Vill du prata innovation? Sedan ett år tillbaka har vi ett forum för just detta syfte.

Data Science, AI och Machine Learning är ett eget affärsområde inom Advectas sedan några år, vilket vi dagligen applicerar hos våra kunder. Med detta affärsområde vågar vi satsa på innovativa lösningar, tänja på gränserna och se vad som faktiskt är möjligt med hjälp av nya tekniker – det som ligger utanför ”vanlig” BI.

Men hur gör vi själva internt? Hur driver vi och utvecklar idéer? Sedan ett år tillbaka har vi instiftat ett forum för just detta syfte. Vi fångar upp, granskar och vidareutvecklar idéer inom Advectas, främst för att förbättra vår kundleverans men även för att utveckla vårt interna arbete. På så vis fortsätter vi utveckla oss som organisation, i form av effektivisering och ökad lönsamhet. Förändring är som bekant inte ett mål, utan en process!

Som exempel har vi årligen en tävling där vi fångar upp en framröstad applikation, modell eller process för att förtydliga och upphöja kreativitet och premiera nytänk. Som organisation ska detta sedan reflektera det vi gör hos våra kunder – vi sprider kunskap internt och använder den externt.

Undrar du hur vi kan hjälp dig att innovera? Vill du prata innovation? Kontakta Advectas redan idag genom att skicka ett email till alexander.jarl@advectas.se, telenr  0732 050 101.