Storytelling, HR, HR Analytics

Storytelling med data, ett viktigt instrument för HR

HR- och People Analytics är en viktig del av HRs digitaliseringsprocess. Vi på Advectas ser en klart ökad efterfrågan inom området. HR strävar efter att det ska bli en naturlig del i deras arbete. Jag tror förutom styrkan att kunna mäta och följa upp HR initiativ och skeenden i organisationen och göra HR mer mätbart, så är storytelling med hjälp av data en av de starkaste kommande trenderna inom HR. Jag tror att denna approach passar HR väldigt bra. Att enbart prata om datadrivna beslut kan kännas fyrkantigt och skrämmande för HR, medan storytelling är bra i exempelvis dialogen med chefer och organisationer för att driva förändringar och skapa kreativitet.

En av föregångaren inom storytelling vad gäller data var Hans Rosling, vetenskapsmannen som var enormt duktig på att nyttja kunskap om hur vi tar till oss information. Hans engagemang och förmåga att skapa en berättelse med data var enastående.  Han förklarade hur vi människor tar till oss kunskap, hur vänster hjärnhalva är rationell och appellerar till logik och detaljer kring data/fakta. Till skillnad från höger hjärnhalva som står för det kreativa och appellerar till bilder, symboler, helhet och känsla. Genom att skapa en bra berättelse fick han ett enormt genomslag. Vill du se exempel på hur han använder storytelling med data klicka här. 

Med storytelling kan HR och chefer kittla båda halvorna och på så sätt få fram ett starkt budskap som är begripligt och vi kan nå ut till fler. Framförallt kan det skapa kreativa dialoger! I många år har vi i samband med rekrytering och utvecklingssamtal använt analyser av olika slag som diskussionsunderlag i samtal med medarbetare och kandidater. Resultatet är inte alltid avgörande men har utgjort en väldigt bra grund för en utvecklande dialog mellan båda parter. På samma sätt ser vi att många vill använda HR- och People Analytics som en grund för att HR skall lyckas skapa en konstruktiv dialog med chefer. Med data kan man diskutera skeenden och de bakomliggande faktorerna. Data kan göra det tydligare för båda parter vilka utmaningar organisationen står inför. För att det ska vara möjligt hjälper det inte bara att mäta t.ex. personalomsättning utan analyserna måste bli betydligt djupare och bredare och att jobba med visualisering och prediktion kan skapa en ”aha-upplevelse” och djupare förståelse för verksamheten.

En viktig del av HR-rollen är att vara en moderator som driver utvecklingsarbetet framåt, så att organisationen blir lärande och effektiv. Jag tror att HR i många fall besitter både passion och den kommunikativa förmågan som krävs för att driva dialogen. Men jag är inte lika säker på att HR har tillgång till den data som krävs för att kunna föra dialogen och i vissa fall saknas även kunskap kring hur dessa analyser kan skapas och visualiseras.

I min dialog med kunder upplever jag att många inom HR tror att det enda sättet att få fram data är att gå via statiska rapporter som genereras ur ett HR- eller lönesystemet. Baserat på dessa rapporter är det självfallet både svårt och tidkrävande att visualisera och visa samband för chefer och därmed skapa en historia. Ekonomer och Controllers har tidigt insett affärssystemens begränsningar inom området och tagit hjälp av BI-lösningar. Där man enkelt kan visualisera data, trender och analyser i realtid.

Självklart kan HR bygga sin egen BI-lösning men jag tror att den mest effektiva lösningen är att utgå från företagets befintliga lösning och komplettera med mer HR data, men framförallt analysera data ur ett HR perspektiv. Jag tror att betydligt fler beslutsfattare kommer att ha dashboard med data ur ett HR perspektiv de närmsta åren.

Är du intresserad av att veta hur HR Analytics kan öka er förmåga till Storytelling? Boka en kostnadsfri workshop så hjälper vi dig att se hur ni kan komma igång med HR Analytics och vad ni hade kunnat få ut av det på både kort- och lång sikt. På Advectas har vi även ett erbjudande som vi kallar rivstart, för att ni snabbt ska kunna komma igång med HR Analytics. Kontakta ulf.särlvik@adevectas.s, telenr 070 864 19 17 för att bolla dina tankar och funderingar.

Ulf Särlvik
ulf.sarlvik@capgemini.com
Jag som skriver det här heter Ulf Särlvik och min passion är HR. Jag är utbildad personalvetare och har jobbat i snart 20 år med systemstöd inom Lön och HR i olika positioner så som konsult, produktansvarig, projektledare, konsultchef och regionchef. Oavsett roll har fokus legat på att stötta företag i deras digitalisering av HR. På Advectas är mitt fokusområde HR Analytics och BI strategier för HR.

Alla inlägg av Ulf Särlvik