Gartner

Första intrycken av Gartner’s Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2020

Nu är det den där spännande tiden på året igen när Gartner släpper sin nya Magic Quadrant inom Analytics and Business Intelligence Platforms.  Det är helt klart en av årets höjdpunkter för oss som kallar oss Analytics-nördar. Årets studie är precis lika intressant att läsa som de från tidigare år. Jag vågar påstå att det är mycket relevant läsning för alla som verkar inom eller är intresserad av Analytics-sfären. Om du inte har tid eller ork att läsa har jag försökt sammanfatta mina intryck av rapporten nedan.

Viktiga fenomen och trender

Gartner’s Magic Quadrant 2020 för Analytics and Business Intelligence Platforms släpps i februari varje år. Rapporten utvärderar styrkor och svagheter bland de 22 leverantörer som kvalificerat sig för att ingå i rapporten. Det är superintressant läsning både för de som redan har verktyg på plats och för de som funderar på att skaffa nytt. Förutom att se hur det går för enskilda aktörer i rankningen är det dessutom alltid intressant att följa hur olika fenomen gör entré som koncept för att så småningom vidareutvecklas och ibland bli riktigt stora trender enligt Gartner.

Ett sådant fenomen är Augmented Analytics som vi tidigare skrivit om i andra blogginlägg, läs bloggen om Augmented Analytics. Gartner fortsätter att trumma in detta begrepp i den nya rapporten. Augmented Analytics är ju ett sammanfattande begrepp för fenomenet där Machine Learning och liknande metoder används för att stötta i exempelvis data preparation, skapandet av nya insikter och förklaring av hur information skall tolkas. Syftet är att förenkla för användare och utvecklare och göra dem mer självgående, t ex inom Self Service BI. (För skojs skull gjorde jag en sökning på begreppet i förra årets jämfört med årets studie. Resultatet 2020: 39 träffar, Resultatet 2019: 51 träffar. Så det är något mindre i år men ändå ett begrepp som återkommer både i de generella texterna och kopplat till enskilda leverantörer.)

I rapporten nämns även att 2019 var året då förflyttningen till Cloud tog full fart. Gartner menar att aktörer med ett utbyggt Cloud ekosystem nu dominerar marknaden. Det stämmer väl med min egen bild av marknaden, inte bara på leverantörssidan utan även när kunder implementerar nya lösningar och uppdaterar sina gamla.

Ett område där Gartner svängt fram och tillbaks genom åren är Enterprise reporting (klassiska standardrapporter typ SSRS, Business Objects och Cognos). Nu är de tillbaks igen och Gartner lyfter fram att en viktig egenskap för leverantörer är att visa på hur deras moderna analytics-lösningar kan integrera standardrapporter på ett sömlöst sätt.

En underkategori  inom Analytics som Gartner tar upp i rapporten är Embedded Analytics, där t ex komponenter från lösningar används i en annan kontext, t ex på en extern web, på ett intranät, inbyggt i andra applikationer som affärssystem etc. Dessa användningsområden gör att Analytics når bortom de vanliga användargrupperna internt och hittar ut till kunder, leverantörer och andra intressenter.

Utvecklingen för olika leverantörer

Det är alltid spännande att skriva om och diskutera verktygsval. För många tycks frågan om verktyg vara i det närmaste en religion och det kan vara väldigt känsligt att kritisera eller för den del lyfta olika verktyg. Inte desto mindre viktigt därmed att verkligen försöka dyka ner på djupet, bortom alla förutfattade meningar. Gartners rapporter är definitivt god vägledning på den resan.

I årets utgåva har det skett många förändringar men ledarkvadranten är intakt. Microsoft, Tableau, Qlik och förra årets nyhet Thoughtspot är återigen ledare i årets kvadrant. Nedan kan skillnaderna synas mellan årets kvadrant och förra årets:

Gartner2019-2020

Som sagt, ledarna är de samma med ganska små skiftningar (mer kommentarer nedan). Looker, som förvärvats av Google kommer upp i utmanar-kvadranten tillsammans med Tibco. Visionärerna är oförändrade förutom att Tibco blivit utmanare och Yellowfin kommit in från Nichspelarna. Noterbart är att Oracle återigen är en av visionärerna.

Jag har valt ut att skriva lite mer om några av aktörerna som just nu är stora, eller som jag tror kommer att bli stora, på den nordiska marknaden:

Microsoft

 • Microsoft intar alltjämt tätpositionen tack vare bredd i erbjudandet och genomslag på marknaden. Gartner pratar om att Power BI är ”viralt” just nu. Det sistnämnda känner vi av även på den nordiska marknaden. Just nu känns det som att Power BI är standarden som alla andra måste slå. Att välja Power BI som verktyg är inte ett val som behöver försvaras.
 • Bland Microsofts styrkor tar Gartner upp dess väldigt omfattande lösningar som täcker flera olika områden inom Analytics. Gartner menar att de är bland marknadens bredaste lösningar funktionalitetsmässigt och även produktens framtida utvecklingsvisioner känns lovande.
 • Bland tveksamheterna finns bland annat on premise-versionen, om kunden inte vill använda Cloud-lösningen. Den saknar väsentligt funktionalitet vilket stämmer med vår erfarenhet. Gartner höjer också ett varningens finger för de som vill använda andra Cloud-lösningar än Microsofts eget Azure i kombination med Power BI.

Tableau

 • Tableau ägs ju numera av Salesforce och än så länge har vi kanske inte sett så mycket påverkan på Tableau. Varumärkena drivs helt separat men vi kan också se att vissa erbjudanden börjar komma nischat mot Salesforce traditionella målgrupp inom CRM.
 • Än så länge hålls Tableau och Salesforce som två separata lösningar av Gartner. Kanske blir det annorlunda nästa år. Salesforce betraktas även självständigt som en framstående spelare, framförallt inom Augmented Analytics.
 • Jämfört med tidigare år har Tableau breddat sitt erbjudande, framförallt inom data management, därav flytten något närmare Microsoft i kvadranten.
 • Tableaus viktigaste styrka är alltjämt deras kunders entusiasm över produkten. De har många fans! Tableau har också ett fortsatt starkt momentum globalt och har lyckats etablera sig starkt i Norden med flera stora och små kunder. Tableau själva satsar hårt i Norden med flera egna kontor och massor av egen personal förutom sina partners.
 • Bland svagheterna nämns riskerna med Salesforce-integrationen och utmaningen med governance av lösningarna, som ofta blir ganska vildvuxna.

Qlik

 • Qlik är en av de absolut starkaste aktörerna i Norden och har en stor marknadsandel här.
 • De senaste åren har de gjort massvis av förvärv och håller på att transformeras till något mycket bredare än tidigare. T ex har Qlik gjort spännande förvärv inom Data Management (Attunity mm) och har även utvecklat mer av Augmented Analytics i produkten. Jag skulle gissa att Qlik är lite besvikna över att Gartner inte gett dem cred för detta och förflyttat dem längre till höger som mer visionära. Men konkurrensen är hård.
 • Bland Qliks styrkor nämner Gartner deras möjlighet att stödja flera olika molnleverantörer vilket de var en av de första att göra. Breddandet av produktportföljen tas också upp som en styrka. Slutligen nämns Qliks ansats att skapa bättre förutsättningar för Data Literacy (den utvecklade analytiska förmågan) som något positivt.
 • På den negativa sidan nämns fortfarande svårigheten att få gamla kunder att lämna Qlik View för Qlik Sense. Det uttalas även vissa farhågor om Qliks utveckling som företag samt dess förmåga att integrera alla förvärv.

ThoughtSpot

 • ThoughtSpot är en aktör som andas Augmented Analytics från start till mål, med deras utgångspunkt i att söka efter information istället för att skapa färdiga rapporter för alla ändamål.
 • Än så länge har de fått begränsat genomslag i Sverige men det kanske kommer. Just avsaknaden av marknadsandelar globalt tar Gartner upp som en av deras svagheter. Men deras sökdrivna vision framstår fortfarande som tämligen unik.

Looker

 • Bolaget har under året förvärvats av Google och många tror att det kommer få stor betydelse framöver. Vi har sett stort intresse från stora och små aktörer i Sverige.
 • Looker har en ny och ganska ovanlig lösning på så vis att de inte förlitar sig på in-memory eller kubteknik. Istället ligger datan kvar i den underliggande databasen vilket känns väldigt rätt i en modern cloud-kontext med mycket kraft på databassidan. Dock är det en ganska smal produkt som kräver tämligen mycket av den som skall utveckla lösningen.
 • Noteras bör att Googles förvärv utannonserades i juni men var inte helt klart när Gartner skrev sin rapport. Det innebär att i den här kvadranten räknas de som fristående. Det är först i nästa som de inkluderas som Google fullt ut. Fortsättning följer.

IBM

 • IBM Cognos Analytics är fortfarande stort på marknaden bland vissa företag men har halkat bakåt i Gartners studier de senaste åren. I år ligger de bland nische players.
 • Gartner anser fortfarande att det är en av få aktörer på marknaden som stödjer en mycket bred ansats, allt från standardrapporter (enterprise reporting) till Governed Self Service och visuell utforskning.
 • Så varför hamnar de så långt ner i rankingen? Gartners analys är väl inte helt entydig men de talar om att IBM tappat momentum på marknaden generellt, att de sällan lyckas hålla positionen som en kunds enda Analytics-lösning samt att prisnivån kan vara ett hinder.

SAP

 • SAP är en av aktörerna som kommit längst i sin Cloud-förflyttning. SAP Analytics Cloud är en stark lösning som inte ligger långt efter värsta konkurrenterna i ledar-kvadranten. Gartner påpekar att SAPs varumärke dras med en historik att det är gamla och trötta BI-lösningar men att SAP Analytics Cloud verkligen är en bra lösning som gjort en stor förflyttning. Det stämmer med vår erfarenhet.
 • Styrkorna ligger bland annat i att om kunden är en stor SAP-kund så får man mycket gratis genom att använda SAP Analytics Cloud. Det finns även en attraktiv brygga till budget-/prognoslösningarna i samma familj. SAP har också kommit långt med utvecklingen av Data Science-funktionalitet i sina lösningar.
 • Några av svagheterna som tas upp är att trots all funktionalitet så växer lösningen mindre än konkurrenterna, speciellt utanför SAP-sfären. En annan svaghet som tas upp är deras Cloud only-fokus.

Oracle

 • Oracle gjorde comeback för ett par år sedan och har i år förflyttat sig från nische till visionaries för första gången sedan 2017. Gartner skriver massor om Oracle i år och själv blir jag naturligtvis nyfiken och vill kolla upp det mera. Framförallt lyfts Augmented Analytics fram som en styrka i deras Oracle Analytics Cloud.

SAS

 • SAS har moderniserat och cloudifierat sin breda plattform under namnet SAS Viya. De är ju även en av de aktörer som arbetat längst med Data Science i sina lösningar. Även SAS investerar kraftigt i utvecklingen av funktionalitet inom Augmented Analytics. Liksom SAP menar Gartner att de brottas med att varumärket bär på en historik som kan vara svår att tvätta bort.

Avslutande ord

Det är alltid väldigt intressant att läsa igenom Gartners rapporter som är välskrivna och väl underbyggda. Årets rapport var inget undantag. Vi lär få tillfälle att återkomma till årets Magic Quadrant och fördjupa analysen framöver. Om du har lust att diskutera utvecklingen på marknaden och vad den betyder för just din organisation är du välkommen att kontakta mig eller någon av mina duktiga kollegor.

Vi försöker också komplettera Gartners och andras globala perspektiv med ett svenskt perspektiv på marknadens utveckling. Det gör vi bland annat genom att vi varje år genomför den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien. Vi håller precis just nu på att sammanställa denna studie och kommer att presentera den på Business Intelligence & Data Science Day 2020 – läs mer om denna heldagskonferens.

/Thomas Svahn

 

Thomas Svahn

Thomas Svahn
thomas.svahn@capgemini.com
Thomas Svahn är sedan många år senior rådgivare inom Analytics-världen. Thomas har även medverkat i mycket akademisk forskning inom Analytics-området. I sin dagliga roll är han Vice President, Head of Sweden för Capgemini Insights & Data, Sveriges och Skandinaviens ledande företag inom Data, Analytics och AI

Alla inlägg av Thomas Svahn