introduktion

Introduktion till dagens agenda samt highlights från ”Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2019"

09:30 - 09:50
Microsoft

Inom kort uppdateras programmet med ett spännande föredrag från Microsoft.

09:50 - 10:20
Kundcase, Göteborg Energi: Affärsnytta med BI inom energisektorn

Robert Casselbrant och Johan Myhr från Göteborg Energi berättar hur det kommunala energibolaget arbetar långsiktigt med datadriven analys för att öka affärsnyttan inom ett antal av organisationens verksamhetsområden. Verksamheter som sinsemellan är väldigt olika.

10:20 - 10:50
Fika och tid för samtal
10:50 - 11:20
SAP

Inom kort uppdateras programmet med ett spännande föredrag från SAP.

11:20 - 12:00
Hållbar och Etisk AI - Handfasta råd

Victor Bäckman och Jonas Klingberg från Advectas diskuterar konsekvenser kring användandet av AI och Machine Learning för insikter, beslut och verksamhetsutveckling. Vilka faror och risker står svenska organisationer inför när AI blir en integrerad del av våra verksamheter? Vilka frågeställningar måste vi hantera, och vilka lösningar finns det?

12:00 - 13:15
Lunch och tid för samtal

13:15-14:45 Breakout Sessions, två spår

13:15 - 13:55
Spår 1 - Data Management

Data Management befinner sig i en kraftig transformering, driven dels ur ett tekniskt perspektiv, med cloudifiering och nya komponenter såsom Data Lakes och IoT-hubbar som stöd för ostrukturerad och strömmande data, dels från ett verksamhetsperspektiv med ivern att skapa värdefulla insikter. Ur detta uppkommer en rad frågor. Hur kan datavirtualisering och Self-Service Data Preparation hjälpa till att överbrygga gapet mellan IT och verksamhet? Hur undviks anarki? Varför är Data Governance så aktuellt just nu och varför är det viktigt med en data-strategi i linje med den övergripande verksamhetsstrategin? Karin Wessberg från Advectas reder ut det som brukar kallas Data Management Confusion.

13:55 - 14:15
Spår 1 - Styrkan i Machine Learning – förutse och visualisera huspriser med Google Big Query och Tableau

Machine Learning är per definition en analysmetod att med statistisk funktionalitet ge datorn möjlighet att "lära sig", utan att nödvändigtvis programmeras. Google släpper inom kort sitt Machine Learning-gränssnitt för Big Query, och i denna sessionen kommer Peter Jönsson från Tableau att testa denna funktionalitet. Han kommer att med historisk data på huspriser i Google Big Query ML skapa en modell att förutspå huspriser i en viss region och sedan visualisera detta.

13:15 - 13:55
Spår 2 - Datadriven Affärsutveckling

Digitalisering och användning av AI står på allt fler företags strategiska agenda. Tekniska lösningar, resurser och kompetens är några delar som måste vara på plats för att fullt ut utnyttja möjligheterna i sin affär- och verksamhetsutveckling. Men hur får man organisationen att bli fullt ut datadriven och realisera det fulla värdet av sin data? Det kan kräva förändringar i kultur och beteende, ledarskap och organisering. Anna Stråle och Andreas Hagberg frrån Advectas belyser dessa förändringar och hur de bör hanteras.

13:55 - 14:15
Spår 2 - Den digitala transformationen. Att kapitalisera på sin data, IBM

Inom kort kommer mer information om föredraget.

14:15 - 14:40
Fika och tid för samtal

14:40-17:00 Gemensam Agenda

14:40 - 15:00
Kundcase, Outokumpu: Ökad kvalitet genom Machine Learning-driven processanalys

Joakim Ebervik från Outokumpu delar med sig av företagets erfarenheter av att använda ny teknologi i förbättringsarbetet inom en traditionell industri. På anläggningen i Avesta används Machine Learning för att hitta nya mönster och förstå komplexa samband, med syfte att förbättra kvalitetsutfallet vid tillverkning av rostfritt stål.

15:00 - 15:20
Kundcase, Skincity: Vikten av att våga gå sin egen väg – Storyn om en onlineklinik som startade i vardagsrummet

Skincity är ett hudvårdsföretag som utmanat de traditionella marknadskanalerna genom att tidigt se och utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. 2011 slog man upp portarna till sin hudvårdsklinik online. Idag är bolaget en del av Axel Johnsson-koncernen och har de senaste åren haft en årlig tillväxt på över 50 %. Patrik Bråkenhielm från Skincity berättar om deras resa och vikten av att våga gå sin egen väg.

15:20 - 16:00
The Future NOW – Lär dig förstå hur AI förändrar din värld - Jackie Kothbauer

E-handeln, startups och digitaliseringen ritar om kartan i många branscher. Nu kommer AI på bred front vilket innebär nya hot och möjligheter. Kunderna inom både B2C och B2B påverkas av ett allt snabbare flöde av nyheter, produkter och aktörer. Hur kan vi använda vår data, våra relationer och vår kompetens för att skapa oss själva på nytt? Jackie Kothbauer, en av Sveriges ledande experter inom datadriven affärsutveckling och AI, ger sin syn på saken.

16:00 - 16:20
Alteryx

Inom kort uppdateras programmet med ett spännande föredrag från Alteryx.

16:20 - 16:40
Kundcase, Skandia: Databaserat beslutsfattande i en föränderlig värld

En inblick i resan som Skandia påbörjat mot att bli en modern datadriven organisation i en allt mer snabbföränderlig miljö. Peter Mejlvang från Skandia går igenom hur deras nya analysplattform stödjer Skandia på denna resa och vilka erfarenheter och utmaningar de har haft.

16:40 - 17:00
Avrundning av dagen

After Conference!

17:00 - 20:00
Rock’n’roll bar – mat & dryck, mingel och musik

Välkommen att stanna kvar och mingla under angenäma former. I Rock'n'roll-baren bjuder vi på dryck och enklare tilltugg i kombination med skön musik. Ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter eller bara småprata kring intrycken från dagens föreläsningar.

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan