datadriven marknadsföring

Vägen till det datadrivna marknadsföringsbeslutet

Om marknadsavdelningen lyckas förändra synen på data kommer det att leda till bättre beslut, samtidigt kommer tid att sparas och effektiviteten öka. Genom nya datainsikter kommer det att bli lättare att leverera personliga upplevelser och en enhetlig kundresa i alla kanaler, både online och offline. Ja, så lätt är det men hur ser vägen till datadrivna marknadsföringsbeslut ut egentligen?

Visste du att endast 30% av alla marknadsavdelningar och CMO:s är nöjda med hur de använder kunddata för att förbättra sitt erbjudande? (källa: Salesforce)

Datadrivna marknadsförare och högpresterande marknadsteam använder all tillgänglig data för att förutse kundens behov och dess framtida beslut. Ett problem man ofta stöter på är att kunden rör sig i flera olika kanaler och att de använder olika enheter, vilket medför att vägen till konvertering kan se väldigt olika ut.

Hade du koll på att det bara är 28% av alla marknadsavdelningar och CMO:s som är nöjda med hur de lyckats skapa en gemensam bild över all kunddata? (källa: Salesforce)

Marknadsavdelningens utmaning kan då bli att man manuellt behöver analyserar – hur kunden konverterar, vad som stöttar konverteringen och vad det är som bygger varumärke samt hur allt hänger ihop.  För att maximera ROI behöver man även veta hur mycket man spenderar och om det är rätt kanal man spenderar mest i! Det kräver ofta en del manuellt arbete där man exporterar och importerar olika datakällor för att jämföra data, eller sammanställer rapporter man har fått in från olika avdelningar eller byråer.

Hela 67% av dagens marknadsförare säger att datadrivna beslut fungerar betydligt bättre för dem än traditionella beslut! (källa: Google/Econsultancy!

Men marknadsavdelningen måste få rätt data i rätt tid för att kunna fatta rätt beslut. Om man exempelvis får rapporter från en byrå är det ju alltid bra att kunna verifiera dem, om man sen skall jämföra detta med ens egen data från sociala medier eller affärssystem så är det ju viktigt att man jämför rätt saker. Idag måste detta kunna ske snabbt för att man ska kunna ta proaktiva beslut. För att ha rätt förutsättningar till att fatta datadrivna beslut behöver man kunna koppla datakällor och harmonisera samt säkerställa att de går att jämföra, därefter lagras det i ett datalager och är redo att användas till analys med hjälp av ett BI-verktyg.

Idag tycker 81% av alla marknadsförare att det är komplicerat att implementera en datadriven strategi (källa: Campaign monitor)!
Det är ju bra att ha koll på hur många besökare man hade på hemsidan under en dag eller hur många likes man fick, men tar det er verkligen närmare att uppfylla era KPI:er!? När ni kan gå från att endast veta hur era betalda kampanjer gick till att få en överblick där ni kan jämföra med era ägda och förtjänta kanaler, då blir det verklig skillnad för er. Om man därefter tar det ett steg till och adderar data från försäljning, event, kundsupport, besöksstatistik och hur dina kunder interagerar med era produkter och tjänster – då kan ni verkligen ta datadrivna beslut!

Hur särskiljer sig marknadsdata från övriga data inom företaget?

 • Den är i silos mellan kanaler, kundresor, regioner och partners.
 • Den är full av olika benämningar och olika format beroende på kanal och leverantör.
 • Den ändras hela tiden med nya kanaler, plattformar, artiklar och nya mätvärden introduceras konstant.
 • Den kan vara modifierad, beräknad och uppskattad istället för verklig.

De vanligaste fallgroparna vid hantering av data

 • Andra- och tredjepartsdata – Äger ni verkligen ert data, eller är det byrån som har satt upp ert CPC-konto (Cost per Click) som gör det? Eller kanske era sociala medier som äger den? Är det tredjepartsdata så har CPC och socialmedia-aktörer ofta en väldig fyrkantig syn på ägandet av data, där det kan sluta med att datat inte är ert och att ni inte tillåts använda den.
  I vissa fall har man ju även köpt data och då kommer även den med regler om hur den får användas.
 • Insamling av data – Hur säkerställer ni att datan ni samlar in är rätt och att den kommer från exempelvis rätt källa, kanal eller kampanj? Är den data jag använder oförställd och är den genererad av verkliga besökare?
 • API:er – hos flera leverantörer uppdateras och ändras Api:er flera gånger per år, ibland varje månad och det gör att sammankopplingen blir svår att administrera.
 • Harmonisering – i de flesta fall heter mätvärden olika hos olika leverantörer och hur säkerställer vi då att vi jämför rätt data mellan kanaler och leverantörer?
 • Lagring – var skall jag lagra datan och hur säkerställer jag att alla som behöver får tillgång till rätt data i rätt tid.
 • GDPR- vad har jag för data och hur hanterar vi den enligt GDPR?

Börja i rätt ända!

I processen mot att börja arbeta mer datadrivet är det viktigt att identifiera var man börjar och vad målet är. Ta fram en genomtänkt strategi där ni går från datasilos till att jobba med centraliserad och sammanfogad data och se till att säkerställa att ni är ägare till er egen data.  Advectas har lång erfarenhet av att ge ledningen rätt förutsättningar att kunna arbeta datadrivet och förklara värdet och möjligheterna med att komma igång med ett mer datadrivet beslutsfattande. Målet är alltså att få en bättre bild av kunden genom att använda flera datakällor som harmoniseras och lagras. För att därefter agera på datan genom visuella insikter i ett BI-verktyg. Eller att berika alternativt automatisera vissa processer med hjälp av AI. Allt skräddarsytt utifrån era förutsättningar och för era behov.

Koppla ihop – Harmonisera – Analysera – Visualisera – Ta datadrivna beslut

Vill ni prata datadriven marknadsföring med oss? Kontakta då
Fredrik Åkerfeldt, fredrik.akerfeldt@advectas.se, telenr 0761-146761.

Om Advectas:
Advectas fungerar som en oberoende part för våra kunder vid val av IT-lösningar och beslutsstödsverktyg. Advectas strategi är att samarbeta med de leverantörer som ligger längst fram inom respektive område avseende utveckling, mognad och marknadsnärvaro.

Advectas hjälper beslutsfattare på alla nivåer, oavsett bransch eller verksamhetsområde, att fatta bättre beslut baserade på datadrivna insikter. För oss handlar BI och Self Service BI inte bara om att samla in och visualisera data med hjälp av olika verktyg.

Därför har vi samlat specialister från alla områden som rör Business Intelligence; allt från data management- och data science-specialister till affärs- och managementkonsulter. Vår unika kompetens är helt enkelt samspelet mellan människa och teknik – när balansen mellan ansvar och roller, processer och kultur hittar precis rätt nivå.