Alteryx, london,

Highlights från Alteryx årliga kundkonferens – ”Alteryx Inspire Europe 2017”

Alteryx årliga kundkonferens hölls i år i London, den 12-13:e september. Naturligtvis fanns Advectas med på plats. Tillsammans med 800 laddade kunder och partners satt vi bänkade när Alteryx CEO, Dean Stoecker, öppnade mötet på London Tobacco docks. Under konferensen kunde deltagarna ta del av mängder med kundpresentationer, utbildningar och produktnyheter.

 

Företagsförvärv
Många av presentationerna som hölls under konferensen handlade om de två företagsförvärv, Semanta och Yhat, som Alteryx gjort under året och hur dessa nu ska integreras in i Alteryx plattform. Semanta var ett företag som utvecklade en produkt för metadatahantering och data governance och Yhat jobbade med lösningar för automatisk produktionssättning av prediktiva modeller.

Utökad plattform
Semanta har nu blivit Alteryx Connect och Yhat kommer att bli Alteryx Promote i Alteryx utökade plattform. Alteryx klassiska funktioner för data prep & blend och avancerad analys har nu kompletterats med Discover & Share samt Deploy & Manage. Bakom dessa funktionselement döljer sig Alteryx Connect och Alteryx Promote.

Alteryx Connect
Alteryx Connect positioneras som “Collaborative Data Exploration Platform” och är sedan mitten av augusti tillgänglig för kunder.
De flesta analytiker spenderar mest tid på att leta efter information som kan vara relevant för analysen än på själva analysen. Detta leder förstås till ineffektivitet och förseningar när det gäller att svara på kritiska affärsfrågor. Ofta har andra i organisationen redan samlat in samma information eller utfört en liknande analys, men analytikerna har inte något bra sätt att hitta den. Datakällor och resulterande information är ofta utspridda runt om i företagen vilket också försvårar problemet.
Alteryx Connect kommer nu att förändra sättet som analytiker kan söka, utforska och analysera datakällor i sin organisation. Användarna får här tillgång till en sökbar katalog över organisationens alla datakällor. Analytikern ges nu möjlighet att snabbt och enkelt hitta, hantera, förstå och samarbeta kring informationen som finns i deras organisation. Analytikerna kan nu snabba upp de analytiska processerna och dramatiskt förbättra den analytiska produktiviteten och därigenom skapa bättre affärsbeslut för alla.

Alteryx Connect innehåller följande centrala funktioner:
Data catalog
• Lagrar information om alla dina datakällor på en plats
• Google-lik sökfunktion
• Se alla detaljer och vem som är ansvarig

Business glossary
• Sätt dina dataobjekt i ett sammanhang
• Beskriv dina affärstermer
• Förstå hur dina datakällor relaterar till varandra

Data curation
• Se full data lineage och förstå relationer (importera metadata från relevanta källor)
• Certifiera och säkra viktiga datakällor

Social collaboration

• Beskriv dina datakällor för dina kollegor
• Kommentera, diskutera och betygsätt olika datakällor

Alteryx Connect har just nu stöd för att hämta in metadata från följande källor:
• Alteryx Analytic Apps
• Alteryx Database – YXDB
• Alteryx Workflows
• Amazon Redshift databases
• Comma Separated Value – CSV
• EXASOL
• Microsoft Excel® spreadsheet – XLS/XLSX
• Microsoft SQL databases via ODBC or OLEDB
• Oracle databases via ODBC or OCI
• Salesforce.com
• Tableau Server

Alteryx Promote
Alteryx Promote positioneras som ”Data Science Model Production System” och kommer att finnas tillgänglig för kunder under Q1 2018.
Att bygga prediktiva modeller är hårt arbete. Att driftsätta dem ska inte vara det. Den typiska cykeln av att implementera prediktiva modeller kan vara en arbetsintensiv och felkänslig process som kan ta veckor eller månader att slutföra. Samtidigt kan denna process kosta hundratusentals kronor.
Alteryx Promote erbjuder ett end-to-end data science-system för utveckling, implementering och hantering av prediktiva modeller och tillhörande realtids-API:er. Det gör det möjligt för data science- och analys-team att bygga, hantera och distribuera prediktiva modeller till produktion snabbare – och mer tillförlitligt – utan att skriva någon anpassad implementeringskod.
Alteryx Promote kan ta en modell som är byggd i R eller Python och automatiskt generera ett REST API för modellen som enkelt kan anropas från mobilappar eller andra system och applikationer. Efter att modellen driftsatts kan den sedan övervakas, man kan t ex se hur många anrop som gjorts till en specifik modell över en tidsperiod.
Alteryx Promote ger även stöd under själva utvecklandet av modellen. Modeller kan driftas i olika stadier. En modell kan befinna sig antingen i utveckling, test eller produktion. Modellerna kan utöver detta också versionshanteras.

Alteryx – promote


Nyheter i Alteryx Designer och Alteryx Server:

Alteryx fortsätter också att utveckla och förbättra Alteryx Designer och Alteryx Server.
Under året som gått så har vi kunnat se följande nya funktioner i Alteryx:
Connectivity
• Nya SQL Server och Oracle konnektorer
• Stöd för In-Db på IBM Netezza, SAP Hana, Exsasol, Vertica, Snowflake, Pivotal, Greenplum och PostgreSQL
• Förbättringar i Adobe Analytics och Google Analytics kopplingarna
• Uppdatering av Amazon Redshifts Bulk loader och Amazon S3 Uploader
Alteryx Designer
• Ny data profiling funktionalitet i Browse-verktyget
• Global Search (sök efter verktyg, hjälp filer och Alteryx community)
• Nytt och förbättrat Formula verktyg
• Förbättringar i verktygen för Logistic regression, Linear regression och Descision tree
• In-Db stöd för vissa verktyg i Predictive kategorin
• Designer översatt till Franska och Tyska
• HTML SDK i beta test och Python SDK i Alfa test
Alteryx Server
• Ny Data Connection Manager
• Nytt användargränssnitt till schemaläggaren
• Förbättrat server API
• Utökad säkerhet, HTTPS med stöd för TLS 1.2

Det presenterades även en grov roadmap för nyheter som är på väg in i Alteryx. Detta är ett urval av de viktigaste nyheterna i kommande releaser:

Connectivity
• Nya konnektorer till Tableau Hyper, gzip, xlsb (read/write), MS Dynamics, MS OneDrive
• Förbättringar till konnektorerna “Publish to Tableau Server”, SalesForce
• Spark Direct, ta bort ODBC för att skicka R/Scala/Python till ett Sparkkluster
Visualytics
• Förbättrad visualisering i resultatfönstret (in-line charting)
• Möjlighet att sortera, filtrera och söka data i resultatfönstret
• Nya verktyg för rapportering (interaktiva dashboards)
Alteryx Server
• Ny förbättrad beräkningsmotor, upp till 10 ggr snabbare
• SAML support
• Ny schemaläggare
Alteryx Plattform
• Stöd för Linux, Apple Mac
• Molntjänst under utveckling

Vill du veta mer om Alteryx så är du välkommen att höra av dig till mig micael.jonsson@advectas.se, telenr: 072-387 71 08.