Låt dina kartvisualiseringar bidra till affärsnyttan och ta dina analyser till nästa nivå med Location Intelligence.

Business Intelligens används idag för att kunna fatta välgrundade beslut på stora mängder data. Traditionell BI är ett bra verktyg för att ge företag insikt i sin data genom tabeller och grafer. Den geografiska visualiseringen i traditionell BI ställer dock inte alltid platsinformationen i fokus och kartvisualiseringar bidrar då inte på ett optimalt sätt till datadrivna beslut.

Med Location Intelligence sätts platsinformationen i fokus för kartvisualisering. Det spatiala perspektivet möjliggör att datadrivna beslut kan tas på en mycket djupare nivå. Kunder, leverantörer, distributionskanaler är exempel på där platsinformation kan skapa nya insikter. Genom att ta vara på den informationen i era analyser kommer ni att kunna utforma bättre:

  • Marknadsföringsplaner
  • Försäljningsstrategier
  • Optimera leveranser av varor och tjänster
  • Distributionsvägar

 

Location intelligence är så mycket mer än att bara visualisera er data på en karta.
Att till exempel fördela försäljningssiffror över olika geografiska områden som kommuner, postnummer eller andra offentliga geografiska platser kan vara relativt intetsägande, då dessa geografiska områden inte är framtagna för att beskriva ditt specifika data. Dessa områden har skapats av andra administrativa orsaker.

Vi vill istället fördela dessa försäljningssiffror i dynamiska områden som påverkas av aktiva köp- och rörelsemönster i dina försäljningssiffror. Vi vill alltså att ditt data skall skapa geografiska områden som bäst beskriver din verksamhet.

Idag använder vi ofta kartvisualiseringar som inte nödvändigtvis bidrar till affärsnyttan. Även om det är intuitivt att använda kartvisualiseringar för att få nya perspektiv på sin verksamhet är Location Intelligence så mycket mer än bara det. Med hjälp av Geografiska Information System (GIS) så kan den geografiska analysen tas till nästa nivå. GIS är ett effektivt verktyg när det kommer till att ge insikt i rumslig data.

Det finns många områden där Location Intelligence bidrar till affärsnyttan.

  • Som försäkringsbolag kan det vara av intresse att utföra riskanalyser utifrån den geografi som omger kundens boende för att bedöma risken för översvämningar och skogbränder.
  • Inom transport och distribution kan rutter optimeras. Identifiera exempelvis de snabbaste rutterna med shortest path analyser eller identifiera alternativa distributionsvägar vid behov.
  • För etablering av nya butiker eller andra samhällsfunktioner finns spatiala multikriterieanalyser som enkelt identiferar geografiska områden som uppfyller behov för en etablering. Bör den nya butiken placeras i ett område som karaktäriseras av en specifik kundprofil? Samtidigt kanske inte konkurrenter skall finnas i området. Den nya platsen skall också kunna nås av befintliga distributionssystem.
  • Att ha koll på er verksamhet med hjälp av sensordata och få en förståelse i realtid. Studera trender över tid och rum. Identifiera hotspots och kluster dynamiskt när de förändras över tid ner på lokal nivå.

Med hjälp av Location Intelligence identifierar ni enkelt de platser eller områden som uppfyller alla eller delar av era krav.

”Företag kan dela upp sitt data i tematiska geografiska lager och analyser detta med hjälp av olika variabler – tematiska geografiska lager kan vara allt från inkomstnivåer, köpbeteende, till trafikströmmar och befolkningstäthet. Detta möjliggör att till exempel marknadsföringsstrategier kan skräddarsys för olika kundgrupper. Det kan riktas insatser till kunder som bor i områden nära konkurrenters butiker, utföras klusteranalyser och utforma träffsäkra försäljningsmål för varje kundsegment. Kort sagt Location Intelligence kan ta dina datadrivana beslut till en helt ny nivå. ” Ulf Magnusson, Senior Managementkonsult och Retail expert på Advectas

 

Kunderna i fokus.
Utöka era kundprofilering genom att ställa frågor om vilka era nuvarande och potentiella kunder är och vart de finns. Ställ er också frågan om var din verksamhet har bäst lönsamhet. Förstå också kundernas köp- och beteendemönster och identifiera regionala och lokala skillnader. Är er närvaro optimal utifrån de spatiala mönster som kan identifieras?

Genom att skapa geografiska kundprofiler så kan ni nå nya insikter i ert beslutsfattande. Utöka sedan de insikterna med information som era verksamheter själva inte samlar in. Komplettera er data med extern data för att få ut det mesta av era kundprofiler. Vad är karaktäriserande för de platser där era kunder bor? Inom retail är det exempelvis av intresse att identifiera er närvaro, konkurrents närvaro och möjliga distributionsvägar, medan det inom försäkringsverksamhet kan vara av intresse att identifiera geografiska riskfaktorer vid beräkningen av premien för en husförsäkring.

Location Intelligence handlar om att identifiera mönster som annars inte hade åskådliggjorts. Vare sig det rör sig om att studera trender, modellera prediktiva scenarion, optimera transportvägar, utföra etableringsanalyser, genomföra riskanalyser eller övervaka realtidsdata, så möjliggör Location Intelligence djupgående analyser som tar era datadriva beslut till nästa nivå.

Med hjälp av Location Intelligence kan ni hitta nya oexploaterade områden som matchar era målgrupper. Förbättra er kundnärvaro genom att låta Location Intelligence fungera som ett stöd till era etableringsanalyser. Eller varför inte vässa er riktade marknadsföring så att ni verkligen når den målgrupp ni avser. Location Intelligence kan ge en unik insikt av era kunders köpmönster på en lokal-, regional- och nationell nivå. Kunderna kan segmenteras geografiskt och deras beteendemönster kan visualiseras på en karta.

Vill ni veta mer om hur Location Intelligence kan bidra till datadrivna beslutsunderlag och optimera just er verksamhet så hör av er till oss!


Adam Stjärnvik
adam.stjarnvik@capgemini.com

Jobbar som Application Consultant på Capgemini. Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund med en magister inom epidemiologi och en master i Miljövetenskap. Med tidigare erfarenhet av att ha jobbat med miljödata, epidemiologisk data, populationsdata och telecomdata så har jag fått en bred förståelse för vad information är och hur information från olika discipliner ska hanteras på rätt sätt. På Capgemini är mitt fokusområde Geografiska Informations System och Location Intelligence.


Patric Hjalmarsson
patric.hjalmarsson@advectas.se

Jobbar som Data Scientist och Data Engineer på Advectas. Jag är matematiker i grunden med inriktning på sannolikhetslära och stokastiska processer. Mitt fokus på Advectas är ML Ops (Machine Learning Operations) det vill säga, systematiseringen av utvecklandet och produktionssättandet av Machine Learning och AI-modeller. På fritiden läser jag mycket och brukar skämtsamt säga: ”En bra serie, är en serie med många böcker”.


Ulf Magnusson
ulf.magnusson@advectas.se

Senior Managementkonsult. Ulf har arbetat med införande av olika analytiska lösningar i mer än 25 år och har bred erfarenhet av olika branscher. Idag hjälper han Advectas kunder att ta bättre beslut genom datadrivna insikter. Ulf har själv varit VD för flera olika bolag och har en gedigen erfarenhet som företagsledare. Genom sin erfarenhet vet Ulf hur man bäst kan omsätta analytiska lösningar till strategiska och operativt beslut. Han har en god förmåga att ge relevant rådgivning kring verksamhetsutveckling, styrning och ledning av olika typer av organisationer.

Ulf Magnusson
ulf.magnusson@advectas.se
Senior Managementkonsult. Ulf har arbetat med införande av olika analytiska lösningar i mer än 25 år och har bred erfarenhet av olika branscher. Idag hjälper han Advectas kunder att ta bättre beslut genom datadrivna insikter. Ulf har själv varit VD för flera olika bolag och har en gedigen erfarenhet som företagsledare. Genom sin erfarenhet vet Ulf hur man bäst kan omsätta analytiska lösningar till strategiska och operativt beslut. Han har en god förmåga att ge relevant rådgivning kring verksamhetsutveckling, styrning och ledning av olika typer av organisationer.

Alla inlägg av Ulf Magnusson