Välj din egen sorteringsordning i SAP Analytics Cloud for Planning

I SAP Analytics Cloud kan användaren själv välja dimensionernas sorteringsordning i en tabell. Genom drag-and-drop funktionalitet kan dimensionsmedlemmarna flyttas för att ändra ordningen från default, d.v.s. såsom de är uppsatta i dimensionen, till valfri sorteringsordning. Detta kan sedan sparas och därefter kan användaren växla mellan de olika sorteringsordningarna. Självklart går det att sätta upp flera olika varianter så att man kan anpassa ordningen efter vad som passar bäst för stunden.

Ännu en användarvänlig funktion i SAP Analytics Cloud.

Har du några frågor eller funderingar kring SAP Analytics Cloud for Planning kan du kontakta mig på anna.frylen@advectas.se

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan