Alteryx, Self Service Data preparation

Alteryx – ett effektivt verktyg för Self Service Data Preparation och Analys

I nuläget pratas det mycket om self service och dess olika tillämpningar inom business intelligence-världen. Fram till nu har det mest handlat om frontend-sidan där man fokuserat på att låta användare utan avancerade kunskaper analysera och visualisera data på olika sätt. Alteryx presenteras ofta som ersättare till Excel och liknande verktyg. Grundtanken har varit att demokratisera data, ge nya insikter, underlätta enklare statistisk analys och flytta över delar av rapportflödet från IT till verksamheten.

Alteryx Designer – Gränssnitt
Alteryx Designer – Gränssnitt

I detta spår har det dykt upp andra typer av self service-verktyg som i mångt och mycket verkar i samma anda och som lovar samma typ av fördelar -> Att flytta processen för beslutstöd närmare verksamheten och införliva resultaten i affärsprocessen så fort som möjligt. Det handlar om att snabba upp reaktionsförmågan och att hålla nere kostnader.

Alteryx har funnits i sin nuvarande form sedan 2006 och är en av de nya spelare som marknadsför sig som en BI-lösning som hanterar self service data preparation och analytics. Man står alltså på två ben – dataförberedelse och analys. Detta resulterar i en paketering som vid första anblick känns lite märklig men som ger en mångfasetterad och kompetent verktygslåda för det datadrivna företaget. Det finns liknande aktörer därute, men inte många fyller ut sin nisch så bra som Alteryx.

Fördelarna med Alteryx är många men här följer de 6 främsta

1. Snabb arbetsprocess – man bygger främst via drag-and-drop och man nyttjar olika verktyg för att bygga upp arbetsflöden där man bearbetar och analyserar data. Fokus ligger på att vanligt förekommande behov har byggts in i komponenter som man kan använda utan djupare kunskaper i hur man bearbetar data. Det kan handla om så enkla saker som att joina ihop olika dataset likaväl som att bygga upp neurala nätverk för att göra avancerade prediktioner. Möjligheten att kombinera enklare delar till komplicerade flöden gör att man kan lösa svåra problem på väldigt kort tid.

2. Flexibla dataflöden – Alteryx är ett företag som är oberoende av större aktörer. Man har utvecklat en produkt som kan användas på ett flexibelt sätt oavsett vilka system man redan nyttjar. Det finns en stor flora av connectorer som ger möjlighet till in-db behandling av data. Detta innebär att man ges möjlighet att exekvera delar av arbetsflödet på en server, lokalt eller i molnet. Vart du vill behandla datan är upp till dig själv.

 

3. Användarinteraktion – man kan modifiera delar av flödet genom interaktionskomponenter, som man bygger upp via drag-and-drop på arbetsytan. Exempel på detta är filväljare, dropdown-menyer, listval och fritextinmatning. Vid körning kan man använda parametrar och från dessa kontrollera exekveringen.

4. Återanvändning – funktionalitet finns inte alltid färdig i form av verktyg i menyerna och man uppmuntras därför bygga egna via flöden. Alteryx gör ofta själva så när de paketerar logik för att lösa nya uppgifter. De använder alltså sitt egna program för att göra förbättringar och utöka verktygslådan. Dessa kan sedan delas på olika sätt för att ge möjlighet till arbetsbesparingar.

 


5. Samarbete
– via Alteryx Server eller Alteryx Analytics Gallery kan man exekvera jobb samt dela med sig av sitt arbete vare sig det handlar om hela arbetsflöden eller nya verktyg. Detta ger en styrka vad gäller arbetsbesparing då det ger möjlighet att söka efter logik som redan byggts en gång. Varför göra samma jobb två gånger? Det finns en omfattande och hjälpsam nätgemenskap som kontinuerligt publicerar arbeten man kan dra nytta av.

 

För den som är nyfiken finns här exempel på macros och appar som användare har lagt upp: https://gallery.alteryx.com

6. Avancerad analys i enkelt utförande – I äkta self service-anda har man paketerat avancerad statistisk analys i komponenter som även ovana användare kan nyttja. Man täcker områden som t.ex. prediktiv analys, AB-testning, prediktiv gruppering, tidsserier och optimeringar. Särskilt stark är man inom geografisk analys.

Vi kommer fortsätta att berätta om Alteryx på Bloggen framöver. Om du vill veta mer om Alteryx får du gärna höra av dig till mig genom att skicka ett email till andree.roos@advectas.se, så bokar vi in en web-demo eller ett möte.

Andrée Roos
andree.roos@advectas.se
Jag är senior BI-konsult på Advectas och har en akademisk bakgrund inom statistik och ekonomi. Mina specialitetsområden är Tableau, Alteryx och Avancerad Analys. Jag har erfarenhet av större Tableau-implementationer samt brinner för att göra självbetjänad BI till verklighet.

Alla inlägg av Andrée Roos