SAP AnalyticsCloud

Dimension till mätetal direkt i en story med SAP Analytics Cloud

Vi delar med oss av ett enkelt tips! Om du i en story i SAP Analytics Cloud har numeriska dimensioner, kan du enkelt konvertera dessa till mätetal utan att behöva skriva kod.

Exempelvis kan du göra om dimensionen ”Age” till ett numeriskt värde för att räkna fram en medelålder. I en tabellvisualisering kan du via ”Builder” panelen skapa en ”Calculated Measure” av typen ”Dimension To Measure” samt önskad form av aggregering, och lägga till den i tabellen. Om du utgår från en graf istället öppnar du snabbmenyn för den aktuella dimensionen, och väljer ”Convert To Measure” samt aggregeringstyp, så skapas ett mätetal utifrån dimensionen.

Oavsett tillvägagångssätt är mätetalet sedan tillgängligt för både tabeller och grafer inom samma story.

SAP AnalyticsCloud

Business Intelligence & Data Science day 2019

Mer information & anmälan