Indexerade mätvärden i Tableau

Vad är indexerade värden? Låt oss anta att vi vill jämföra prisutvecklingen på guld och silver för de senaste månaderna.

Priserna för guld och silver ligger på helt olika nivåer så att jämföra priserna direkt med varandra blir svårt. En metod man kan använda vid dessa tillfällen är indexering.

Vid indexering så räknar vi om priserna för guld och silver där vi sätter startpriserna för Oct-07 till 100 för både guld och silver. Detta kan göras med en enkel formel.

För att indexera priserna för varje period tar man alltså månadsvärdet för perioden och dividerar med månadsvärdet för den första perioden och multiplicerar sedan med 100.

När kan man använda sig av indexering? Det finns många tillämpningar där det fungerar bra med indexerade mätvärden. De vanligaste är:

  • Jämföra tidserier av olika mätvärden där mätvärdena skiljer mycket sig i storlek (jämföra priser för guld och silver)
  • Jämföra värden mot ett benchmark (jämföra aktiepriser mot ett aktieindex)

Hur implementerar man detta i Tableau? I Tableau kan man indexera mätvärden enkelt med en beräkning. Vi har här läst in en tidsserie med priser för guld och silver.

Med följande beräkning i Tableau så kan jag räkna ut ett indexerat pris för guld och silver.

Eftersom denna indexberäkning i Tableau är helt dynamisk så kan vi genom ett filter på Month-dimensionen ändra startperiod till t ex 2007 december och utan någon som helst ändring i formeln fortsatt få vårt index, men nu med december som startperiod.

Med indexberäkningar på både guld- och silverpriserna kan vi nu enkelt jämföra prisutvecklingen i ett linjediagram.