Nu kan du ta en certifiering i PowerBI

Sedan mindre än en månad tillbaka är det nu möjligt att ta en certifiering i Microsoft PowerBI. För att klara av certifieringen krävs en bred och djup kompetens inom verktyget, då testet täcker i stort sätt alla delar. Som en av de första i Sverige tog Advectas Andreas Dahlquist hem en certifiering.

Enligt Andreas inkluderade testet följande delar:

  1. DAX
  2. Power Query
  3. Datakopplingar

o   Vad kan du koppla mot Power BI?

o   Hur gör du?

  • Gateway

o   Olika frågor om hur den fungerar och i en del frågor ska man svara att det är en Gateway som behövs för att systemet ska fungera.

  • Hur man bygger en visualisering

o   Olika frågor på vad som kan vara fel när en visualisering inte visar det den ska

o   Olika frågor på hur man bygger en visualisering

  • Datamodulering

o   Hur man ändrar datatyper, formaterar om kolumner, splitar etc.

o   Någon fråga på hur man ska koda för att få en viss ändring att fungera

  • Relationer mellan tabeller
  • Hur man kan hantera vem som får se vilken data
  • Hur man kan hantera vem som får se vilka rapporter/Dashboards
  • Vilka licenser som krävs för att göra olika grejer i molntjänsten

 

Det krävs som sagt att man har både bred och djup koll på verktyget, lycka till med licenseringen!