Dynamiskt MTD-värde i Cognos Dynamic Cubes

Month to Date (MTD) finns ju ofta inbyggt redan ifrån början i en tidsdimension i en Dynamic Cube. Det är bra men den räknar alltid MTD fram till senaste dag (Current Day). Är vi på den 25e i månaden så får vi ofta då MTD som en aggregering på dag 1 till och med 24.
Om man istället vill kunna välja en dag i månaden och få MTD beräknat fram till den dagen så kan man lösa det med en calculated member och promptmacro. Detta är något som utvecklare gjort många gånger direkt i sina rapporter men görs det i kuben så kan samma logik användas om och om igen av alla som använder kuben som datakälla.
Först den ordinarie MTD som idag (15 februari 2018) visar februari fram till och med 14.

I Cube Designer lägger vi till två nya calculated members. Den första visar bara Selected Day, alltså det man väljer i prompten. Den andra visar MTD till och med dagen man väljer i prompten (samma prompt).

Nu kan vi i vår rapport dra ut de två nya medlemmarna. Rapporten frågar då efter vilken dag vi vill visa data för. I och med att promptmacrot har ett defaultvärde behöver vi inte välja något här och då får vi data för innevarande månad till och med igår. Jag kan också göra en snyggare prompt för att fånga detta istället för den prompt Cognos genererar. I exemplet nedan har jag valt 5 januari 2018.

Då får jag en rapport med beräknade värde fram till och med den 5 januari precis som jag önskade. Tabellen till höger är bara för att visa att rätt värde räknas fram.

Hör av dig till oss på Advectas om du vill veta mer!
/David Kristensson