Qlik Qonnections 2019 highlights

Highlights från “Qonnections 2019 – Lead with data”

Wow! Så kan man lättast sammanfatta årets Qonnections. Qlik har ännu en gång gjort en toppenkonferens där de har levererat en massa nyheter, flertalet spännande möten och intressanta sessioner. På plats fanns Advectas, under dessa händelserika dagar fick vi ta del av de viktigaste nyheterna och den allra senaste tekniken inom Qlik-världen. Årets stora nyhet var Qliks förvärv av Attunity, ett företag som håller på med data integration. Utöver Attunity, har de även köpt Qlik Data Catalyst (tidigare Podium data) samt Qlik Insight bot (av Crunchbot).

Genom sina projekt ”democratization of data” och ”data literacy project” vill Qlik nå ut till alla som ännu inte förstår vikten av att kunna ta beslut med hjälp av data. Precis som att alla inte kunde läsa förr, pushar nu Qlik för att alla ska kunna förstå information. Qlik är alltså väldigt seriös med att pusha vikten av data, vara i framkant i tekniken samt att säkra kundernas succéer med produkten.

Mycket fokus i år låg på hur man ska kunna göra just detta, nå ut till alla användare i hela organisationen. Qliks lösning är baserat på Natural Language Processing (NLP) och AI, som gör att man kan hantera både röstinput och text från en människa. På så vis förstår Qlik Sense användarens behov, och levererar blixtsnabba svar. För detta finns ”Qlik Cognitive Engine” som kom förra året. Tillsammans med den redan inbyggda motorn, blir det AI², Associative Indexing + Augmented Intelligence!  Detta hittar vi redan idag i Insight Advisor och Qlik Insight Bot. Qlik visade upp en demo med NLP där de gjorde en förfrågan på en databas med 80 miljarder rader(!), detta gjordes på mindre än en sekund. Utöver tillgång till produkterna i mobilen och via rapporter, ska det således bli enklare att använda produkterna via språk. Man pratar med plattformen, inte åt den. Sammanfattningsvis kallar Qlik detta ”3e generationens BI”, där man får tillgång till data överallt!

Vad är det då Qlik gör för att ligga i framkant?
Köpet av Attunity som är plattformsoberoende, hjälper företag att hantera både realtidsdata och att kunna hantera stora datamängder. Har man kontinuerliga dataflöden fungerar det inte att alla front-end-verktyg ligger och hämtar data hela tiden och spara ner till disk, och på så vis påverkar datakällorna.  En annan ny produkt som Qlik har köpt är Qlik Data Catalyst, även den är plattformsoberoende. Qlik Data Catalyst indexerar data och katalogiserar den. Automatisering av data hantering och metadata strömning transformerar rå data till nya möjligheter, som i sin tur är redo att användas med ett front-end verktyg. Man kan således säga att Attunity ligger närmst datakällan, därefter Data Catalyst och sist Qlik Sense. Qlik fokuserar därför mycket på att vara ”platform agnostic” – plattformsoberoende. Detta innebär att produkterna som finns mellan datakällan och Qlik Sense inte är knutna till Qlik, utan går att använda med andra produkter med. Det sista förvärvet Qlik har gjort är Qlik Insight Bot, en bot som gör att man kan prata med mjukvaran på ett naturligt sätt. Den bygger som nämnt ovan på ”Qlik Cognitive Engine”.

Cloud first – Qlik förenklar sin licensmodell

Det är nu möjligt att enkelt använda samma användare i QlikView, Qlik Sense, Qlik Cloud eller Qlik Sense Enterprise for Kubernetes, på samma licens. På så vis ska det vara enkelt för företag att migrera till molnet. Molnet är alltså på kundens villkor och sömlöst att migrera. Vare sig det är on-prem, private eller public cloud så är det samma licensmodell.

Mina reflektioner från Qonnections är att Qlik verkligen inte ligger på latsidan och är seriösa med att kunna nå alla användare som kan ha behov av data. De täcker därför numera hela skalan och du kan nå data överallt, när som helst!

Om du vill diskutera vidare kring nyheterna som presenterades vid Qonnections eller Qlik i stort får du gärna kontakta mig genom att skicka ett email till erik.gustafsson@advectas.se