Business Intelligence Studien 2018

Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2018

Sedan 2015 har vi på Advectas årligen genomfört den svenska Business Intelligence-studien. Det unika med denna studie är att den till skillnad från de flesta andra studier på området har fokus på just den svenska marknaden. När vi började genomföra studien för fyra år sedan var det just det svenska perspektivet vi ansåg saknades och som vi ville bidra med.

Studien syftar därmed till att ge en aktuell status på Analytics-området på den svenska marknaden samt att få en indikation om förändringar och trender i användning, företeelser, verktyg mm. Befintliga och framtida kunder och partners till Advectas kan använda studien för att skapa sig en bild över Analytics-landskapet generellt, men också för att kunna jämföra olika verktyg inom de områden som de själva jobbar med eller är intresserad av.
Årets studie har slagit nytt rekord i antal respondenter, över 300 personer har besvarat studien. Det gör den till en relativt stor studie även i ett internationellt perspektiv och givetvis är vi på Advectas mycket glada för det då det ger oss ännu större möjligheter att göra analyser och dra slutsatser på det intressanta materialet. Rekordet i sig ger också en indikation på att intresset för området fortsätter att öka.

Årets respondenter finner vi inom en rad olika yrkeskategorier, t ex chefer, analytiker, BI managers, controllers, utvecklare osv. Sett till vilka funktioner respondenterna tillhör utmärker sig IT och ekonomi. Nytt för i år är att vi även ställt frågan om på vilket sätt som respondenten arbetar med Analytics, detta för att kunna se svaren i ett nytt ljus. Vi konstaterar att närmare 70 % av respondenterna är antingen beslutsfattare, beställare eller användare av lösningarna. Resten av respondenterna arbetar själva med att ta fram lösningar.

När vi analyserar årets studie konstaterar vi att resultatet kanske är det mest intressanta någonsin! Det har hänt förhållandevis mycket mellan förra året och i år. Vissa trender och mönster har blivit mer tydliga och saker som varit på gång länge verkar nu ha slagit igenom.

Några exempel på trender som fortsätter att utvecklas är nedanstående:

  • Data Management ”Confusion”. Hur vi skall ta hand om, strukturera och förvalta all data är både mer spännande och utmanande än på länge. Här behövs just nu en öppenhet, mycket eftertanke och fingertoppskänsla för att gå rätt. Många respondenter funderar på lämpliga nästa steg inom detta område.
  • Self Service Business Intelligence. Vi vet att Self Service BI är en stor trend men det som verkligen tar fart nu är Self Service Data Preparation, där användaren har speciella verktyg och metoder för att själva preparera data för analys.
  • Datalager. Samtidigt ser vi att fortsatt utrullning av traditionella datalager, vilket bland annat kan härledas till att Analytics når ut till fler funktioner och därmed ökar behoven. Även Self Service BI och Data Science ökar ytterligare behovet av tillgång till välordnad data
  • Data Science. Givetvis är Data Science fortsatt en av de största trenderna. Vi ser att området mognar, inte minst genom att begreppsapparaten finfördelas och blir mer nyanserad inom området. Artificiell Intelligens (AI) är t ex årets stora ”buzzword”.

I studien har respondenterna fått ranka verktyg inom fyra olika kategorier kopplat till området. Enligt denna studie är de verktyg som användare är mest nöjda med och de verktyg som är populärast (har flest användare) följande:

Verktygskategori Högst rankat i nöjdhet Populärast/Flest användare
Rapportering och analys Qlik Microsoft BI (inkl Power BI)
Budgetering och planering Microsoft Excel Microsoft Excel
Data Management Alteryx Microsoft (SSIS mm)
Data Science R Microsoft

 

Slutligen kan sägas att det är tydligt att Analytics generellt är ett stort satsningsområde för de allra flesta. 84 % av respondenterna avser att investera mer eller lika mycket i området i år jämfört med tidigare. Endast 3 % mindre än tidigare. Resten är osäkra.

I den sammanställda presentationen finns det mycket mer detaljer och intressanta fakta att titta närmare på. Ladda ner studien genom att klicka här. 

Det går även att få en presentation av hela studien genom att lyssna på vårt Webinar fredagen den 4:e maj. Anmäl dig här.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som svarat på studien och hjälpt oss att skapa denna bild över händelseutvecklingen på den svenska marknaden för Business Intelligence och Data Science. Vi vill även rikta ett stort tack till alla på Advectas som bidragit i arbetet med att sammanställda studien.

Elin Ax och Thomas Svahn, redaktörer ”Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2018” (Elin Ax – senior managementkonsult på Advectas AB och ekonomie doktor, Thomas Svahn – senior managementkonsult och Vice VD på Advectas AB).

Thomas Svahn

Thomas Svahn
thomas.svahn@advectas.se
Thomas Svahn är senior managementkonsult och Vice VD på Advectas AB. Förutom att vara med och driva Advectas agerar Thomas rådgivare åt Advectas kunder i frågor som rör strategier inom Analytics.

Alla inlägg av Thomas Svahn

BI- & Data Science Day - i år digitalt och helt kostnadsfritt!

Mer info & anmälan