SAP, SAP analytics cloud

Har du problem att få fram rätt beslutsstöd ur SAP? Har du sett nya SAP Analytics Cloud?

För att vi skall kunna fatta beslut som grundar sig på fakta har vi byggt Business intelligence plattformar, budgeteringssystem och datalager över åren. Det har ofta varit och är stora investeringar i både tid och pengar. Dessvärre blir ofta den information vi får ut ur datalager stelbent och svår att anpassa till det dagliga behovet av analys.

Kan man exportera till Excel är en av de första frågorna jag brukar stöta på när jag pratar med kunder. Informationen finns i rapporter och datalager men användarna behöver få mer flexibilitet och man vill kunna göra egna beräkningar och ”what-if ” analyser. Det tar för lång tid att be IT bygga en ny rapport med nya förutsättningar vilket leder till att man skapar sina egna ”excellöar”.
Att arbeta så här är inte oproblematiskt.

Det här arbetssättet medför en mängd risker förutom att det är manuellt, skapar merarbete och felkällor. Arbetet blir ofta väldigt personberoende och översikter saknas. Datasäkerheten när känslig information ligger i excelfiler som skickas fram och tillbaka är minst sagt tveksam. Felaktigheter i informationen gör att trovärdigheten i sjunker och samarbete både internt och med kunder och leverantörer påverkas.

Men det finns ljus i tunneln. Man behöver inte byta ut hela Business Intelligence-plattformen eller bygga om i sitt BW eller datalager för att få snabbare och stabilare information som ger förutsättningar för att kunna fatta bättre, mer insiktsfulla beslut och därmed förbättra resultatet på sista raden.

Tack vare nya moderna lösningar, t ex SAP Analytics Cloud (SAC) kan man nu med en begränsad insats i tid och pengar få tillgång till mer anpassad information för snabba och korrekta beslut.

• SAP Analytics Cloud är en modern analysplattform som innehåller Business Intelligence, Visualisering, Prediktiv analys och Planeringsfunktionalitet.
• SAP Analytics Cloud säljs som en SaaS tjänst, vilket bl a innebär att insteget kan vara litet.
• Den har direktkopplingar till SAP’s lösningar som BW, BusinessObjects universe, Business Planning and Consolidation (BPC) vilket gör att du kan låta ditt data ligga kvar i sin ”grundmiljö” och göra analysen i
molnet.
• Du kan givetvis även koppla upp din analys mot andra externa källor både i molnet och ”on premis”, eller läsa in vanliga textfiler.
• Du slipper vara beroende av IT men kan använda allt det strukturkapital som byggts upp under åren i både ERP, planeringslösningar och BW.
• Genom att SAP Analytics Cloud bygger på moderna visualiseringsprinciper kan du skapa bättre förtroende för siffrorna och du kan lättare kommunicera dem med andra.

Vi rekommenderar att du börjar i det lilla och bara ersätter enskilda excellsnurror med SAC. När du blivit varm i kläderna kan du fortsätta att utveckla i exempelvis:
• Prediktiv analys för att förbättra träffsäkerheten i demand eller supply forecasten.
• Bygga stöd för planeringen som kopplar till den finansiella budgeten.
• Visualiseringar som lyfter beslutstödet till nya högre höjder.
• Kommunicera med kunder och leverantörer.
• Och mycket mycket mer…

 

 

SAC är en modern beslutsstödsplattform att växa i, låter det intressant? Vid frågor kontaktar du mig på kerstin.ollesson@advectas.se, telenr 070 833 82 79, så kan vi komma ut till dig och diskutera hur du kan få ett bättre beslutsstöd.

Kerstin Ollesson
kerstin.ollesson@advectas.se
Jag som skrivit detta heter Kerstin Ollesson. Jag är ansvarig för områdena SAP samt koncernrapportering på Advectas. Min bakgrund är inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd från både linjen, konsultbolag och mjukvarubranschen.

Alla inlägg av Kerstin Ollesson

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan