Vi startar upp ett Qlik-nätverk i Stockholm!

Under åren har vi sett att det finns ett stort behov av mötesplatser där företag och organisationer kan utbyta erfarenheter och få inspiration. Den tekniska utvecklingen går i rasande takt och det är svårt att dels hänga med men framförallt att förstå hur vi som företag/organisation bäst kan tillämpa den nya tekniken och omvandla den till ren affärsnytta.

Advectas har framgångsrikt startat och drivit nätverk kring olika fokusområden. I dagsläget driver vi bland annat ett Data Management-nätverk i Göteborg, Controller-nätverk i både Stockholm och Göteborg samt HR-analytics-nätverk i Göteborg.

Sedan ungefär ett år tillbaka driver vi också ett Qlik-nätverk i Göteborg, något som är mycket uppskattat av deltagarna.

Därför startar vi nu ett Qlik-nätverk även i Stockholm! Syftet med nätverket är att samla personer som ansvarar för och driver Qlik-utvecklingen inom sitt bolag/organisation. Vi vill erbjuda ett forum där man kan utbyta erfarenheter och utmaningar med varandra.

Tipsa gärna dina kollegor och anmäl er till vår första träff den 6 februari, 16:30-18:30
Vid första tillfället kommer vi presentera nyheter från Qlik och alla får tillfälle att presentera sig själva och vad man skulle vilja få ut av nätverket. Framöver är tanken att vi träffas hos de olika företagen som är med i nätverket och att vi gemensamt planerar upplägg och agenda.

TILL ANMÄLAN  – Nätverksträff Qlik

I nuvarande nätverk finns företag som exempelvis Platzer, Geodis, Volvo Cars, Stena Metall, Ramirent, Apoteket AB och Länsförsäkringar representerade.

Besvara den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2019

Till enkäten