Hur kan prediktiva prognoser förbättra den finansiella budget- och prognosprocessen?

Vad är prediktiv prognos?
Prediktiv prognos innebär att man, med hjälp av att analysera historisk data, hittar generella mönster som kan användas för att förutspå hur framtiden sannolikt kommer att se ut. Detta kan skapa insikter som gör att företag kan fatta kloka affärsbeslut som är baserade på faktisk data snarare än individers magkänsla.

Vanliga användningsområden
Prediktiv prognos kan användas inom ett flertal områden t.ex. genom att kartlägga människors köpmönster kunna komma med relevanta och riktade erbjudanden till olika kunder. Ett annat användningsområde är att genom riskanalys bedöma kunders betalningsförmåga för att på så vis förutspå vilka kunder som sannolikt är dåliga på att betala och därmed undvika potentiella kreditförluster. Inom ekonomifunktionen kan prediktiv analys användas för att få en bild av hur olika enheters, såsom kostnadsställens eller dotterbolags, intäkter och kostnader sannolikt kommer att bli redan innan dessa siffror är rapporterade.

Prediktiv prognos i dagens planeringslösningar
En del av dagens planeringslösningar har inbyggd funktionalitet för prediktiv prognos. Det är till exempel beräkningar gällande trender och säsongsvariation som finns med som standard och där man med hjälp av historisk utfallsdata kalkylerar vad framtiden sannolikt kommer att bli. Det finns också möjlighet att koppla på mer avancerade prediktiva modeller där andra typer av beräkningar kan tas med i beaktande vid kalkylering av den mest sannolika prognosen. Detta kan vara relevant när kända framtida förändringar kommer att inträffa men där historisk data saknas, exempelvis när bolag inom en koncern köps, slås ihop eller avyttras eller när nya produkter ska lanseras och säljas.

När en klassisk budget eller forecast görs enligt principen bottom-up kan det vara svårt för ekonomifunktionen att bedöma rimligheten i denna eftersom det är de olika avdelningarna som sitter på kunskapen inom respektive del inom verksamheten. Detta gör också att det kan vara svårt att på bolags- eller koncernnivå veta vilket finansiellt utrymme som finns under budget- eller prognosperioden. Med hjälp av den prediktiva prognosen får ekonomifunktionen ett stöd som ger dem möjlighet att utmana den planering som görs manuellt inom en organisation. Alltför stora avvikelser mellan den manuella och prediktiva prognosen bör ha en förklaring i form av en förändring inom verksamheten för att vara rimliga. Att ta i beaktande är dock att det faktiskt är människorna inom organisationen som sitter på expertisen gällande verksamheten och kunderna men den prediktiva prognosen kan ge insikter som kan vara ett bra stöd vid beslutsfattande. Att med hjälp av historisk data kunna förutspå en framtida prognos är ett helt nytt sätt att jobba och ger möjligheten att utmana den planering som görs manuellt inom en organisation.

Om du vill diskutera vidare kring hur prediktiva prognoser kan förbättra budget- och prognosprocessen får du gärna kontakta mig genom att skicka ett mail till anna.frylen@advectas.se

AnnaFrylén

Anna Frylén
anna.frylen@advectas.se
Jag heter Anna och jobbar som expertkonsult inom området Planning på Advectas i Stockholm. Jag har arbetat med implementeringar av kundanpassade planerings- och konsolideringslösningar från SAP och Microsoft i mer än 10 år. Projekten har omfattat projektledning, rådgivning, kravanalys, arkitektur, design, utveckling, konfigurering, rapportering och utbildning. På fritiden umgås jag gärna med familj och vänner samt försöker hinna med ett och annat träningspass.

Alla inlägg av Anna Frylén