Time state rollup av mätvärden i Tableau

Data som representerar statusen på en viss dag eller månad som t ex antal anställda eller lagersaldot behöver hanteras annorlunda än värden som kan aggregeras normalt som försäljning eller vinst. I fallet med antal anställda kanske du vill visa värdet på den sista kalenderdagen i en månad som det uppaggregerade månadsvärdet. Dessutom skulle vi förvänta oss att borrning ner från månad till vecka skulle uppdateras för att visa värdet på den sista dagen i veckan.

I exemplet nedan har jag HR-data som visar antal anställda för ett företag per kvartal.

Med en vanlig standard summering av # of Employees så räknas åren ut som summan av kvartalen vilket resulterar i en felaktig siffra.

Med en enkel Level Of Detail (LOD) beräkning kan vi tvinga Tableau att alltid ta den sista tidsperiodens värde när vi borrar oss uppåt i tidsdimensionen.

Nu kommer alla värden av antal anställda att räknas ut korrekt på alla nivåer av tidsdimensionen.

Detta aggregeras nu till rätt värden för åren genom att ta sista kvartalets värde som årsvärde.

Värt att notera är att denna beräkning fortfarande aggregerar # of Employees på normalt sätt i alla övriga dimensioner. Det är bara i tidsdimensionen som mätvärdet behandlas annorlunda.