flexibel budgetering

Flexibel budgetering av exempelvis lönekostnader

I SAP Analytics Cloud kan du på ett väldigt enkelt sätt göra budgeteringen flexibel för slutanvändarna. Vid budgetering av till exempel lönekostnader föredrar en del att budgetera procentuella löneökningar medan andra föredrar att budgetera i belopp. Med hjälp av en enkel formel i kontodimensionen kan du möjliggöra båda alternativen och respektive användare kan själv välja att budgetera på sitt eget sätt, i belopp, i procent eller en blandning. Flexibelt var ordet!

Har du några frågor eller funderingar kring SAP Analytics Cloud for Planning kan du kontakta mig på anna.frylen@advectas.se

 

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan