Hur påverkar den nya digitala tekniken, rapportering, planering och prognostisering inom CFO Office?

Alla vet att digitaliseringen påverkar hela bolaget i en allt snabbare takt – alltifrån affärsmodeller till kundkontakter och innovationer. Frågor som många bolag står inför idag är – ”Hur påverkas CFO Office av den nya tekniken?” och ”Hur kan CFO Office dra nytta av artificiell kompetens, machine learning och predikitva analyser för att förbättra sina processer och utveckla ett modernt analysstöd för hela verksamheten?”. Dessa frågetecken ska jag försöka reda ut i detta inlägg.

Rapportering – extern och intern
Den externa rapporteringen påverkas inte direkt av den nya tekniken utan den drivs mer av redovisnings- och regulatoriska regelverk. Här krävs det snarare att processerna är så effektiva som möjligt och att man upprätthåller kontroll och korrekthet. De koncernrapporteringslösningar som finns idag täcker ofta dessa behov. Vi ser dock att CFOer allt oftare önskar att lösningen skall finnas tillgänglig i molnet.

Från 2020 kommer nya EU-regler, som kräver att noterade bolag måste rapportera in sin årsredovisning digitalt i iXBRL-format. Här kommer det krävas systemstöd. Systemen som täcker det här behovet har funnits i många år och återfinns i lösningar som kallas ”Disclosure management”. De stöder inte bara iXBRL, utan även hela processen i att arbeta med årsredovisningen.

Internrapporteringen är en annan sak, här kommer de nya digitala tjänsterna in med exempelvis chatbots, robotar och Artificiell Intelligence (AI). Många pratar om att arbeta med ”continuous close” men det är mycket som måste vara på plats för att det ska fungera både på ERP- och Rapporteringssidan, men var så säker på att det kommer att slå igenom! När vi har tillgång till ekonomisk rapportering i realtid blir både den interna och den externa rapporteringen intelligent på riktigt. Kraven på internrapportering kommer öka markant när den inte längre är beroende av fastställda månadsbokslut.

Prognostisering och beslutsfattande
Den nya tekniken med machine learning, avancerade prediktiva algoritmer, in-memory-teknik och Self Service BI skapar helt nya förutsättningar för prognostiserandet i bolagen. Med stöd av denna nya teknik skapas möjligheter till helt nya sätt att fatta beslut. Den nya tekniken ger bolagen möjlighet att få insikter som de bara kunnat drömma om.

En prediktiv prognos som ställs mot den vanliga klassiska prognosen som medarbetare tagit fram mer eller mindre manuellt ger en helt unik möjlighet till diskussioner om vad som verkligen behöver göras för att nå de mål som är uppsatta. Istället för ”kuddar” och politik kan diskussionen om prognosen  bli faktabaserad och värdeskapande.

De nya, snabba och intelligenta analysplattformarna ger dessutom beslutsfattare möjlighet att göra egna ”what if” analyser ”on the fly”. Beslut kan fattas snabbare och med bättre beslutsunderlag.

CFO’n har en unik möjlighet att utmana hur bolaget ser på och använder data. Inom prognosarbetet kan de ta initiativet till ett datadrivet angreppsätt som hjälper medarbetare att förutse den framtida affären. Genom att modellera den potentiella effekten av viktiga beslut kan de hjälpa till att generera smartare insikter och starkare resultat.

Advectas nya fokusområde – CFO Office
På Advectas har vi arbetat med Business Intelligence, Budget/planering och Data Management i snart 15 år. Sedan några år tillbaka har vi kompletterat vår kompetens med konsulter som är mycket duktiga på Data Science och Koncernrapportering. Nu har vi startat ett nytt fokusområde som vi kallar CFO Office. Tanken är dela med oss av vår långa erfarenhet av rapportering och prognostisering men vi vill ta det till en högre nivå genom att kombinera med vår kompetens inom den nya digitaliseringstekniken. Det finns inget facit idag över hur man ska göra – vi tror på att kombinera kompetenser.

Hör gärna av dig till mig och du vill diskutera vidare! Mina kontaktuppgifter är kerstin.ollesson@advectas.se, telenr 070 833 82 79.

 

Kerstin Ollesson
kerstin.ollesson@advectas.se
Jag som skriver detta heter Kerstin Ollesson. Jag är ansvarig för Advectas kunderbjudande till CFO Office dvs budget/planering, koncernrapportering och disclosure management. Min bakgrund är inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd från både linjen, konsultbolag och mjukvarubranschen.

Alla inlägg av Kerstin Ollesson