Orlando-qoonections-2018

Qlik Qonnections 2018 – Disrupt Everything

Ja, ”Disrupt Everything” var temat för Qonnections 2018 som för tredje året i rad ägde rum i ett mycket soligt och varmt Orlando, Florida. Exakt vad man menade med temat för året var inte glasklart, men vår reflektion var att produkterna är öppnare och har fler tillämpningsområden än någonsin, redo att hjälpa användarna disrupt the market helt enkelt!

Advectas hade fem representanter på plats vilket gjorde att vi kunde täcka in en stor del av konferensens massiva utbud av intressanta seminarier. Lite av detta redogör vi för i detta inlägg men mer tekniska findings kommer vi lägga ut på Advectas teknikblogg, så håll utkik där. Om en dryg månad kommer vi även arrangera Qlik Sense Tour med stopp i Göteborg den 12:e juni och i Stockholm den 14:e juni. Tillsammans med Qlik kommer vi att dela med oss av nyheterna från Qonnections som en del av agendan. För mer information och anmälan klicka här.

Sedan förra årets konferens har Qlik genomgått en del förändringar. Lars Björk har lämnat över stafettpinnen till Mike Capone, ny CEO som vi partners fick stifta bekantskap med under första dagen. Man har även på kort tid gjort stora förändringar på andra håll i sin organisation. Förändringar som initialt sågs som rätt brutala med tanke på att folk fick sluta, men som i huvudsak har syftat till att styra om organisationen från att jobba med egna kunder och egen försäljningsorganisation, till att i större utsträckning låta partnerledet sköta detta. Vi partners fick ta del av dessa strategier och budskapet bestod till stor del av ”samarbete”, dvs förstå kundbehoven och hitta de samarbeten med Qlik och andra partners som krävs för att skapa framgångsrika lösningar.

Mike Capone pratade även mycket om passionen för Qliks produkter, bland de anställda och bland Qliks kunder som för övrigt är en mycket trogen kundbas. Mike menade att har man väl investerat i Qlik så uppstår ”analytics envy”, dvs man ser vad kollegorna har och vilken nytta de får. Under första dagen tryckte man även på att analytics inte är en destination, utan ska snarare komma till användaren och finnas tillgänglig nära där besluten tas. Om man i huvudsak använder ett visst verksamhetssystem under en arbetsdag bör man titta på hur analysunderlaget kan bäddas in i det systemet istället för att behöva gå in i ett separat BI-system. För att möjliggöra detta behöver man en öppen plattform som kan hämta data i alla former, samt leverera ut analysobjekt i olika format.

Något som var tydligare än någonsin och genomsyrade varje seminarium var de tre grundpelarna:
1. Leverage ALL your data
2. Empower ALL your people
3. Build on Enterprise technology

• Leverage ALL your data:  När Qlik släppte Qlik Sense för några år sedan tryckte man mycket på öppenheten. Produkten var gjord för self service och möjliggjorde kopplingar mot en mängd olika datakällor. Detta har man jobbat vidare på och det man tryckte på förra året ”leave data where it is” appliceras nu även på Big Data där man med ett Big Data Index möjliggör att analysera stora ostrukturerade datamängder ”där datat är” med hjälp av den associativa motorn som ju är Qliks signum. Mycket snyggt och kraftfullt.

Den produkt i produktportföljen som utvecklas mest är Qlik Sense där man numera släpper fyra releaser per år. Produktchef Josh Good redovisade nyheterna i juni-releasen i form av ”My Five Favorite Things”:
1. Customization
a. Fler möjligheter att anpassa applikationen med egna teman, grafiska profiler och anpassa grafer samt diagram.

2. Insight advisor
a. Nog den mest demo-vänliga nya funktionen i kommande releasen. Qlik Sense skapar automatiskt upp ett dashboard utifrån ditt dataset baserat på hur det datat bäst bör visualiseras. Detta kan dock bli en störande funktion för vana utvecklare så man kan självklart slå av funktionen.

3. Association recommendation
a. Förbättrad data prep-funktionalitet genom automatiska joins, som såklart också kan anpassas.

4. Excellerated self service
a. Om en användare tar ett mätetal och drar in i sin visualisering tolkar Qlik Sense detta automatiskt, förstår att det är ett mätetal och väljer den mest lämpliga diagramtypen samt om det bör presenteras som en summa eller medeltal. Man har även tagit Data Literacy på allvar (mer om detta längre ned) och lagt in hjälptexter som förklarar varför just den diagramtypen valts.

5. Muliti-layer maps
a. Nya kartobjekt som tidigare endast fanns tillgängliga via produkten GeoAnalytics. Med de nya objekten kan man tex visualisera avstånd från en viss punkt.

Empower ALL your people: Oavsett teknisk lösning så är det ju fortfarande människor som fattar de flesta besluten i en verksamhet, men hur kan vi säkerställa att alla förstår de rapporter, dashboards och underlag som tas fram? Valerie Logan, Research Director Data and Analytics group Gartner Research ställde frågan ”Do you speak data?” och satte scenen för ett tema som återkom i flera av seminarierna – Data Literacy. Direkt översatt till svenska blir det Datakunskap, men vad det handlar om är förmågan att ”läsa, skriva och förstå data”, vilket bäst möjliggörs genom storytelling. Det sägs att 60% minns en story och 5% minns statistiken. Qlik har verkligen tagit Data Literacy på allvar och har samlat allt på temat här: qlik.com/GetDataLiterate. Vi på Advectas ser att det passar väl in i vårt erbjudande inom Management Consulting där vi i tidigt skede vill säkerställa att våra kunder är på väg åt rätt håll så att införandet av BI-/Analytics-lösningen blir lyckad och skapar maximal nytta och värde.

Build on Enterprise technology: Vad man trycker på här är vikten av infrastruktur som fullt ut stöder de unika behov som en verksamhet kan ha. Ofta behöver man idag välja om man ska ha sin BI-lösning on-prem eller molnet, men Qlik har byggt sin plattform så den fungerar både on-prem och cloud (Private, Managed eller Public Cloud) och på enheter som kör vilket operativsystem som helst. Eftersom plattformen är uppbyggd av micro services kan alla komponenter – från datakoppling och data prep, till analys, visualisering och samarbete – köras sömlöst on prem och/eller i private eller public cloud.

Något som är återkommande varje år på Qonnections är det man kallar ”Late Night Lunacy”, då partners får möjlighet att under tre timmar ta sig an ett riktigt business case. Uppdragsgivare i år var C40 som är ett nätverk för världens största städer engagerade i att hantera klimatförändringar. C40 stöttar städerna i att samarbeta effektivt, dela kunskap och driva meningsfulla, mätbara och hållbara åtgärder för klimatförändringar. Caset syftade till att tillhandahålla bättre analysmöjlighet för städerna, jämföra sig med andra med samma demografiska egenskaper vad gäller utsläppsnivåer, handlingsplaner och åtgärder. Mycket intressant case som gav oss flera insikter, både vad gäller business case och nya funktioner i senaste releasen av Qlik Sense.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Qliks fokus på att skapa en öppen, heltäckande plattform för BI/Analytics har accelererat. De har möjliggjort ytterligare data connectivity, utökad self service samt utökade möjligheter till att köra lösningen (eller del av lösningen) i molnet.
Nu är vi såklart nyfikna på att veta var ni står vad gäller Qlik och hur vi kan vara behjälpliga i just er väg framåt. Kontakta mig på anna-carin.jonsson@advectas.se för mer information om hur vi bäst gör detta.

Vill du läsa vidare om Qlik? På vår teknikblogg kan du ta reda på hur Qlik Sense har börjat interagera med kartor, och hur det fungerar i praktiken. Läs inlägget här!

Anna-Carin Jonsson
anna-carin.jonsson@capgemini.com
Anna-Carin har under sina 20 år i IT-branschen uteslutande arbetat med Business Intelligence och beslutstöd i olika former. I sin roll som managementkonsult och lösningsrådgivare på Advectas stöttar hon främst kunder med projektledning, kravhantering, förstudier, utredningar och förändringsarbete kring Business Intelligence. I dessa roller har hon kommit i kontakt med många av de fallgropar som verksamheter kan hamna i när det gäller beslutsstöd. Teknikbeslut som går före verksamhetsnyttan, oklara definitioner av begrepp och processer, oklara ansvarsroller och annat som gör att BI-initiativ inte tagit sig hela vägen och faktiskt skapat nytta. Self Service BI-initiativ är enligt henne särskilt intressanta eftersom de kräver att man decentraliserar mycket arbete som tidigare legat hos IT-avdelningen och detta kräver att verksamheten är redo för denna förändring.

Alla inlägg av Anna-Carin Jonsson