Om studien

Därför genomför vi Den Svenska Business Intelligence & Data Science-studien

 

Det finns flera studier som tar tempen på vår bransch, inte minst Gartners Magic Quadrant. Men vi såg behovet av en analytics-studie med ett svenskt perspektiv. Därför tog Advectas initiativet till Den Svenska Business Intelligence & Data Science-studien, som vi sedan fem år tillbaka genomför årligen.

Advectas mål är att ge våra kunder, branschen och oss själva en samlad bild av läget på den svenska Business Intelligence och Data Science-marknaden. Frågorna i studien lyfter fram trender, utmaningar och möjligheter inom dessa områden. Dessutom jämför vi hur det ser ut för företag och organisationer med olika förutsättningar, till exempel olika storlekar, olika branscher samt olika funktioner inom privat- respektive offentlig verksamhet.

Undersökningen riktar sig till ledande befattningshavare och personer som arbetar med Business Intelligence och/eller Data Science i någon form.

Studien genomförs helt i Advectas regi och sponsras inte av några teknikleverantörer eller andra intressenter, vilket garanterar oberoende.

Så tar du del av studien

Konferensen inleds med en presentation av highlights från årets studie. Vi delar även ut studien i tryckt form till dig som deltar på Business Intelligence & Data Science Day 2019. (Kom ihåg att ta med ditt exemplar innan du går!)

Vill du värna miljön och istället ta del av studien i ett digital format? Inga problem – en länk till ett PDF-dokument kommer att mailas till alla deltagare efter att konferensen avslutats.

 

Anmäl dig här!

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan