CFO Office

Hur kan du som CFO fortsätta vara relevant i en digital miljö?

Digitaliseringen påverkar oss alla, både privat och i arbetslivet. Hur kan du som CFO säkerställa att du och ditt ekonomiteam förblir relevant när affärsmodeller och processer förändras i en allt snabbare takt?

Samma datadrivna teknologier som förändrar affärsprocesser förändrar även CFO-rollen i grunden. CFO:n kommer att behöva skaffa sig nya kompetenser för att kunna hantera och nyttja ständigt större dataset och mer avancerade analysverktyg. Detta för att kunna navigera ekonomifunktionen i en snabbrörlig och teknikdriven omgivning där strategi och tillväxt är ett ständigt rörligt mål. Läser man Deloittes CFO-studie från tredje kvartalet 2018, så framgår det att 63% av de tillfrågade CFO:erna tror att över 60% av ekonomifunktionen kommer arbeta med analys, prediktioner och beslutsstöd om 3 år. Detta skulle innebära en stor omställning för personalstyrkan på de flesta ekonomiavdelningar.

Det finns en överhängande risk att CFO-funktionen fastnar i nya regulatoriska redovisningsprinciper/krav (exempelvis IFRS16 och inom kort XBRL-rapportering till Finansinspektionen) och därför inte hinner anpassa sig och sätta sig in i möjligheterna med den nya analystekniken. Risken finns även att ekonomifunktionen sitter fast i Excel när resten av bolaget nyttjar nyare, snabbare och effektivare verktyg som möjliggör mer avancerade analyser. Därigenom tappar CFO-funktionen sin uppgift som strateg och vass analytiker samt minskar möjligheten att påverka det ekonomiska resultatet och utvecklingen av bolaget – rollen blir mindre relevant för att vara krass.

Det är alltså hög tid att börja bekanta sig med de nya digitala verktygen! Många har börjat experimentera med RPA (robotic process automation) för att automatisera enklare rutiner och de har därigenom frigjort resurser. RPA är ett specialfall av automatisering med hjälp av AI (artificiell intelligens), där en algoritm lär sig från en användare rent visuellt (vad som händer på skärmen). En sådan lösning har både för- och nackdelar rent tekniskt, men det viktiga oavsett teknik är att nyttja mer avancerad teknologi för att frigöra resurser och/eller blir mer proaktiv i sitt beslutsfattande.

Så hur kan CFO Office dra nytta av AI (eller i praktiken maskininlärning) för att förbättra processer och utveckla ett proaktivt analysstöd för hela verksamheten?
Moderna systemstöd för budget och planering har moduler där enklare maskininlärning är inbyggt. Med dessa kommer man snabbt en bit på vägen, men ofta behöver man bygga sina prediktiva lösningar i verktyg som är gjorda specifikt för detta ändamål. De som utvecklar den typen av lösningar har ofta titeln “Data Scientist”, de använder historisk data för att träna upp algoritmer till att hitta komplexa mönster i stora mängder data.

På Advectas har vi satt ihop ett dedikerat team för att vi ska ha rätt förutsättningar att kunna stödja CFO-funktionen på sin resa mot en mer digitaliserad styrning av bolaget och verksamheten. Detta team består av personer som har lång erfarenhet av de frågeställningar som CFO:n ställs inför när det kommer till bland annat budget och planering och koncern- och operativ rapportering. Dessutom har vi Managementkonsulter som hjälper företag med datadriven affärsutveckling och även Data Scientists för att tillämpa maskininlärning, etc. Här kan du läsa mer om denna satsning.

Läs den andra delen i vår bloggserie, här fördjupar vi oss i några olika tillämpningar som du som CFO kan ha nytta av.

Om du har frågor som berör inlägget eller om det är något annat du önskar att diskutera vidare kring får du gärna skicka ett email till kerstin.ollesson@advectas.se.

Fördjupa dig i Deloittes CFO-studie (från tredje kvartalet 2018) genom att klicka här.

kerstin ollesson

Kerstin Ollesson
kerstin.ollesson@capgemini.com
Jag som skriver detta heter Kerstin Ollesson. Jag är ansvarig för Advectas kunderbjudande till CFO Office dvs budget/planering, koncernrapportering och disclosure management. Min bakgrund är inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd från både linjen, konsultbolag och mjukvarubranschen.

Alla inlägg av Kerstin Ollesson