Ta chansen att få 50% av ert AI-projekt medfinansierat av Vinnova!

Vill ni starta er AI-resa redan i höst? Nu har ni chansen att få hälften av ert AI-projekt medfinansierat via Vinnova. Detta är ett perfekt tillfälle att komma igång med AI i er verksamhet!

Vem kan söka? Företag med mellan 10 och 249 anställda och minst tre år enligt senaste årsredovisning. Universitet, högskolor och institut kan delta som ”AI/ML-expert” men kan inte vara den part som startar sin AI-resa.

Vad kan ni söka för? Ett kortare projekt för att utvärdera, bygga kunskap om och internt demonstrera potentialen med AI. Projektet kan inbegripa t.ex. bearbetning av existerande data eller test av AI-funktioner med hjälp av Machine Learning (ML).

Hur mycket kan ni söka? Max 500 000 kronor. I den här utlysningen krävs en medfinansiering på minst 50%.

Behöver ni hjälp på vägen? Om ni behöver inspiration och hjälp med att definiera ett AI case att ta vidare får ni gärna kontakta oss! Våra kunniga Data Scientist har vana av att ta fram skarpa pilotprojekt och kan kostnadsfritt komma ut till er för att under en halvdagsworkshop titta på era unika förutsättningar. Tillsammans tar vi fram ett case och vi kan även hjälpa till att fylla i ansökan åt er. Men det gäller att vara snabb, ansökan ska vara inskickad senast kl 14.00 den 30 september!

Våra Data Scientists har en metod för att komma igång med AI/Data Science, läs mer eller lyssna till detta Webinar där ni får reda på hur ni kommer igång.

Om du har frågor kring hur en halvdags AI Workshop läggs upp får du gärna kontakta Victor Bäckman, victor.backman@advectas.se, telenr +46 732 316 350. Mer information om utlysningen via Vinnova.