Datadriven affärs- och verksamhetsutveckling – ”Ett datalager är inte lösning på allt”.

Detta inlägg handlar om vikten av att inte bara fokusera på vad som är tekniskt möjligt, utan också på människor, kultur och ledarskap. Digitalisering och användning av ”AI”, dvs. olika machine learning-tekniker, står på allt fler företags strategiska agenda. De tekniska lösningarna måste vara på plats men för att realisera det fulla värdet av data måste också organisationen bli datadriven med rätt resurser och rätt kompetens. Det kan kräva förändringar i synen på kultur, ledarskap och medarbetare för att fullt ut dra fördel av de tekniska möjligheterna i sin affärs- och verksamhetsutveckling.

Data har de senaste åren beskrivits som en resurs med stor potential – ”den nya oljan” (The Economist, 2017), ”det nya guldet” etc. – och det finns onekligen stora möjligheter att basera analyser på både intern och extern data och därmed nå nya insikter. Data och nya insikter kan vara en central drivkraft för att 1) transformera sin verksamhet och skapa innovation, 2) optimera sin verksamhet och 3) utveckla nya affärsmodeller och strategier.

Ett företag kan traditionellt beskrivas som bestående av people, process och technology. Data adderas nu till som ytterligare en kärnförmåga (Gartner, 2018). Rätt använd påverkar data övriga delar och kan utgöra basen i verksamheten. Det påverkar också vår roll som managementkonsulter. Ett uppdrag för ett detaljhandelsföretag med ett 60-tal butiker från Luleå i norr till Malmö i söder hade för ett antal år sedan varit ett traditionellt supply chain-uppdrag. Idag handlar det om att ta hand om data som genereras i företagets flöden och använda den för att optimera logistik och lagerhantering.

I ”Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien” som Advectas genomför årligen uppger företagen 2019 att tekniken börjar komma på plats, men att det uppstår svårigheter på annat håll. Här är några citat från enkäten; ”dålig förankring i organisationen – bristande koppling mellan verksamhet och IT”, ”okoordinerad strategisk utvecklingsagenda” och ”för mycket stuprörstänk från olika funktioner som äger olika typ av data”. Detta skapar så klart utmaningar för företagen; ”att Analytics/BI blir en naturlig del i företagets strategiska arbete” och ”att utifrån Analytics faktiskt få till hållbar styrning av verksamheten (beteende, prioritering, styrning, ständig förbättring)”. ”De kan köpa vilken mjukvara som helst men ändrar verksamheterna inte hur de tänker så händer ingenting… Blir bara mer kostnad för finare grejor men man arbetar på samma sätt som tidigare”. – Den svenska Business Intelligence- och Data Science-studien 2019

Om analogin med olja ska fullföljas som en resurs med stor potential för exploatering, många användningsområden och hög lönsamhet, så är det i konsekvensens namn också en resurs som behöver raffineras och förädlas och hanteras med stor omsorg och omtanke. För att bli ett framgångsrikt datadrivet företag räcker det alltså inte med de tekniska lösningarna. Avgörande för framgång är att man vidgar perspektiven till att omfatta människor, kultur och ledarskap (Gartner, 2019). Egentligen är det precis som vanligt – organisationen och människor måste förberedas och förses med rätt verktyg och kompetens för att kunna tänka och agera annorlunda. Om man arbetar vidare som tidigare efter nya investeringar i nya tekniska lösningar så för man inte den förväntade effekten.

I vårt webinar ”Datadriven affärsutveckling” berättar Anna Stråle och Andreas Hagberg om hur ni som bolag bör arbeta med datadriven affärs- och verksamhetsutveckling (sök balans i era initiativ mellan explore och exploit), synen på investeringar i denna typ av teknik, ledarskapet, kultur (Pac-man är ingen klyscha) och vi hjälper medarbetar att agera datadrivet. Vi berättar också om några konkreta exempel från verkligheten där vi bistått verksamheter med att börja använda nya verktyg, att se över styrmodeller och verktyg eller optimera sina processer med hjälp av machine learning-tekniker.

ANMÄL DIG TILL WEBINARET HÄR

Du kan ladda ner rapporten ”Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien” genom att klicka här. 

Vid frågor eller kommentarer kring inlägget får du gärna kontakta oss genom att skicka ett email till anna.strale@advectas.se eller andreas.hagberg@advectas.se.

Andreas Hagberg
andreas.hagberg@advectas.se
Ekonomie doktor med lång erfarenhet av affärs- och strategiutveckling i många olika branscher. Andreas har arbetat som managementkonsult i över 10 år med erfarenhet av både privat näringsliv och offentlig verksamhet. Genom sin mångåriga erfarenhet har Andreas Hagberg en förmåga att se samband, finna lösningar och tänka nytt. Med sin forskarbakgrund har Andreas Hagberg en stor analytisk förmåga och kan på ett systematiskt sätt angripa komplexa problemställningar.

Alla inlägg av Andreas Hagberg