Vad krävs för att bli datadriven?

Våra personliga beslut och vägval grundar vi allt som oftast inte på långsiktiga strategier och visioner, utan på magkänsla, lust och känslor. Vi vill gärna att våra personliga beslut ska kännas bra i magen och ofta konsulterar vi vänner och bekanta vi litar på för att bli inspirerade, höra hur de skulle ha gjort och om de kan rekommendera ett bra alternativ. I våra yrkesliv strävar vi dock efter mer strukturerade beslutsunderlag baserade på fakta och strategier, men tilliten och inspirationen anser vi spelar en avgörande roll även i våra yrkesmässiga beslut.

Innan sommaren testade vi på Advectas ett för oss nytt format då vi arrangerade en digital paneldiskussion kring Datadrivna organisationer och Self Service BI inom ramen för en webinarserie på samma tema. Vi är nämligen rätt övertygade om att det inte spelar så stor roll vad vi som BI-leverantörer säger och påstår om det inte finns andra verksamheter där ute som kan vittna om att vi faktiskt hjälper dem att fatta bättre beslut – vilket ju i Advectas fall är det vi brinner för mest av allt! Vi ville i webinarserien väva ihop det forskningen säger, med de vi brinner för, och det vi hjälpt våra kunder med. Och vi vill påstå att det blev riktigt lyckat baserat på den fina responsen vi fick. Men den avslutande paneldiskussionen spelades inte in, så för er som inte kunde delta under de inspirerande 40 minuterna där paneldeltagare från Skandia, Dustin, Svenska Mässan/Gothia Towers och Högskolan i Skövde delade med sig av sina erfarenheter, tänkte vi därför lyfta fram lite av det som sas.

  • Strategier i all ära, men nej, vi måste inte ha en fullständig analytics strategi på plats för att kunna bli en datadriven organisation men vi måste kunna svara på varför vi anser att vi borde bli mer datadrivna. Vi behöver hitta en frågeställning eller ett område som kan optimeras eller effektiviseras genom att bli mer datadrivet. Och det är något som kan identifieras av både ledning, avdelningar och enskilda medarbetare. Så initiativet kan egentligen uppstå var som helst. Inte sällan uppstår dessa initiativ i samband med något annat förändringsarbete, till exempel en digitaliseringsstrategi, övergång till DevOps, migrering till molnet och så vidare. Att göra strategikartor kring Analytics utan att egentligen förstå vad datadrivna beslut handlar om tjänar inget till. Vi behöver snarare kombinera en plan med ett testdrivet angreppssätt.
  • Det sägs att kultur äter strategi till frukost och när det handlar om att bli en datadriven organisation så vågar vi påstå att det även innebär en kulturell resa. Vi behöver i olika omfattning bryta invanda rutiner och mönster, våga testa och även förstå hur olika grenar av verksamheten fungerar. Många gånger kan detta även vara det första tillfället då man faktiskt får tillfälle att lära känna varandra över verksamhetsgrenarna, vilken information som respektive verksamhetsgren använder och hur man definierar olika begrepp. Vi behöver även ha en kultur där man tillåter och vågar testa nytt, samt framför allt vågar misslyckas.
  • Men för att faktiskt överhuvudtaget komma igång och åstadkomma något krävs eldsjälar i verksamheten som brinner för analys och rapportering och som genom att visa verksamhetsnytta kan få stöd och mandat från ledningen. Vi behöver även tänka på att sikta på korta, mindre leveranser som visar resultat snabbt, för på så vis får man verksamhetens förtroende och inspirerar fler till det datadrivna arbetssättet.

Hade du önskat att du också kunnat lyssna på diskussionen, alternativt gärna deltagit själv? Skulle du vilja hitta likasinnade som sitter med samma utmaningar som du, fast i en annan organisation? Tveka då inte att höra av dig till oss och be om en plats i vårt nätverk kring dessa frågor. Läs mer om vårt nätverk kring datadrivna beslut och Self Service BI.

Vi har i skrivande stund en intressant mix av representanter från både kommun, region, myndigheter och privata bolag i nätverket, vilket tyder på att dessa frågor är angelägna för alla som vill förflytta sina organisationer i riktningen mot att bli mer datadrivna. Nästa digitala nätverksträff äger rum den 15 september.

Kontakta oss om du vill anmäla ditt intresse eller om du vill diskutera dessa frågor direkt med oss

anna-carin.jonsson@advectas.se eller magnus.falth@advectas.se

Hoppas vi hörs!

Anna-Carin Jonsson
anna-carin.jonsson@capgemini.com
Anna-Carin har under sina 20 år i IT-branschen uteslutande arbetat med Business Intelligence och beslutstöd i olika former. I sin roll som managementkonsult och lösningsrådgivare på Advectas stöttar hon främst kunder med projektledning, kravhantering, förstudier, utredningar och förändringsarbete kring Business Intelligence. I dessa roller har hon kommit i kontakt med många av de fallgropar som verksamheter kan hamna i när det gäller beslutsstöd. Teknikbeslut som går före verksamhetsnyttan, oklara definitioner av begrepp och processer, oklara ansvarsroller och annat som gör att BI-initiativ inte tagit sig hela vägen och faktiskt skapat nytta. Self Service BI-initiativ är enligt henne särskilt intressanta eftersom de kräver att man decentraliserar mycket arbete som tidigare legat hos IT-avdelningen och detta kräver att verksamheten är redo för denna förändring.

Alla inlägg av Anna-Carin Jonsson