Realisera Self Service Business Intelligence i Qlik Sense

Begreppet Business Intelligence kom till min värld när jag arbetade som System Controller på en Resebyrå för en hel del år sedan. Själv byggde jag datalager med Excel, som sammanställde data för visualisering. Med tiden ökade datamängderna och Excel räckte inte till. Det behövdes ett snabbare och kraftfullare verktyg som kunde förändras snabbt utifrån vilka krav som ställdes. Det var stor konkurrens på marknaden, det gällde att hitta det snabbaste sättet att analysera beteendet på hemsidan för att komma till avslut. Ordet Self Service Business Intelligence började dyka upp lite här och där men med olika inriktningar på hur informationen skulle sparas och visas.

QlikView blev ett verktyg som gjorde mitt arbete och roll betydligt enklare, då jag kunde hantera och dela med mig av analyser på ett bra sätt. Det fanns många användningsområden från att göra snabba analyser av kundbeteenden till differensavstämningar och mer avancerade organisationsrapporter. I och med skapandet av små Qlik-appar som tjänade ett specifikt syfte, kunde de som utvecklade websidan få förståelse för vad som behövdes i nästa steg i orderprocessen, även kundservice och ekonomi fick snabbt veta om det var något som hade gått fel och kunde fixa till problemet. Det förde utvecklarna och slutanvändarna närmare varandra i förståelse och därmed kapades många dagar och i vissa fall veckor i utvecklingstid. I slutändan kunde företaget fatta mycket snabbare beslut kring planering av marknadsåtgärder, personalbemanning och investeringar.

Även om QlikView är ett Self Service-verktyg så har det ett eget kodspråk, företaget jag jobbade på var beroende av att personer som kunde QlikView var på plats och skapade analyser. Detta skapade en ny trång sektor av specialister inom Qlik, med kunskap inom många olika verksamhetsområden.

Qlik har nu realiserat Self Service BI i Qlik Sense! Som användare, Data Engineer, Data Analyst eller Data Scientist kan vi nu utveckla och analysera sida vid sida. Under de senaste två åren har Qlik Sense vuxit fram som ett riktigt bra och enkelt verktyg att använda för många olika användningsområden och roller. Det är ett intuitivt och enkelt sätt att komma igång med Self Service BI.

Verktyget Qlik Sense täcker alltifrån en Controller till en avancerad Data Scientists olika behov. Verktyget ger dig möjlighet att ta kontroll över din information, skapa analyser och dela med dig på ett smidigt och enkelt sätt. Du kan även ladda om det du har skapat och behöver inte vänta till nästa dag. I Qlik Sense behöver du inte koda, även om du kan göra det. Du behöver heller inte ha ett välstrukturerat datalager, du kan lika gärna använda extern data som du hämtar och lägger till din analys. Oberoende var du sitter i organisationen så har du kontroll över ditt ansvarsområde. Du är din egen systemadministratör och behöver inte prata med IT för att dela med dig av dina kunskaper.

Min erfarenhet inom Qlik-världen består bland annat av att ha gått ifrån att vara utvecklare i QlikView till att vara en Data Engineer (för Qlik Sense) på ett stort svenskt streamingbolag. Under min tid på streamingbolaget konverterade vi från QlikView till Qlik Sense. Detta projekt ledde till att vi gick ifrån en miljö där tre personer utvecklade allt till en miljö där dessa tre personer snarare coachade, utbildade och stöttade ca 100 personer som utvecklade appar för sina respektive grupper. Ledtiden för att skapa information och insikt för snabbare beslut kortades ner avsevärt då utvecklaren eller de som arbetade inom olika verksamhetsområden kunde skapa sina egna analyser. Detta innebar även att fel som hittades rättades direkt i källdatan och formades inte på vägen till analysen. Nu kapades även ett led till i processen av att ”städa” data och rådata kunde användas i högre utsträckning. Rätt data in resulterade i värdefull information ut!

Vad vill jag egentligen förmedla med detta inlägg? Jo, våga ta kontrollen över den informationen du arbetar med varje dag! Det är du som är specialisten på att kunna analysera just ditt verksamhetsområde!

Om du vill diskutera vidare kring inlägget eller Qlik Sense får du gärna kontakta mig genom att skicka ett email till johan.sandegren@advectas.se