Skapa en organisation som kan hantera ”The Truth”

Jack Nicholsons citat från filmen På heder och samvete (A Few Good Men) tillhör idag kanske en av de mest kända filmcitaten, och får mig att tänka på en av de kanske största utmaningarna vi har idag kopplat till beslutsstöd. Men innan vi dyker ner i den tanken, låt oss först göra en kort tillbakablick.

Under slutet av 90-talet arbetade jag på ett pappersbruk och begreppet datadriven organisation existerade inte då. Begreppet förbättringsarbete existerade emellertid i allra högsta grad, men baserades inte på data, utan snarare på intuition och känsla. Vi visste att pappersproduktionen varierade, men vi visste inte varför. För att öka pappersproduktionen testade vi oss därför fram och arbetade försöksdrivet istället för datadrivet.  ”­Men varför var ni emot att arbeta faktabaserat/datadrivet?” kanske någon tänker. Svaret är − det var vi inte. Det är bara det att på pappersbruket vid den här tiden fanns inte data att analysera.

Idag 20 år senare är emellertid data tillgängligt på ett helt annat sätt och vi kan se hur organisation efter organisation ställer sig i ledet med mantrat ”Vi är/ska bli en datadriven organisation”. Att få arbeta mitt i hetluften i denna tid där organisationer går från att vara försöksdrivna till att bli datadrivna är ett inspirerande privilegium. Erfarenheter av att inte arbeta datadrivet förstärker också denna känsla då minnet av alla misstag som hade kunnat undvikas med hjälp av data, är ett minne som gör sig påmint än idag.

Men efter att ha arbetat som konsult i över 10 år inom både privat och offentlig sektor, med såväl stora som små organisationer, ser jag ett återkommande mönster. Organisationernas största utmaningar ligger oftast inte i att tekniskt gå från att vara försöksdrivna till att bli datadrivna.

De största utmaningarna verkar snarare ligga i viljan att bli datadrivna, eller oviljan beroende på hur man ser på saken.

När data säger att du inte har levererat det du har lovat att leverera.
När data säger att du måste berätta för din vän att hen inte presterar tillräckligt bra.
När data säger att dina kunder inte tycker om dig.
När data säger att dina anställda inte tycker om dig.
När data skr-i-i-i-ker ut i versaler: ”D-U-U-U Ä-Ä-Ä-R KASS!!!”…
…Då, är viljan att arbeta datadrivet väldigt… väldigt… väldigt… liten.

Eller som Jack Nicholson hade sagt:
”You want the truth?”
”You can’t handle the truth!”

För att kunna arbeta datadrivet är därför en grundförutsättning att först säkerställa att förmågan att se sanningen i vitögat finns på plats.

Först då är din organisation redo att låta data berätta hur det verkligen ligger till.
Först då är din organisation redo att acceptera det data berättar.
Först då är din organisation redo att arbeta datadrivet.

Så hur gör man för att skapa en organisation som kan hantera ”The Truth”?

Det finns såklart ingen ”quick fix” eller något enstaka enkelt knep. Men det som forskningen tycks vara överens om, är att personer med en hög grad av självkännedom tenderar att ha lättare för att ta till sig kritik eller vad som ibland kan vara en obehaglig sanning. Personer med en hög grad av självkännedom präglas av en solid grund fastgjuten i marken som gör att data som visar på tillkortakommanden, inte slår undan benen och således heller inte ger någon anledning till att blunda för ”The Truth”. Personer med en hög grad av självkännedom riskerar i mindre utsträckning att hamna i en konflikt där data som kastar mörkt ljus på självvärdet säger en sak, och viljan att arbeta datadrivet säger en annan sak.

Jag skulle därför säga att en Hög grad av självkännedom är en basingrediens för att en organisation ska kunna arbeta datadrivet.

_________________________

Starta er förändringsresa!

Samla ditt team och reflektera;
– Vilka sanningar upplever du att din organisation blundar för?
– Vilka av dessa sanningar blundar din organisation för på grund av att de är obekväma?
– Vad upplever du behövs för att din organisation ska kunna arbeta datadrivet oavsett vad data berättar?

Samla gärna olika typer av roller i organisationen och skapa tillsammans en tankesmedja/workshop där ni gemensamt lyfter olika utmaningar och försöker se era processer utifrån.

Vid behov kan ni ta in extern hjälp för att facilitera en sådan workshop, där beprövade verktyg används för att skapa en miljö som bäddar för att organisationen ska öka sin förmåga att arbeta datadrivet oavsett vad data pekar på.

_________________________

Har du kanske själv erfarenhet av chefer som inte vill ta till sig insikter på grund av att data inte visar det som cheferna hade hoppats på? Eller är du bara nyfiken på och vill veta mer om hur din organisation kan öka graden av självkännedom i kombination med förändringsledning som syftar till att arbeta mer datadrivet? Tveka då inte att höra av dig till mig.

Alexander Abrahamsen
alexander.abrahamsen@capgemini.com
Alexander har sedan 14 år tillbaka arbetat med att hjälpa organisationer utveckla dess beslutsstöd och stötta dem i sitt förbättringsarbete. Alexander, som har en Master inom Statistik & Analys och flera års Ledarskapsstudier på KTH, arbetar som Senior Management Consultant för Capgemini Insights & Data. I Alexanders drömvärld pågår Melodifestivalen 52 veckor om året, Christer Björkman är president och tonartshöjningar står inskrivet i grundlagen som en mänsklig rättighet. DISC-vana människor skulle nog beskriva Alexander som väldigt ”gul”.

Alla inlägg av Alexander Abrahamsen