Det är komplicerat…

Jag skrev för ett par år sedan ett liknande blogginlägg, men ämnet är fortfarande aktuellt och kommer troligtvis förbli aktuellt de närmaste 100 åren! Ämnet är komplexitet – vad det är och varför det uppstår och hur det kan undvikas. Komplexitet är som bäst en nödvändighet, men blir lätt ohanterbart och en belastning. Varför försöker jag reda ut i detta inlägg!

Komplexitet uppstår i olika sammanhang och har olika klang i allas våra öron. Vissa gillar ordet komplexitet, medan andra blir irriterade eller provocerade. Själv blir jag mest frustrerad eftersom jag ser så många exempel på onödig komplexitet som inte nödvändigtvis behöver vara komplicerat.

Behövd komplexitet

Det finns mängder med komplexa fenomen, maskiner, situationer och t.o.m. relationer. Vi kör bilar med otroligt komplexa system och använder GPS i våra mobiler som är i kontakt med satelliter som har klockor med otroligt hög precision. All denna komplexitet är nödvändig för att det ska fungera. Vi måste ha hög precision på GPS-satelliternas klockor, eftersom vår GPS annars skulle placera vår position i Gdansk, när vi befinner oss i Göteborg. Dessutom måste våra algoritmer ta hänsyn till Einsteins relativitetsteori, eftersom tiden går något långsammare på vår planets yta än ute i rymden. Min poäng är att komplexitet är något att hylla när den fyller ett syfte men då ska den fylla ett syfte och i avsaknad av det är den meningslös och mest ett besvär. Einstein sa: Gör allt så enkelt som möjligt, men inte enklare. D.v.s. förstå problemet och lös det på enklaste sätt.

Onödig komplexitet

Min erfarenhet är att nästan allt runt omkring oss är onödigt komplext. Apple har gjort detta till en del av deras affärsmodell; alla gör allting komplicerat, men inte vi. De har naturligtvis en poäng och jag tror att det är sant för mängder med affärsområden. Det har setts gång på gång då företag lyckas göra någonting enklare och omedelbart fått respons från marknaden. Inte undra på – alla gillar enkla produkter och system! Iphone golvade marknaden när den kom. Google likaså. Känslan av att det är enkelt är helt enkelt oslagbar och ett vinnande koncept.

Men varför gör vi inte alltid enkla lösningar? Min fråga är genuin. Varför låta bli att göra någonting riktigt, riktigt bra? Eller kanske, varför gör vi inte per automatik enkla lösningar? Min observation är att det bottnar i att vi har begränsat med tid. Vi behöver tid för att prata med de vi hjälper och de vi hjälper behöver tid för att prata med oss. Det är i avsaknaden av förståelse och att verkligen bottna i frågor, som gör att lösningar ibland blir till som är lite ”sådär” och som inte når sin fulla potential. Kanske har lösningen inslag som inte är så användbara eller som är så otydliga att man måste pröva sig fram för att begripa hur man ska använda den. Detta är klassiskt. Trodde du att du var ensam? Tänk igen.

Att undvika komplexitet

Så hur undviker vi att falla i denna fälla? Svaret är mer eller mindre uppenbart: leverantören måste förstå beställaren fullt ut. Det låter kanske mer dramatiskt än vad det är, men människor hamnar för det mesta i missförstånd p.g.a. bristande kommunikation och orsakerna är för det mesta de samma. Jag vill dock uppmärksamma om att ta notis om komplexitet och ifrågasätta dess ursprung. Fråga varför! Försök att reducera och försök att göra din nästas liv enklare genom att investera din tid. Alla vinner på enkla upplägg, enkel logik och transparens. Jag tror det är en god spiral att söka och något som de flesta kan skriva under på. Investera din tid!

Vill du diskutera vidare kring komplexitet eller något helt annat får du gärna kontakta mig genom att skicka ett email till stefan.verzel@advectas.se 

Vill du veta mer om affärsutveckling och verksamhetsoptimering med Data Science?

Läs vår broschyr ”Från BI till AI”.