Säkerhet i Qlik Sense – hur gör man?

Qlik Sense kommer med ett gediget säkerhetsramverk, som möjliggör åtkomst till både hub, ström, app, ark och rader i datamodellen. Styrning på rader fanns också i QlikView, och det benämns fortfarande som Section Access i Qlik Sense. I dagens blogg berättar vi lite mer om hur ramverket fungerar som möjliggör strukturen i Qlik Sense.

Qlik Sense använder något som heter ”Attribute Based Access Control” som styr säkerheten. All styrning utgår från dessa attribut, och alla säkerhetsregler är inkluderande i designen. Det innebär att om man i teorin tar bort alla säkerhetsregler, kommer ingen åt produkten. Det finns ingen ”Deny” funktion som med Active Directory.

Med de här attributen och reglerna kan man således programmera behörighet oberoende av identiteten eller andra behörigheter i nätverket. Baserat på kommande användare kan man även basera regler på vad de får göra och inte göra. Man kommer också runt ”en regel för varje behörighet” och kan använda samma regler till flera användare/grupper.

Här följer några exempel på vad Advectas har satt upp tidigare i Qlik Sense:

  • Behörighetsstyrning på lands-, region- och filial-nivå. Ark och appar delar man endast inom sitt land.
  • Utvecklarark – objekt och visualiseringar syns bara för pågående arbete, inte publicerat.
  • NPrinting-ark sparar resurser genom att dölja objekt som bara syns för NPrinting.
  • Undantag baserat på ”custom” varianter, exempelvis att endast medlemmar ur ”Executive” ser ark.
  • Dela bokmärken till en person, en grupp, ett land eller globalt.
  • Dela ark till en person, en grupp, ett land eller globalt.
  • Rollbaserad behörighet – beroende på vilken grupp man tillhör får man se olika mycket.
  • Automatisk deployment av appar – automatisering av appar som rör sig från utvecklingsmiljön, till test och vidare till produktion.
  • Triggers från Data Warehouse till Qlik Sense.

Vill du komma igång med Qlik Sense? Hör av dig till Advectas så kan vi hjälpa dig igång genom att sätta upp dina behörigheter!