Google, Women in Cloud

Women in Cloud – Googles nätverksträff för kvinnor

”Women in Cloud” är den första nätverksträff Google anordnat för kvinnor som är intresserade av molnbaserade IT-system, Advectas hade två representanter på plats under dessa spännande dagar.

Syftet med konferensen var att skapa en plattform där kvinnor från hela Europa kunde mötas och upptäcka den teknik som kommer att driva Cloud-verksamheten i framtiden och få möjlighet att prata om möjligheter inom IT-branschen. Givetvis inleddes nätverksträffen med en rundtur på Googleskontor och en demo av deras ”jamboard”, innan själva konferensen drog igång.

Konferensen inleddes med ett imponerande inledningstal om starka kvinnligaförebilder inom Google och Cloud. Det levererades även skarpa demos av DayDream och Quick Draw, en stor del av konferensen bestod av olika diskussionsforum, där vi pratade om:
• Trender inom Cloud 2018 och framåt
• Hur individer och företag kan arbeta för att få mer kvinnor att intressera sig för IT-branschen
• Hur vi kan hjälpa företag och användare att anamma molnteknologi
• Diskussioner om ”Go-To Market” strategier för Cloudlösningar

Det vi upplevde som mest intressant med konferensen var det som framkom under själva diskussionerna. De buzzwords som cirkulerade utöver allt tekniksnack var:

Saftey as a Service 
Frågeställningar som lyftes var – Hur förhåller vi oss till det säkerhetsstänk och de utmaningar som finns inom datasäkerhet idag? Hur paketerar vi säkerhet och GDPR för att hjälpa kunder att känna sig säkrare med en molnlösning via – Saftey as a Service?
Det var exempelvis en stor skillnad i hur vi inom gruppen såg på GDPR. Givetvis är det personligaåsikter som lyser igenom i denna typ av diskussionsforum men det är samtidigt oerhört intressant att höra om hur GDPR både tas emot som den största utmaningen någonsin inom en viss branch, till att vara det bästa som har hänt inom en annan. I dessa forum gäller det så klart att lyfta de olika perspektiven och utmana sig själv att tänka större och ur ett europeiskt perspektiv. Europeiska länder bär på olika historiska bakgrunder och detta måste tas i beaktande.
Att nyttja Swish eller Vipps för monetära överföringar eller att utföra bankärenden i sin smartphone är ingen självklarhet om landet präglas av en stark kultur av misstro till banksystemen. På vilket sätt kan vi i framtida lösningar få kunder och privatpersoner att lita på system, med andra ord – går det att paketera säkerhet?

SelfHealth 
Allt fler loggar sin hälsa via smartaappar och devices. Man kanske googlar på sina symptom innan man går till läkaren. Vem kommer att äga den typen av data i framtiden – individen som loggar sitt data, företaget som tillhandahåller appen, ägaren av datalagret, eller blir det en annan part? Diskussionerna om vem som äger data och om den får säljas, överröstades snabbt av frågor gällande GDPR med fokus på säkerhet och legalastrukturer.
När SelfHealth var på tal kom även frågor om allmänläkare alls kommer att behövas i framtiden eller om det räcker med avancerade analysmetoder av data via hälso-appar. En stor utmaning som diskuterades var att många slutanvändare ser nya IT-system som en utmanare till mänskligkompetens. Företag vill öka effektivitet och bli mer kostnadseffektiva, samtidigt som företagets anställda uttrycker oro för sin framtid och anställning. Här var det också stora skillnader mellan länder och kanske också en generationsfråga. Några såg utmaningar med arbetslöshet, medan ännu fler såg möjligheter med nya typer av tjänster och vidareutbildning.

Med mig från konferensen har jag ett utökat nätverk av smarta och drivna kvinnor från hela Europa som vill vara med och påverka framtidens IT-lösningar. Det är med stor ödmjukhet som jag ser på framtidens utmaningar, samtidigt som jag konstaterar att möjligheterna är desto fler!

Google, women in cloud

Om du har några frågor kring inlägget får du gärna maila mig på helena.wallstrom@advectas.se.

Helena Wallström
helena.wallstrom@advectas.se
Jag som skrivit detta heter Helena Wallström och arbetar som Testledare och Business Analyst på Advectas. Min akademiska bakgrund är inom ekonomi och management, med fokus på Business Intelligence. Jag har jobbat med ekonomi på olika tillväxtföretag innan jag började arbeta med systemstöd och BI. När jag inte analyserar och testar saker, så spenderar jag gärna min tid på vintersport och träning.

Alla inlägg av Helena Wallström

Besvara den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2019

Till enkäten