Business Intelligence & Data Science Day 2019

business intelligence & data science day är över för i år – ETT STORT TACK TILL VÅRA PARTNERS, Talare & DELTAGARE!

 

Vid årets Business Intelligence & Data Science Day närvarade närmare 350 personer , återigen blev konferensen fullbokad. I publiken fanns beslutsfattare från bland andra IKEA, Lantmännen, Volvo Cars, Folksam, Länsförsäkringar, Electrolux, Blomsterlandet, Scania och Apoteket.  Fokus för årets konferens var Data Management och Datadriven affärsutveckling. Några av dagens talare var representanter från Outokumpu, Svenska Spel, Göteborgs Energi, Microsoft, IBM och Tableau.

nu startar planeringen inför business intelligence- & Data science day 2020 !

Elin Ax talare vid Business Intelligence & Data Science Day 2019
Mingel vid BI- & Data Science Day 2019

Intresset för analytics ökar varje år

Vårt mål med Business Intelligence & Data Science Day är att som det största oberoende företaget inom fältet kunna  bjuda på insikter, inspiration och bidra till nya kontakter. Innehållet i evenemanget är baserat på aktuella trender och vår största inmatning till detta är resultatet av ”Den Svenska Business Intelligence & Data Science-studien 2019”.

Preliminära resultat från årets studie tillsammans med input från andra kanaler, bidrog till valet av årets teman för dagen:

Deltagare vid Business Intelligence- & Data Science Day 2019

Data management
I takt med att Data Science och AI växer, ökar även kraven på hantering av stora mängder data. Vi ser också en trend av ”dataförvirring” –Data Management Confusion – på marknaden. Många väljer att flytta sin data till molnet. Vilka konsekvenser kommer det att ha, och hur gör man det på bästa sätt? Hur hanteras ostrukturerad data och hur kan den kombineras med strukturerad data? Andra ämnen vi lyfte under dagen var Self-Service Data preparation samt datatillgång.

Datadriven Affärsutveckling
AI, Data Science och digitalisering är snart på varje företags agenda. Men hur skiljer sig datadriven affärsutveckling från traditionell affärsutveckling ur ett innovationsperspektiv? Och räcker det med att implementera avancerade analysverktyg eller krävs det även nya arbetssätt, metoder och strategier för att nå önskad framgång?

BI as Usual
Förutom dessa två huvudämnen täckte vi  även in mer traditionella områdena inom Business Intelligence, inklusive datalager, budget & planering samt koncernrapportering.

Sagt av besökare SOM var på plats vid BI- & data science day 2018:

Jag gillade verkligen att det fanns väldigt mycket koppling till forskning etc. Det är så ovanligt på denna typ av events. Mycket bra!

Kund casen är för mig en viktig och intressant del av eventet.

Bra som helhet med många bra föredragshållare med variation av innehållet.

Tyckte dagen var helt otroligt välplanerad, genomtänkt. Många kundcase, vilket jag verkligen gillar.

Trevlig stämning, bra och tydlig information. Bra innehåll på föreläsningarna och engagerade föredragshållare!

Väldigt bra nivå på alla dragningar. Generellt inspirerande!

Jättebra upplägg. Enkelt, tydligt och mycket informativt. Trevliga besökare som man lätt kom i kontakt med och kunde diskutera saker med.

Bra blandning mellan olika perspektiv från både IT- och verksamhetssidan.

Mycket bra kund-dragningar. Jag är väldigt imponerad av hur väl förberedda de var.

Mycket nöjda besökare

På en skala från 1 till 5 (där 4 var nöjd och 5 var mycket nöjd) svarade 90 % att de var nöjda eller mycket nöjda med eventet 2018. I genomsnitt gav besökarna eventet betyget 4,1.

Business Intelligence & Data Science Day 2019 börjar om…

Månader
Veckor
Dagar

Så lyckas ni med er Self Service BI-resa

Läs broschyren här.