Nytt nätverk för koncernrapportering i Stockholm

Nu startar vi även upp ett nätverk för koncernrapportering i Stockholm. Tanken är att träffas under avspända former för att prata om det som deltagarna i nätverket är intresserade av, med koppling till just koncernrapportering. Ett utmärkt tillfälle att utbyta tankar kring utmaningar och möjligheter och att skapa nya kontakter utanför den egna organisationen.

De senaste åren har Advectas framgångsrikt startat upp och drivit nätverk kring olika fokusområden. I dagsläget driver vi bl.a. Controller-nätverk i Stockholm och Göteborg. Under åren har vi sett att det finns ett stort behov av mötesplatser där företag och organisationer kan utbyta erfarenheter och få inspiration. Utvecklingen vad gäller teknik och regelverk går i rasande takt och det är svårt att hänga med i utvecklingen och att förstå hur den egna organisationen bäst kan hantera nya regelverk eller tillämpa ny teknik.

För vårt nystartade nätverk i Stockholm kommer Martin Olsson Wärn från Advectas att vara samordnare. Martin har lång erfarenhet av koncernrapportering, både som användare och beställare och från några av de större systemleverantörerna. De senaste 15 åren har han arbetat med systemlösningar för koncernrapportering och analys, både inom support, utveckling och i olika konsultroller.

Första träffen blir på Advectas kontor på Vasagatan 11 i Stockholm den 17:e maj, 16.30-18.30. Då kommer alla att få tillfälle att presentera sig själva och vad man skulle vilja få ut av nätverket. Framöver är tanken att vi träffas hos de olika företagen som är med i nätverket och att vi gemensamt planerar upplägg och agenda.

Ett antal intresserade från olika organisationer och branscher har redan tackat ja. Det finns bara ett begränsat antal platser så skicka din intresseanmälan eller eventuella frågor till martin.olsson@advectas.se redan idag.