Hur har Covid-19 påverkat användningen av Data Science inom Hospitality-industrin?

Konsekvenserna av Covid-19 spridning har satt djupa spår i flera branscher. Hospitality-industrin (Hotell, restaurang och reseverksamhet) är en av de branscher som har påverkats mest av Covid-19 under år 2020. McKinsey har tagit fram en modell som förutspår en global kumulativ minskning på mellan 3-8 biljoner USD innan vi återgår till nivåerna före pandemins början.

Vi vet inte när resandet återhämtar sig och till vilken grad denna återhämtning blir är svårt att förutspå. Många tror att nöjesresandet kommer tillbaka till samma nivåer som tidigare, medan affärsresandet inte kommer att göra det på grund utav den snabba teknologiska utveckling vi sett senaste året. Vi kan konstatera att det som har fört oss samman under detta år, både på arbete och privat plan, är just teknologin.

För resebyråer, hotell och även restauranger är Data nyckeln till att förstå kundernas beteendemönster och i skrivande stund används även data för att förutspå hur dessa beteenden kommer att ändras efter Covid-19.

Exempel på vad vi kan göra i dagens läge, då vi inte vet hur framtiden ser ut inom Hospitality-industrin, är att använda oss av den data som finns tillgänglig och beslutsoptimera baserat på den. 

  1. Prediktiv analys– Uppskatta framtida utfall med hjälp av ML (Machine Learning) på data från exempelvis IoT (Internet of Things).
  2. Preskriptiv analys – Optimera med hänsyn till affärslogik vilka proaktiva actions man bör göra baserat på vår prediktiva analys.

Två komponenter inom Data Science som redan är mycket utvecklade inom hotell och resebyråbranschen och som kommer att behöva ta ytterligare kliv framåt mot en mer datadriven verksamhet är just AI (artificiell intelligens i form av Machine Learning) och IoT.

AI – Är det som idag styr Revenue Management inom Hospitality-industrin, där resebolagen använder AI för att maximera sina intäkter samt för att identifiera resmönster. Detta görs genom att titta på historisk data men även genom prediktiva analyser. Hotellen sitter idag på enorma mängder data från bland annat deras gäster, bokningsdata och PR-kampanjer, men utan AI-tillämpning, utveckling och förståelse inom detta område kommer mängden data inte att utnyttjas till sin fulla potential.

IoT – Det som är säkert är att nästa “normala” kommer att präglas av strukturella förändringar, särskilt kring resenärernas förväntningar på hygien, flexibilitet och säkerhet. I Singapore har regeringen tagit fram den smidiga SafeEntry-Appen som skapar en digital dagbok för varje resenärs resor och besökta platser genom att scanna en QR-kod. Detta hjälper till att skapa en känsla av säkerhet för hela sektorn och är en guldgruva fylld med information och data.

Hotellmiljön har tidigare varit en “High tech, High touch”-miljö till att numera vara en “High tech, no touch”-miljö, med bland annat sensorer inbyggda i rummen och självincheckningssystem. Dessa lösningar minimerar kontakt med personal och föremål, vilket i sin tur är i linje med de förväntningar på hygien och flexibilitet som framtidens resenär post Covid-19 med all säkerhet kommer att ha.

Att omvandla en miljö till ”No touch” är inte lika enkelt som det låter, det är inte bara tekniken som behöver utvecklas, utan även människan kommer att behöva träning. Hotellanställdas roller kommer att gå från att integrera med saker fysiskt, till att veta hur man hanterar uppgifterna digitalt istället. Detta är en förändring som sker just nu och accelererar till följd av Covid-19.

Sist men inte minst är min spaning att Data Literacy kommer spela en väsentlig roll i Hospitality-industrins förmåga att anamma denna utveckling. Data Literacy – ”Förmågan att läsa, skriva och kommunicera data i ett sammanhang” för att klara av att ta detta kliv framåt mot en mer datadriven organisation.

Kommer Hospitality-industrin att förstå hur Covid-19 faktiskt har påverkat resenärens framtida syn på resandet och de krav som kommer att ställas? Är industrin som helhet beredd på att ändra många av de arbetsroller som idag inte är datadrivna till att bli drivna av främst data? Hur snabbt kan Hospitality, en av världens största industrier, göra de åtgärder som krävs för att vara tillbaka på samma omsättningstal som före Covid-19 med hjälp av Data Literacy? Detta är exempel på frågeställningar som alla vi som älskar att jobba med data med all säkerhet kommer ägna oss åt en lång tid framöver.

Ni får gärna kontakta mig då jag är superintresserad av att höra era tankar och funderingar kring just detta ämne eller om ni vill diskutera de frågeställningar som tas upp i blogginlägget.

 

Katrin Henriksson
katrin.henriksson@capgemini.com
Jag som skrivit detta heter Katrin Henriksson och arbetar som Business Analyst på Advectas i Göteborg. Med en bakgrund inom Hospitality Management och Supply Chain Management har jag i tidigare roller fokuserat på att implementera, utveckla och förbättra företagsledning med hjälp av Analytics (Business Intelligence and Data Science).

Alla inlägg av Katrin Henriksson