Ta era analyser till en helt ny nivå med rätt beslutsstöd

Analyserna i Excel och de olika verktygen gör ju sitt, vardagen rullar på, ni saknar inget och ni får månadsuppdateringar om företagets hälsa. Det här med BI-verktyg, är det verkligen vad ni behöver? Kanske tycker ni att ni är för små eller arbetar med för lite data? Eller så känner ni att era verktyg och datakällor bara växer på hög och blir svåradministrerade? I detta blogginlägg beskriver jag en organisations resa från att ha arbetat ostrukturerat och oengagerat med flera verktyg och rapporter till de fördelar som uppnåddes med införandet av ett nytt beslutsstödsystem. En resa kantad av skepticism, nya arbetssätt, förväntningar och som med hjälp av Power BI gjorde datan användarvänlig igen.

Resan medförde många förändringar
De gick från periodvis uppföljning och analyser till löpande, från svårtillgänglig till demokratiserad data och från powerpoint-presentationer till mobilapp. Frågorna var många – kunde de arbeta mer proaktivt med beslutsprocessen? Kunde data och analyser bli mer lättillgängliga och intressanta? Deras befintliga verktyg kunde i sig visa överskådliga rapporter men de var många klick bort, data var opålitlig och i vissa fall behövde man jämföra samma siffror manuellt, från olika sidor och i olika verktyg.

Nyfikenheten och behovet av att kunna ta analyserna till en ny nivå växte allteftersom
Ett BI-verktyg hade man hört om och man ställdes inför nya frågeställningar för att ta det vidare – Vilket verktyg passar oss bäst? Vad arbetar branschkollegor med och även andra i nätverket? Vad säger Googlesökningar?  Efter en utvärdering av olika Self Service BI-verktyg föll valet på Power BI från Microsoft. En bidragande faktor till valet av verktyg var att företaget redan var inne i Microsofts värld, vilket sänkte införandetröskeln och pris.

Vad har då den nya BI-lösningen skapat för värde för företaget?
Vi hoppar förbi själva implementeringsfasen till när Power BI gick live för alla användare. Det gick relativt snabbt att komma igång och engagemanget växte sig starkare. Som befintliga Microsoft-användare kände de snabbt igen sig i miljön och användargränssnittet – utan att behöva logga in i annat verktyg vilket också är en stor fördel.

Den kanske tydligaste värdeökningen var att all data och alla analyser helt plötsligt var tillgängliga ett par klick bort
Till exempel försäljningssiffror som innan presenterades på månadsmöten eller om man snällt mailade ekonomichefen. Data och analyser demokratiserades och det medförde ett större intresse för data hos majoriteten av organisationen. Vägen till beslutsunderlag, uppföljning och relevanta analyser blev både kortare och enklare. Att drilla ner i avvikelser och intresset för företagets status blev större och en naturlig del av den dagliga dialogen mellan kollegor.

Gemensamma nyckeltal, rapporter och dashboards – organisationen kunde prata om samma innehåll utan att riskera att skapa olika tabeller och de kunde enkelt dela med sig av dem. Med hjälp av det nya beslutsstödet fick de också möjlighet att jämföra parametrar och datakällor i realtid, detta var inte möjligt tidigare. De fick även tillgång till all data, oavsett var man befann sig, tack vare den molnbaserade lösningen och mobilappen.

Utöver tillgången till data är tanken med Self-Service BI att alla användare ska kunna söka, filtrera och analysera data även om de inte har en bakgrund inom det tekniska området av BI. Snart trillade förbättringsförslagen in, en efter en. Initiativ drevs till nya tabeller och datakombinationer från olika delar av organisationen och rapporterna blev en central del av både kommunikation, möten och projektuppföljning.

SÅ LYCKAS NI MED ER SATSNING PÅ ETT NYTT SELF SERVICE BI-verktyg
Med stöd av effektivt och bra beslutsstöd finns alla möjligheter för din organisation att få bättre koll på data och analyser samtidigt som den görs mer tillgänglig för hela organisationen. I exemplet jag har tagit upp har Power BI hjälpt ett medelstort företag att snabba på processer, underlätta arbetsflöden och bidragit till att demokratisera data samt göra analyser intressant. Men som med alla implementeringar av nya verktyg eller ändrade arbetssätt så behövs en tydlig genomförande- och utbildningsplan och löpande stöd till organisationen för att nyttja verktyget fullt ut. Har ni eldsjälar utspridda i organisationen är det ännu bättre, fånga upp dem och låt dem vara med och vidareutveckla verktyget. BI är både roligt och fantastiskt nyttigt, gör det till din bästa polare!

Även om ni kan hantera nuvarande data och verktyg och inte nödvändigtvis ser behov av BI-verktyg så finns det en förebyggande faktor som inte ska underskattas. I takt med att ni växer, investerar i nya verktyg, ökar er datamängd och att intresset för dataanalyser växer hos era kollegor så kommer också behovet av ett BI-verktyg bli allt större. Ju tidigare ni investerar i BI desto bättre rustade för tillväxt kommer ni vara.

Min drivkraft, likt Microsofts, är att bidra till att du får möjligheter att ta bättre beslut grundat på datadrivna insikter, visualiseringar och analyser. Med små medel kan du sätta igång snabbt och smidigt för att sedan skala upp med tiden utan att behöva göra några stora initiala investeringar. Ett bra och effektivt Self Service BI-verktyg gör ert data användarvänligt. Läs mer om Power BI eller andra BI-verktyg på vår blogg eller kontakta mig så berättar jag mer, skicka ett email till anders.karlsson@advectas.se